My CraftbarnTuesday, August 18, 2015

A little news from our summer and a winner.

Hi there sweet friends/ Hej kære venner,
Then it´s again been way too long, since I´ve got anything done inhere, but my summer has been really hectic, so I haven´t had much time to do much crafting, but a little it has been thoug, which I´ll show in the end of this post here.

Så er det igen alt for længe siden, jeg har fået gjort noget herinde, men hele min sommer har bare været virkelig hektisk, så jeg har ikke haft tid til en masse kreativt, men lidt har jeg da fået lavet, som jeg vil vise til sidst i indlægget her.

We´ve had a lot going on here, as I already said, a lot of visitors here all summer, which has been sooo amazing, and then ofcause we´ve also been a lot out and about too. And as many of you know, I have some problems healthwise, which has been playing up quite a bit too, as I´ve probably overdone things here for too long, so now it bite itself in the tail here afterwards, I´m afraid. But never mind, I wouldn´t be without any of it for anything, as I have sooo enjoyed to see so many wonderful friends here, so it´s been all worth it. We had  the honor to see a couple of crafty friends here too, which I really really enjoyed. First a dear online friend with her family came by and we had a wonderful time, and then a very dear friend from Norway came by with her kids too and stayed for week, and it was sooo special and wonderful to meet them, as we´ve been friends online for soo many years, so to finally meet in person was such a blast. And ofcause we went a bit around to show them a bit of our small country here, and also spent a whole day in Legoland, as she had her kids with here too. And then we´ve ofcause as always also had all our girls visiting almost all summer too and also our newest little grandson ofcause, who´s already a big boy  running around.

Vi har haft en masse i gang her, som allerede sagt, en masse gæster her hele sommeren, hvilket har været helt fantastisk, og selvfølgelig har vi også været en del ude omkring med dem. Og som mange af jer ved, har jeg nogle helbredsproblemer, som desværre har stukket sit grimme fjæs ud en del også, da jeg formodentlig har været for overmodig, og det bider så sig selv lidt i halen efterfølgende. Men det er der ikke noget at gøre ved, jeg ville ikke være foruden noget af det for guld, da jeg virkelig har nydt at se så mange pragtfulde venner her, så det var det hele værd. Først havde vi besøg af en pragtfuld online  scrap veninde med familie, og vi havde bare nogle pragtfulde dage sammen, og så kom en rigtig kær veninde fra Norge her med sine børn og blev i en uge, og det var bare helt specielt og fantastisk at møde dem i virkelighedens verden, efter at vi har kendt hinanden online igennem rigtig mange år efterhånden. Så selvfølgelig kom vi også lidt runddt for at vise dem lidt af vores lille land her, og vi tilbragte også en hel dag i Legoland, da hun jo havde børn med. Og som altid havde vi selvfølgelig også alle vores piger her en stor del af sommeren, og i år også vores lille nye sønnesøn, som allerede er en stor dreng, som løber rundt.

So as you can probably understand, it havet been much crafty stuff I´ve got done here, but as I sai, I have done a little, so here´s a few pics of my latest work here in between, but hopefully I´ll soon have some more, now we´re back to normal days here again.

Så som du kan sikkert forstå, har der ikke været tid til at lave en masse scrap, men som sagt en smule er det dog blevet til, så her kommer et par enkelte billeder af det sidste jeg har fået lavet her ind imellem, men forhåbentlig har jeg snart mere at visde jer, nu da vi endelig er tilbage til normale tider her igen.
 A card made with the new Maja Design collection/ Et kort lavet med den nye Maja Design kollektion.
 The card inside/ Kortet indeni
 A box I made just before the holiday from a class I attenden then/ En boks jeg lavede lige før sommerferien på et kursus, jeg deltog i.
 The box with the lid of/ Boksen med låget af.
 A load of clocks I made right before the holiday too, they´re all gone by now./
En masse ure jeg også lavede lige før ferien, de er alle væk nu.

