My CraftbarnMonday, November 18, 2013

Finally got the books finished for the girls.

Hello sweet friends/ Hej allesammen,
And thanks so much for all the sweet comments here for my last entry too. It really means a lot to me, and makes it worth to keep on. I must confess, I still don´t have the biggest energy, but thanks god it does get better day by day, just way too slow in my world, but guess I must learn to get a bit more patient, even THAT  definitely is NOT one of my strongest sides, I have to admit he he.

Tusind tak foralle de super søde kommentarer til mit sidste indlæg her, det betyder rigtig meget, og virkelig gør det værd at fortsætte. Jeg må indrømme, at jeg godt nok stadig ikke har den største energi, men det blir da langsomt bedre dag for dag, selv om det bare er alt for langsomt i min verden, men det er jo nok bare mig, der skal lære at være lidt mere tålmodig, selv om jeg nok må indrømme, at DET bestemt IKKE er en af mine stærkeste sider he he.

But as the headline says, I have finally managed to finish a couple of books for the girls, that I had promissed them a little while ago. It all started about ½ year ago, when Tascha had her birthday, and a very sweet blogfriend, Anna from Cuddlebug Cuties drawn her her very own personal digistamp even with her name, and back then I ofcause also had to make them something with that stampimage on, and Tascha asked for some small bags, I made for them then, so a while before it Trines birthday here 3 weeks ago, she came and asked, if I thought, she would also get her own stamp too, I had to say, that maybe Anna didn´t know, it was her birthday, as it was a coinsidense she heard about Taschas. But ofcause you can´t make too much difference to two siblings, so I mailed Anna and told her about this, and she answered me right away, that ofcause she would make one for Trine too, so the week before her birthday, this sweet lady uploaded the cutest free digistamp to her blog and even together with a wonderful card dedicated to Trine, so I could send the link to her mum to show her right away. I can tell you all, it was really awesome to hear her on the phone that morning, when she was dancing around and yelling, she made this just for me,  and was so happy, it really made my day. And when I asked her, what she wished for for her birthday, she said right away, that she wished for a lot of her images printed out, and then she wanted me to make her a diary with this image on the front, and said too, that she knew, she also got a bag for Taschas birthday, so it was okay I made one for her too, but it just shouldn´t be the same color as hers and she wanted to pick first, and ofcause that wish was granted, as they all needs to feel special sometimes, and if not for their birthday, then when?

Som overskriften siger, så har jeg endelig fået lavet et par bøger færdige til pigerne, som jeg havde lovet dem for lidt siden. Det hele startede sådan set allerede for omkring ½ år siden, da det var Tashca´s fødselsdag, hvor en ritig supersød blogveninde fra Cuddlebug Cuties, havde tegnet hendes helt eget personlige digital stempel endda med hendes navn. Og dengang var jeg selvfølgelig nødt til også at lave et eller andet til dem med det image på, og efter Tascha´s ønske blev det et par små tasker, som jeg lavede. Så her en tid  før Trines fødselsdag for 3 uger siden, kom hun en dag og spurgte, om jeg troede, at hun også fik hendes personlige image også? Hvilket jeg måtte sige til hende, at det jo ikke var sikkert at Anna vidste, at hun havde fødselsdag nu, da det var lidt af en tilfældighed dengang med Tascha´s. Men selvfølgelig skal man ikke gøre forskel på 2 søskende, så jeg sendte en mail til Anna og forklarede hende det her, og fik da straks en mail tilbage, at selvfølgelig skulle Trine også há et, så ugen før Trines fødselsdag, uploadede denne kanon søde pige, det mest super cute gratis digistempel på sin blog og endda sammen med et fantastisk flot fødselsdagskort lavet med det, dedikeret til Trine, så jeg kunne sende linket til hendes more, som kunne vise hende det med det samme. Jeg kan love jer, at det var bare fantastisk at sidde og høre i telefonen, hvordan hun hoppede og dansede rundt mens hun skreg højt, at det havde hun lavet kun til hende, det var godt nok alt værd i det øjeblik. og da jeg spurgte hende, hvad hun æønskede sig til sin fødselsdag, svarede hun straks, en hel masse Trine stempler printet ud og så ønskede hun sig, at jeg ville lave en dagbog til hende med det image på fronten, og hun sagde selv med det samme, at hun godt vidste, at hun også fik en taske med Taschas stempel til hendes fødselsdag, og det var også helt fint, at jeg lavede en bog til Tascha, men de skulle altså ikke være ens, og hun ville há lov at vælge papir først, og selvfølgelig skulle hun da det, da de jo alle geren vil prøve at føle sig helt specielle og den det drejer sig om en gang imellem, og hvis ikke man skal til sin fødselsdag, hvornår så??

