My CraftbarnFriday, October 11, 2013

My craft heaven.

So many people have been asking me to share some pictures of my craftroom, that I´ve been bragging so much about, but it really is a true craft heaven for me. Hubby made this room for me about 2 years ago, and I know, that I´m one spoiled brat on this matter here,  so you don´t need to tell me that ha ha ha. I absolutely LOVE it here, and I must admit, that I spend almost all my awake time out here every day.
We live on an old former farm, which had been closed down, when we bought it almost 30 years ago, and we´ve been working on it here ever since, and I honestly don´t think, we´ll ever get finished LOL.
Earlier I had to craft at my dinig table like everybody else, and then as the kids grew up and moved out, I finally got a small room inside, and I thought, it was heaven back then. But then 2 years ago, hubby started to renovate the old barn of the farm here, and at the beginning it was meant for him to get a workspace for woodwork, but suddenly, when he had finished the outer of the room he announced, that he intended to make it into my craftroom, so how I would like it to be inside, and I suddenly had to think really close about that, and this here is what it all ended up with, a huge room a little over 40m2.
I hope, you´ll enjoy the tour around here and let me know afterwards, what you think, but here comes an awful lot of pictures, so please enjoy.

Rigtig mange mennesker har gennem længere tid spurgt mig, om jeg ikke nok ville dele nogle billeder af mit pragtfulde hobbyrum her, som jeg har pralet en del af, men det er virkelig et sandt himmerrige for mig, siden jeg har fået det rum herude, som jeg bare elsker overalt. Gemalen lavede det her rum til mig for ca. 2 år siden, og jeg ved udmærket godt, at jeg er en komplet forkælet møgunge, hvad det angår, så det behøver I ikke fortælle mig ha ha ha. Jeg elsker det bare herude, og må indrømme, at jeg tilbringer det meste af min vågne tid herude efterhånden, hvilket jeg er sikker på, I forstår, når I ser billederne.
Vi bor på et gammelt nedlagt landbrug, som vi købte for snart 30 år siden, og vi har faktisk arbejdet på det lige siden, og helt ærligt tror jeg aldrig vi bli´r helt færdig med det. Tidligere hen måtte jeg lave alt ved spisebordet, som så mange andre må også, men som ungerne voksede op og flyttede hjemmefra fik jeg endelig et lille værelse som mit hobbyrum, og det var jo simpelthen bare lykken dengang også. Men så her for 2 år siden,var gemalen igang med at renovere denne gamle lade, som var meningen han ville bruge til træværksted, men så en dag, da han var færdig med alle de ydre vægge og der stod et stort åbent rum, kom han pludselig ind og spurgte, hvordan jeg gerne ville há det indrettet som hobbyrum, for nu havde han lige bestemt, at det var, hvad det blev til, da han havde fået andre ideer indenfor, som ville koste mig mit hobbyrum. Så jeg fik pludselig meget travlt med at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig, og det her er så hvad jeg endte op med at få i sidste ende. Et kæmpe rum på lidt over 40m2.
Jeg håber, I vil nyde turen rundt herinde, og vil lade mig vide bagefter, hvad I synes om det hele, men her kommer der rigtig mange billeder.

 Across the room from the door, where we come in / Tværs over rummet fra døren, hvor vi kommer ind.
 From the other corner towards the kitchenpart / Fra det andet hjørne og over mod køkkenbordet.
 From the opposit corner towards the entry and the toiletdoor / Fra det modsatte hjørne over mod indgangen og døren ud til toilettet.
 From the last corner towards my craftarea and cuttingtable / fra det sidste hjørne over mod mit arbejdsområde og skærebordet.
 And the name I gave it. Ofcause it couldn´t be anything else but the Craftbarn right? / Og navnet herude, som jo selvfølgelig kun kunne være The Craftbarn, som betyder Hobbyladen, da det er den gamle lade LOL.
 And here´s a nice snook, where we can sit and enjoy a nice cup of coffee and also sit and read some magazines or books to get some inspiration, when that is needed.

Og her en herlig hyggekrog, hvor man lige kan sidde og nyde en kop kaffe, eller finde lidt inspiration i bøger og blade, hvis det er påkrævet en gang imellem også.
 Here´s my cuttingtable, that is made out of 2 cardstockshelves I got really cheap a few years ago from a closing craftstore back then. Hubby set them up and put a plate on the one side with these Ikea rods to hold all my punches and put a countertop on it, so it got twice as long as these shelves, and it works just perfect, and I love, that I´m able to stand up and craft sometimes too, if I need that. As you probably know, I have  a lot of problems with my back, so some days I just can´t sit, then this is just perfect. And I always stand uphere and cut with my cuttingmachines too.