A lightstone I made for a friend here early this summer/ En lyssten jeg lavede til en veninde her tidligt på sommeren.
A lot of shoes I made, when I finally got my hands on this die/ En masse sko jeg lavede, da jeg endelig fik fingrene i den die her.

 And finally a bagcard I lifted from Christina Strindberg, who made one first in a FB group, that I fell completely in love with./ Og endelig et taskekort, som jeg har liftet fra Christina Strindberg, som lavede en i en FB gruppe, som jeg blev vildt forelsket i.
And here´s the bag opened/ Og her er tasken åbnet.

That´s all from me here today, so now I´ll just end this entry by sharing my winner from the Card and Scrap bloghop last month. And the winner was: /
Det er alt fra mig her i dag, så nu vil jeg bare lige slutte af med at afsløre vinderenfra bloghopppet hos Card and Scrap her i sidste måned. Og vinderen blev:

Kari Rønnåbakk, Norway  with this card here/ med dette kort her:

Your prize is on it´s way now Kari./ Din præmie er på vej nu Kari.

Thanks soo much to all of you, who kept on to the end here. I hope, you´ve all had a great summer too and have a wonderful time ahead now as well.

Tusind tak til alle, der holdt ud helt til enden her. Jeg håber, at I all har haft en skøn sommer også og vil få en pragtfuld tid fremover tillige med.
Until we meet again/ Til vi ses igen
Biiiiiiiiiiiiiiig warm hugs/ Kæmpe knuuuuuzer
Maryann

Saturday, August 1, 2015

Udfordring nr. 100 på Card and Scrap.

Hej alle sammen,
Her hos Card and Scrap er vi nu nået til udfordring nr 100 her, og det er jo stort og skal selvfølgelig fejres!!!
Denne udfordring vil løbe over hele Juli måned, og for at gøre det hele lidt sjovere og festligt, har vi også lavet et bloghop denne gang. Og selvfølgelig vil der også være lidt ekstra præmier til sådan en fest, og for at få del i dem er der jo lige nogle ting, som skal fuldføres først. Så her er, hvad du skal gøre før at være med i trækningerne:
1. Besøg bloggene til alle de dygtige piger i designteamet og leg en kommentar hos alle, der er med i hoppet. Og I må  ind omkring alle på listen for å være med i trækningen.
2. Gå tilbage til Card and Scraps blog  og læg også en kommentar her OG et bidrag til udfordringen.
Vi blir også rigtig glade, hvis I vil fortælle om bloghoppet, enten i et indlæg eller i side baren på jeres egen blog eller andre steder.
Udfordringen denne gang er: Alt er tilladt.
Der vil blive nogle ekstra præmier denne gang, da designteamet vil vælge hver sin favorit, blandt dem som delta´r og gennemfører alt her, som efterfølgende vil få en præmie tilsendt.
*******************************************************************
Hi everyone,
Here at Card and Scrap we´ve now reached Challenge #100, and that is really big, and ofcause we´re going to celebrate that!!!
This challenge will run through all of July, and to make everything a bit more fun and festive, we're hosting a bloghop as well this time. And ofcause there´ll also be some extra prizes for such an event, and to be elegible to any of those, there is a couple of things, that needs to be fulfilled first. So here is, what you need to do to be considdered in the drawings:
1. Visit the blogs of all the fabulous  girls from our designteam and leave a comment on each of the girls in the hop, to be in the draw.
2.Go back to the Card and Scrap blog and leave a comment AND an entry in our challenge here.
We'll be really happy, if you would tell people about our bloghop, either in a blogpost or sidebar on your own blog or elsewhere.
The Challenge this time is: Anything goes.
There will be some extra prizes this time, as the designteam will choose each their favorit, among those who´s participating and fulfilling all here, who´ll get a prize sent afterwards.