 And here´s a very Happy Trine on her actual birthday, when she celebrated it with all her small classmates from school. As mum had to work that day, it was grandma and pa, who was celebrating the day with her at that time.
Og her er så en rigtig glad Trine på sin rigtige fødselsdag, som hun fejrede med alle sine små klassekammerater fra skolen. Da mor var på arbejde var det Mormor og morfar holdt det for hende derhjemme.
 Here´s all the small girls coloring Trines stamp while they were eating their candybags .
Og her er alle de små piger, hvor de farver stempler mens de spiser slikposer på et tidspunkt på dagen.
 And some of the images, that were colored and finished.
Her er nogle af de images, der blev farvet færdigt.And that day I hadn´t got the books done, so had to make her the promisse, I would as soon as I could after her birthday, and now I´ve finally got them finished, so here they come:
Den dag havde jeg ikke nået at få lavet bøgerne til dem, så jeg måtte jo love, at få dem lavet hurtigst muligt efter fødselsdagen, og nu er de heldigvis lavet, så her kommer de:

 Both books, that I made for the girls./ Begge bøger, jeg lavede til pigerne her.
 The front of Trines book. / Fronten på Trines bog.
 Inside the cover of Trines book. / Indepå coveret af Trines bog.
 Backsite of trines book. / Bagsiden på Trines bog.

 And the cover of Tascha´s book. /  Og coveret på Tascha´s bog.
 Inside the cover of Tascha´s book. / Indenpå coveret af tascha´s bog.
 Backsite of tascha´s book. / Bagsiden på tascha´s bog.

And then hubby has also finished a project, he had promissed me to make long ago, and it was finally finished here lately too. It was a drawer for all my dies. Everybody who knows me, know that I am a bit addicted to cutting dies and have also been really lucky and won quite a few more times, so it was getting really hard to find the ones, I needed, when I should use them. If you remember from my craftroom pics, then I have this cuttingtable, and I wanted the dies to go in a drawer there right beside the cuttingmachines, so they were right on hand, when I needed them, so here´s what he made for me.

Og så har gemalen også endelig fået færdig gjort et projekt, som han lovede mig for meget længe siden. Det er en skuffe til alle mine dies. Alle dem, der kender mig rigtig godty ved, at jeg er helt vild med dies, og da jeg også bare har været snyde heldig og vundet en hel del flere gange, blev det efterhånden ret svært at finde dem jeg skulle bruge, når jeg skulle bruge nogen. Hvis I kan huse billderne fra mit hobbyrum her, så kan I huske at jeg har en stor skæreø i midten, så jeg ville gerne ha en skuffe til dem, lige der hvor de skulle bruges, så de altid er lige ved hånden, og her er så, hvad han fik lavet til mig:
 Here´s the drawer right under my cuttingmachine, where I wanted it to be.
Og her er så skuffen lige under min skæremaskine, hvor jeg ønskede den.

And here´s the drawer filled up and open, så you can see, how it´s devided inside too.
Now I just need one more, because this one is already filled completely up here ha ha ha. And yes you DON`T need to tell me, that I´m completely spoiled, I know already ha ha ha.

Og her er så skuffen fyldt helt op og åbent, så I kan se, hvordan den er delt op indeni. Nu mangler jeg bare at få ham til at lave en mere, da den her som I kan se, allerede er helt fyldt op ha ha ha. Og ja I behøver IKKE fortæle mig, at jeg er smadder forkælet, det ved jeg godt ha ha ha.

That´s all I had to share today dear friends, I hope, you´ve enjoyed to watch here and found some inspiration too maybe, but else have a great day and lots of fun til we meet again okay.


 Det var alt hvad jeg havde at dele med jer idag kære venner. Jeg håber, at I har nydt at se, hvad jeg havde til jer og fandt bare lidt inspiration også måske? Men ellers håber jeg, at I får en fantastisk dag og masser af sjov til vi ses igen.
Until next time biiiiiig hugs / Til vi ses igen kæmpe knuzz
Maryann
6 comments:

Annette / aka said...

Er du vimmer nogle flotte bøger du har lavet. Og SÅ personlige. Du er da helt utrolig.....
Og så er du samtidig rigtig forkælet med sådan en handyman. Godt du er klar over det ! Så behøver jeg ikke skrive det her....hihi.
Det var en rigtig fin indretning af den skuffe. Og du mangler ikke dies lige nu ser jeg......
God aften herfra.

marie said...

That was very nice of Anna to make Trine a stamp of her own :O) I'm sure that made her birthday and you would have had a ball looking after all them kids but I bet you was exhausted at the end of it ha ha. Girls all did well with there coloring and it is lovely to see some of your work here again hun I have so missed it. Hope you had a lovely weekend and have a great fun filled week hugs Marie

Astrid Maclean said...

Well it looks as if the girls had great fun!! And no wonder, how fun to have their own stamps made for them.

The books look fabulous and you are one lucky lady having a husband making you all these wonderful things! Wow, what a lot of dies!

Carolyn Rakowski said...

Hi Maryann what a little cutie love the book too! Sorry I have not been around much lately.
love Carolyn

Carolyn Rakowski said...

What an amazing collection of dies Maryann.
love Carolyn

Anna Stillwell said...

I smiled through this entire post. It made my day to know that Tascha was so excited over her stamp and to see all the colored digis. And the book is such an amazing idea and it looks great :)

And your drawer is awesome. So many goodies inside, I love it.
Hugs