Her er mit skærebord, som er lavet ud af 2 kartonreoler, som jeg købte superbilligt for nogle år siden, da en hobbyforretning blev lukket her i området. Gemalen satte dem op og lavede et endestykke til den hvorpå han satte alle disse Ikeastænger, til at holde mine punchere og til sidst en træbordplade ovenpå, som er næsten dobbelt så lang, og det virker bare helt perfekt og jeg elsker bare, at jeg kan stå op og arbejde når det behøves. Som I nok ved, har jeg en masse bøvl med min ryg, som er opereret en masse gange, så nogle dage kan jeg bare ikke sidde, og så elsker jeg det bord her, ligesom jeg altid står op og skærer på mine skæremaskiner også.
 Then there´s also a small diningtable and some chairs, that my son was going to throw out back then, but instead I got them and the chairs in the corner,  and they all just fit sooo perfect here, and you don´t worry about if any of the girls might loose some paint or anything, as they´re meant to work at, but we also almost always have our lunch out here I must admit he he he.

Så er der også det lille spisebord og stole her, som er nogle min søn ville há smidt ud, sammen med de to lænestole ovre i krogen, men som jeg nu fik i stedet for, og det er skønt, for da de ikke har kostet noget, er man ikke så pylret hvis en af pigerne eller en self skulle spilde lidt maling på dem eller noget, men jeg må da indrømme, at vi også næsten hver dag spiser frokost herude i stedet for at gå ind he he he.
 And here´s my scrapplace then, where I sit and make most of my stuff, and as you can see, I DID NOT sort out or clean before I took the pictures, so what you see is what you get ha ha ha. Hubby made a shelve all the way down over the edge of the tale, which just firts all these small Bachoboxes here, the big blue ones under it and the smaller red ones on the top, so I can store loads of things there righht in front of me. Many of them is filled with my recycled flowers thoug, but also all kind s of stuff that I use all the time.

Og her er så min scrapplads, hvor jeg sidder og laver det meste af hvad jeg laver. Jeg ryddede altså ikke op eller gjorde rent før jeg tog billederne, så det I ser, er hvad I får ha ha ha. Gemalen lavede en lille hylde, hele vejen hen over bagsiden af bordet, som lige passede til de her Bacho kasser, man kan få i tømmerhandlen. De store blå nedenunder og de mindre røde ovenpå. Så er der masser af kasser til at opbevare alt det man lige bruger omkring sig, men må indrømme, at rigtig mange af dem er fyldt med alle mine genbrugsblomster, som jeg har ordnet og samlet deri i farveorden.
 On the wall here, there had to be a closet, that has all the heating systems in it, and is also used for the broom and the vacuumcleaner and such, but I ofcause had to make everything else fit into that, as it couldn´t be moved, so I found these small drawers here in a local supermarket for almost nothing, and they fit exactly for an A4 sheet of paper or foil or whatever, so I used all these for my special paper and foil and stuff like that, as it just fit exactly between the closet and the table I already had. And over the table we hang some shelves for boxes and then hubby sat up some gutters to hold all my ribbonrolls, and they´re just perfect for that, and I added a scissor in a chain which was attached to the gutter too, so it was always where it was needed, when it was needed.

På væggen her står der et skab lige midt på, som indeholder alt varmesystemet og mekanikken, men også kost og støvsuger og lignende er derinde nu. Det kunne desværre ikke flyttes nogen steder, så jeg blev nødt til at tilpasse alt andet efter det, og der var jeg så heldig, at jeg i et lokalt supermarked fandt disse reoler her, som passer lige til A4 ark, så de blir brugt til alt special papir og folie o.l., og de passer bare perfekt ind mellem skabet og det bord jeg allerede havde før. over bordet, blev der så sat nogle hylder op til at holde bokse og ting til opbevaring, og mellem hylderne og bordet satte manden nogle tagrender op, som lige nøjagtigt passer til hele ruller bånd, så det er bare perfekt, og jeg satte en saks fast i kanten af en tagrende med en kæde, så der altid var en saks når man skulle bruge den der.
 Here you can see the shelve with all the Bacho boxes and another box with tiny rooms in the windowes, that I use for small embellisments and brads and stuff like that.
Her kan I se hylden til Bacho æskerne bedre og også en anden lille reol til småting, som er fyldt med små dimser og brads o.l.
 And here directly on my craftspace with my glass cuttingplate, that I made earlier this year and small boxes on the right, where I keep all my different tools I use all the time. There´s also a carrousel at the left with tools tool, but all within hands reach of my place here.