Og nu til mit bidrag til udfordringen her. Jeg har lavet et sommerkort med et strandtema, med papirer og stickers fra 7Dots. Der ud over har jeg brugt noget fiskenet, rigtige strandskaller og lidt bling fra gemmerne og jeg har limet noget rigtigt fint strandsand på også.
*******************************************************************
And now to my entry for the challenge here. I´ve made a summercard with a beachtheme, with papers and stickers from 7Dots. Besides that I´ve used some fishnet, real shells and a bit of bling from my stash, and then I´ve glued some real beachsand on it too.

                                              Forsiden på mit kort/ The front of my card.

 Mit kort indeni er desuden også dekoreret med en diecut fra Memory Box  og Marianne Design og et skrivefelt lavet med en Joy die. /
My card inside is also decorated with a diecut from Memory Box and Marianne Design and also a writingfield made with a Joy die.

                         Bagpå har jeg sat mit navn på en diecut lavet med en Spellbinder die. /
                         On the back I´ve put my name on a diecut made with a Spellbinder die.

Og her er så endelig den præmie, som jeg har fundet til en af deltagerne i festen her. /
And finally here is the prize, that I´ve decided for one of the participants in this party here.

Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at fejre det her med os alle sammen, og glæder mig rigtig meget til at se alle jeres fantastiske indlæg på hoved bloggen snart.
I hope that really many wants to celebrate this with all of us here, and I really look forward to see all your amazing entries here on the main blog soon.

Det var alt fra mig i dag, og herfra skal I hoppe videre til Bodil Sewatdal,  som er den næste på listen herfra.
This was all from me today, and now you have to hop on to Bodil Sewatdal,  who´s the next on the list from here.

Hav en rigtig god da derude alle sammen og en rigtig god ferie til dem, der allerede har begyndt den. /
Have a really great day out there everyone and a really good holiday to those, who´s already started that too.
Til vi ses igen/ Until we meet again:
Kæmpe knuuuzer / Biiiiiig warm hugs
Maryann


Sunday, April 26, 2015

I´m back after a looooong holiday.

Hi sweet blogfriends/ Hej kære blogvenner,
I don´t hope, you´ve given all up on me, as I know, it´s been a very long time since I´ve been blogging. But there´s been sooo much going on here this year, and I just didn´t manage to get it done before we left for 5 weeks vacation in the US, where we just came back from a few days ago. But I promisse, I´ll try to be more frequent from now on, and I´m planning on making a serie of entries about our amazing trip, so I can show some of all the many many pictures, we´ve taken there. I just need to go through them all first, and as there´s about 1500, it will take me a little while, but they´ll come, I promisse.
I also just have a few things, I need to make here right away, so there´s quite a few things, I need to get done right away, and unfortunately the days are still only 24 hours LOL.

Jeg håber ikke, at I helt hare opgivet mig, selv om jeg ved, at det er meget længe siden, jeg har fået blogget. Men der har simpelthen bare været så meget her i år, at jeg bare ikke nåede at få det gjort, før vi stak af til 5 ugers ferie  i USA, som vi lige kom hjem fra her for få dage siden. Men jeg lover, at jeg vil prøve på at være mere regelmæssig her fremover, og jeg har planer om at lave en serie af indlæg her omkring vores helt fantastiske tur, så jeg kan vise nogle af alle de mange mange billeder, vi har taget derovre. Jeg er bare lige nødt til at få dem alle gået igennem først, og da der er godt 1500 billeder, vil der lige gå lidt, men de skal nok komme, det lover jeg.
Jeg har også lige nogle få ting, som jeg er nødt til at få lavet straks, og desværre har døgnet stadig kun 24 timer LOL.

But we just had an amazing trip, and I met sooo many wonderful friends, and also some, that I´ve never met in real life before, but more about that later.
Today I´ll just end this entry with a little thing, that´s unfortunately only for my Scandinavian readers, so hope the rest will excuse me for that.

Men vi havde en helt fantastisk tur, og jeg mødte en masse fantastiske venner, og også nogle, som jeg ikke har mødt i real life før, men mere om det senere.
I dag vil jeg afslutte dette indlæg med en meddelelse, som kun vedrører mine Skandinaviske læsere, så den kommer her:I samarbeid med kaBoks gir vi bort to gavekort til en verdi av 750 norske kroner på Scrapbookingdagen lørdag 2. mai. Alle som bor i Danmark, Norge eller Sverige kan delta i trekningen.

For å ha sjanse til å vinne gavekortene ønsker vi at du gjør følgende: Del bildet nedenfor på Facebook og andre sosiale nettverk, på din blogg og forum/grupper du er medlem av. Du får et lodd for hvert sted du deler bildet. Du må også skrive inn navnet på en eller flere venner du ønsker skal vinne et gavekort.

Du oppgir antallet lodd du har i en kommentar på dette innlegget (på The Paper Craftings Facebookside): https://www.facebook.com/thepapercrafting/photos/a.448036345323904.1073741829.419055461555326/670071076453762/?type=1&theater

Der tagger du også en eller flere venner du ønsker skal vinne gavekortet sammen med deg. Dersom du vinner trekker vi ut en av vennene du har tagget i din kommentar. Dere vinner begge et gavekort til en verdi av 750 norske kroner sponset av kaBoks. Vinnerne kunngjøres i The Paper Crafting lørdag 2. mai.

Var det ikke noget at vinde sådan en lækker præmie? Ikke bare til sig selv, men også glæde en veninde med en? 

Now I´ll just wish everyone a very beautifulk Sunday with whatever you´re doing and hopefully a wonderful weather as well.Here the sun is shining from clear blue sky.

 Nu vil jeg bare ønske alle en rigtig herlig søndag, med hvad I nu end laver, og forhåbentlig et pragtfuldt vejr også. Her skinner solen fra en skyfri himmel.

Until next time/ Indtil næste gang
Biiig warm hugs/ Kæmpe knuuuuuuzer 
Maryann

Tuesday, January 20, 2015

Feature week for Maja Design on The PaperCrafting.

Hello there sweet blogfriends/ Hej med jer blogvenner,
I´m sooo sorry that I´ve been missing in action here for soo long, but unfortunately health has been playing quite a bit, so it haven´t been much, I´ve got done, I´m afraid. But hopefully I´ve got hold in it now again. Will know tomorrow, when I have my check up, if it´s all good again.
Jeg er rigtig ked af, at jeg har været ude af drift i såå lang tid, men helbredet har desværre drillet lidt meget på det sidste, så jeg har ikke fået meget gjort, er jeg bange for. Men forhåbentligt har jeg fået styr på det nu, men det ved jeg mere om, når jeg imorgen skal ind til mit næste lægecheck.

Maja Design  in Sweden so very kindly sponsored us på The Paper Crafting with loads of great prizes for our christmas calendar back in December, and also us in the team with a bunch of great papers too. And I promissed them back then, that we would make a feature week to promote their wonderful papers here first in the new year, as a thank you for their generousity. And now the time has come to show some of what we´ve done with these. But as my original idea of the promotion has been changed, so there´ll only be shown one project from each on the magazine, I´ll instead show them all for you here on my own blog. So here they all comes:
Maja Design i Sverige så venligt sponsorerede os på The Paper Crafting med masser af lækre præmier til vores julekalender tilbage i december, og også os i teamet med en bunke lækre papirer. Og  jeg lovede dem dengang, at vi ville lave en feature uge for at promovere deres skønne papirer her først i det nye år, som en tak for deres store generøsitet. Og nu er tiden så kommet til at visse jer, hvad vi har lavet med dem. Men da min idé med hvordan de skulle promoveres er blevet ændret, så der nu kun vil blive vist 1 project fra hver i magasinet, vil jeg vise alle mine projekter her på min egen blog i stedet. Så her kommer de alle:
 1st. project here is a wall calendar, made out of old defect CD´s, that´s been covered with papers from Vintage Autumn Basics No XI. 2 with one side of it and the last with the other side. And then decorated with sequense ribbons from Panduro and spree and flowers from WOC and Prima, and a piece of lace from my stash to hang it in.
1. projekt her er en væg kalender, lavet af gamle defekte CD´er, der er blevet dækket af papirer fra Vintage Autumn Basics No XI. 2 af dem med den ene side og den sidste med den anden side. Og så er de dekoreret med paillet bånd fra Panduro og perlespree og blomster fra WOC og Prima og et stykke blondebånd fra gemmerne til at hænge den i.