Og her er så direkte ind på min plads, hvor min glas skæreplade, som jeg lavede tidligere også ligger. Og til højre er der nogle bokse, som indeholder alt mit værktøj, som jeg bruger hele tiden, og til venstre står der også en karrousel, med en del værktøj i også, og alt indenfor en arms længde.
 The other side of my cuttingtable, where I store all my large sheets of cardstock and here stand also my cuttingmachines, so it´s easy to reach back on a shelve and grab the cuttingdies, that I need for a project, again in an arms reach.

Her er så den anden side af skærebordet, hvor jeg opbevarer alle mine store ark karton også(som faktisk fulgte med reolerne, da jeg købte dem LOL) Her står mine skæremaskiner også, så det er nemt lige at række bagud på reolen og tage de dies, jeg skal bruge til et eller andet projekt, men alt igen indenfor en arms længde, så det er nemt at gå til.
 And here´s my big Ikea Expedit boxes, that I just love, because it fits soo perfect for absolutely everything, and as you can see, there´s all kinds of stuff stored in there, and on top of it is all my fancy boxes and stuff I always save to recycle at some point ha ha ha.

Og her er så min pragtfulde Ikea reol. som bare er alle tiders, da den bare passer perfekt til stort set alt hvad man kan tænke sig, og som I nok kan se, er der også bare lagret alt muligt deri, og ovenpå er der tonsvis af alle mulige beholdere og dåser, som jeg gemmer for at bruge dem til genbrugsprojekter hen af vejen.
 And here´s the kids cabinet. The 4 smallest kids have each their very personal drawer in there and the bigger ones have one in this Ikea furniture. But in the kids dresser here, the top drawers are all mixed kids stuff, that is for all to use of, when they´re here, and also the first cabinet, while the last cabinet keeps all the stuff, they can only do with help from an adult, but everything nthere is the kids, which they love to come and play with as often as they can, but now they´re all at a school, it´s not quite as often anymore, as it used to be.

Her har vi så pigernes skabs væg. Alle de små af børnene har hver en helt privat skuffe, som ingen andre må røre uden tilladelse, og de større har så en i Ikea reolen ved siden af. Men tilbage til skabet, så er alle topskufferen fyldt med det alle må bare bruge af, som de har lyst, og også det første skab deri, mens det sidste skab indeholder de ting, man kun må bruge med hjælp af en voksen, da det er maling og specielle ting, men alt deri er udelukkende ungernes, og de elsker bare at komme her og lege, selv om det desværre ikke er så tit mere, da de alle er i skole nu.
 And finally the last corner here is my computerarea, where I also have some shelves above to hold all I need for the computer as ink and paper and envelopes and stuff for posting and things like that. It can be a bit frustrating, that thecomputer is in the opposit side of the room sometimes, casue I can´t follow anything on the computer, while I´m crafting, so I always have to print everything out, or drag everything over here, if I need to follow something on the screen, but else it works really well, I think.

Og her er så til sidst mit computerhjørne, hvor der også er reoler ovenover, hvor jeg opbevarer alt til computeren som blæk og papir og alt forskelligt til at sende med som kuverter o.l.
Det kan være lidt frustrerende at computeren står helt modsat af min scrapplads, især, hvis man skal følge en tutorial eller noget, så enten skal jeg kan printe noget ud og tage med derover, eller jeg skal slæbe det hele herover, hviket ikke altid virker helt godt, men ellers fungere det bare helt perfekt, synes jeg.
 And here the little tiny toilet, I have outhere. It´s really small, but it works just perfect and there is what I need out here eve a closet for towels and soap and toiletpaper and stuff, so just fine.

Og her er så i døren ind til mit lille bitte toilet herude, men det virker bare helt perfekt, og der er hvad vi har brug for, og endda et skab til ekstra papir, håndklæder og andet, vi kan få brug for, så det er helt perfekt.
Here you can see that little closet./ Her kan I se det lille skab bedre.

That was all for now, and I hope, you´ve enjoyed the big tour around here now??? I absolutely LOVE it out here, and except from the toilet, there´s lots of biiiiig windows, to bring the light inside, and it´s absolutely amazing, what such bright daylight do to crafting and your own mood, and there comes light in from 3 sides, so no matter where I am inhere, then there´s loads of light around me, which is soooo awesome and means sooo much to your work too.

Det er alt for nu, og jeg håber, at I virkelig har nydt turen rundt her  i mit lille univers her. Jeg ELSKER det simpelthen herude, og bortset lige fra toilettet, så er hele rummet fyldt med kæmpe store vinduer, som bringer masser af pragtfuldt dagslys ind her fra alle sider, da der er vinduer i 3 af siderne, og det er helt utroligt, hvad det betyder for hvad man laver, og også for ens eget humør, som jo også genspejles i ens arbejde, så det betyder virkelig meget, og så er det simpelthen bare såååååååå pragtfuldt, når sol og lys strømmer ind fra alle sider.