 Here´s the 1st CD close up / Her er den første CD tæt på.
 And here´s the 2nd. close up / Og her er den anden tæt på.
 And finally the last one close up./ Og endelig den sidste tæt på.
 And here´s the next project, which is a Toffifee box, that´s been decorated. I first made a sleeve in a solid colored Basic cardstock, and made all the layers with papers from the Vintage Frost collection. Here it´s 4th of December used. And then it´s decorated with a topper from Nellie Snellen and a piece of guipure lace and flowers from WOC and also some flowers and a buterfly  from Prima as well. Finally I found a sentiment on the internet, that I thought fitted very well and cut that out with a tag die from Joy Craft and a bit of bling from my stash.
Og her er næste projekt, som er en Toffifee æske, som er blevet dekoreret. First lavede jeg et cover i en ensfarvet Basic karton, og derefter dækket med layers af papir fra the Vintage Frost kollektion, Her er det 4th of December, der er brugt. Derefter er det blevet pyntet med en topper fra Nellie Snellen og et stykke guipure blonde og blomster fra WOC og også nogle blomster og en sommerfugl fra Prima. Endelig har jeg fundet en tekst online, som jeg syntes passede fint og skar den ud med en tag die fra Joy Craft, og til slut lidt bling fra gemmerne.
 Here it´s shown from the side / Her ses den fra siden.
 And here is´s shown from the back. / Og her vises den bagfra.

 Next project here is also recycling, as it´s an empty can from some after Eight sticks here from christmas, that I´ve covered with papers from the Vintage Spring Basics 4th of May and just turned the paper on the top of lid. Then I´ve decoratred the top and bottom with a piece of lace from my stash and the side is decorated with flowers from WOC and Prima, and a crystal spree from Magnolia. And on top of the lid is a big pearl flower from Prima as well.
Næste prjekt her er også genbrug, da det er en tom dåse fra nogle After Eight stick fra jul, som jeg har dækket med papirer fra the Vintage Spring Basics 4th of May og igen bare evendt papiret om på låget. Så har jeg dekoreret top og bund med et stykke blondebånd fra gemmerne og siden er pyntet med blomster fra WOC og Prima og en krystalgren fra Magnolia. Og på toppen af låget er der også en stor perleblomst fra Prima.
 Here´s the top / Her er toppen.
 And here´s the whole side / Og her er hele siden.
 And here seen from an angle / Og her ses den i en vinkel.
 
And last here is a braided card, that I first saw on the awesome Lisa´s blog  here. I made the cardbase in solid Basic cardstock and  then made the layers with the Vintage Spring Basics 1st of May. Then I used a stamp from Just Rite and cut that, and the solid layer under it, out with Spelbinder dies. And finally I decorated with a couple small flowers and bling from my stash.
Til slut er her et flettet kort, som jeg først så på super dygtige Lisa´s blog her. Jeg lavede kortbasen i ensfarvet Basic karton, og  derefter det øverste layer med the Vintage Spring Basics 1st of May. Så brugte jeg et stempel fra et Just Rite, som jeg, ligesom matten under det, skar ud med Spellbinder dies. Og endelig til slut pyntede jeg med et par små blomster og lidt bling fra gemmerne.
 Here´s the card inside covered with pink print paper. And on the left a print out sheet I found online too, and at the right a matte cutted with a Spellbinder die too to create a writing space.
Her er kortet indeni, som er dækket med et lyserødt kopi papir. På venstre side er der et gratis print ark, som jeg har fundet online engang også, og til højre et skrivefelt skåret ud med en Spellbinder die også.
And finally the back with my personal stamp on / Og endelig bagsiden med mit personlige stempel på.