Like I said I hope, you´ve all enjoyed this tour here, and please let me know, what you think, and if there´s anything you´ll like to ask about, please feel free and ask me anything, and also if you have any ideas to improvement, I´ll love to hear from you too, but else have a wonderful time til we meet again next time okay.

Som sagt så håber jeg virkelig, at I har nydt turen rundt her i mit hobbyrum, og hvis der er noget some helst I gerne vil vide mere om, så bare spørg løs, og  hvis I har ideer til noget her, som kan forbedres på nogen måde, så hører jeg også meget gerne fra jer, det er helt sikkert, men ellers må I alle há en rigtig god dag indtil vi ses igen næste gang.
Biig hugs / Knuzzer
Maryann

21 comments:

Brenda Brown said...

The most amazing and incredible work room Maryann, you and hubby have done a magnificent job on it. You must love being out there to play and create, I know I would.
hugs {brenda} x0x

Dorthe ◕‿◕ said...

TOTALT LÆKKERT scraprum, kan sørme godt forstå at du bruger mange timer der :)
Også lige tusind tak for alle dine søde kommentarer på min blog, de bringer stor glæde :)
Hav en dejlig weekend.
Knus fra
Dorthe :)

Karina Beck said...

WOOOOOOOOOOW, et lækkert scraprum!!!!! Det er større end min stue!

Unknown said...

I remember watching this being built, I can see that it hasn't taken long to fill it up. Have you left enough room for an extension.
This is a wonderful barn, and you deserve every inch of it. Thank you for sharing all the wonderful work you create here.
Hugs to you, and your family.
Dian.

Lisa Rasmussen said...

Hold da op et fantastisk scrap rum eller balsal må man vist hellere kalde det ;O)))

Lene said...

Hold da op! Super lækkert rum, du har. Det er da lige til at blive misundelig over. Ærgerligt, at der ikke er plads til det her hos os.

aussie aNNie said...

Your craft barn would be a delight to craft in my friend....love the loo too...we will ALL be over for a crafting week, month ,or even year...I wish...luv annie xxx

Joanne said...

your craftbarn is wonderful. I wish you good health so you have lots of time to spend in there creating. I would love to see it in person one day and come and visit.

hugs, Joanne

Inger said...

Wowwwwwwwwwwwww such a wonderful work room!!!! Wish I had something like this :o) Lucky you Maryann!

♥ Hugs, Inger

Beth Norman said...

Wow, what a beautiful room. Your area is so nicely set up. And it's neat too--LOL.

Rysse said...

Kanon fedt hobbyrum. Sikke meget plads. Det må bestemt være som at komme i himlen. Hvis det var mit - ville jeg få sat en seng op - for jeg kom nok aldrig ud af det.

Tak for kigget.

Dortesjs said...

waue det må nok siges at være det mest elegante scraprum jeg har set

Ann Weiss said...

Et fantastisk rum! Jeg kan godt forstå du bruger det meste af din tid derude!
Det er også så meget nemmere at få lavet noget når man nemt kan komme til det hele!
Og så giver blogadressen jo mening ;)

Karina Bunkenborg said...

Hvor er det bare et flot scrapværelse du har. Sikke en sød mand du har der sådan lige finder på at det nye fine rum skal være et værelse til dig! Sådan skal det da bare være!

Astrid Maclean said...

Wow Maryann, this craft barn of yours is totally AMAZING!!! I spent ages looking at it all and even called my hubby over to come and have a look. So many clever things to admire! What a joy it must be to create in there!! (I think I need to come and visit you lol!)...
Loved looking at all your latest creations too, beautiful cards and other projects, stunning!!

Kari said...

Å, for et fantastisk flott scrapperom du har! Synes jeg selv har mye utstyr, men du har jo like mye som en middels stor scrappebutikk :-)
Tusen takk for koselig kommentar om kortet mitt inne på Card and Scrap!

Hilsen Kari

nedergaard said...

Waww for et lækkert scrapperum og sikke en fin orden.
Tak for alle dine søde kommentarer hos mig og på hobbyboden

God dag

Anna Stillwell said...

Drooling here, lol. Your craftbarn is amazing. I love it. The flooring is beautiful, and the cabinet with the girls names on it is so sweet, think that's my favorite part. The shelves the the punchies is a really close second because that's pretty cool how you can see them all, love it.

Charlie said...

WAUW I really enjoyed seeing that eventhough I did turn a little bit green.... LUCKY you - all the stuff I have right now in my room (half the size of yours I think) would fit fine in a room that size - then I would have a floor again =0). I always seem to have to lift to boxes to get to what I need.

Sivic said...

Så flott scrapperom du har, kjempekjekt!!

Anonymous said...

amazing, so bright and cheerful too!