That was all I had to share with you today, but I´m working on some more projects with these gorgeous papers here from Maja Design, so I´ll hopefully soon have more to share with you soon, so hope you haven´t given all up on me yet, but will come back later. And until then have a wonderful time and lots of great fun.
Det var alt, jeg havde til jer her i dag, men jeg arbejder stadig på en del flere projekter med disse utrolig smukke papirer her fra Maja Design, så jeg har forhåbentlig snart mere nyt at vise jer , så håber ikke at I har givet helt op med mig endnu, men vil komme tilbage og se mere senere. Og indtil da hav en vidunderlig tid fyldt med sjov og hygge.

Until next time/ Til vi ses igen
Biiiiiig warm hugs/ Knuuuuuuuuuuuuuzer
Maryann


Tuesday, December 2, 2014

My entry to the December challenge på Card and Scrap and some great news too.

Hi sweet friends/ Hej kære venner,
Now  it´s time for my 2nd entry for the December challenge here on.Card and Scrap.
Det er nu tid for mit 2. indlæg til december udfordringen her på: Card and Scrap

I´ve made a christmascardholder out of an old book.
Jeg har lavet en julekort holder ud af en gammel bog.
 Here´s a picture of it directly from the front, where you can see, how the pages has been folded, so you can set the christmascards down between the sites. I first removed several of the pages in between, a few here and there, so it wouldn´t get too thick, but don´t take them all out the same place, as it´ll make weird holes in the pages then, so take a few here and there to keep it more even.

Her er der et billede direkte forfra, hvor du kan se, hvordan siderne er foldet op til at sætte julekortene ned imellem. Først fjernede jeg en del af siderne, da den ellers vil blive alt for tæt, men ryk ikke dem alle ud på samme sted, da det vil skabe nogle underlige huller i det så, men fjern lidt her og der hele vejen igennem, for at gøre den mere jævn.
 Here´s the top of the binding, that´s been covered inside with some great paper, that I got from a very dear friend just the day before, and some die cuts with the words God Jul ( is Merry Christmas in Danish) And then the Santa and his sledge and reindeer flying up over the page too.

Her er toppen af indersiden af bindet, som er blevet dækket af et stykke kanon flot papir, som jeg fik af en meget god ven dagen forinden, og så et par die cuts af ordene God Jul og julemanden med sin slæde og rensdyr, der drøner hen ovenover det hele.

 On the bottompart I´ve decorated it with the same paper as above, and also flowers and spread from Prima and WOC and an old seal I had in my stash from earlier, and also a little wood mouse also from my stash.

På den nederste del har jeg dekoret det med det samme papir som ovenover, og dernæst med blomster og spread fra Prima og WOC, og et gammelt segl, jeg havde i gemmerne, og også en lille træmus også fra gemmerne.
 How it looks on the backside, when it stands up. Again I´ve used paper from earlier and also used some die cuts with Santas clothes on the clothline and again the words God Jul, and a reindeer from Marianne Design and the snowdog from Crafters Companion too. And then I´ve added some metalcorners on all the corners from Rox Stamps in Sweden m to enforce all the corners and ofcause I´ve inked all the edges with disress Ink, here I´ve used faded jeans.

Sådan ser den ud bagpå, når den står op Igen har jeg brugt papirer som tidligere nævnt, og også brugt nogle die cuts med bl.a. julemandens tøj på tørresnoren og igen ordene God Jul, bare med en anden die, og et rensdyr fra Marianne Design og snehunden fra Crafters Companin også. Og så har jeg sat metal hjørner fra Rox Stamps i Sverige, på alle hjørnerne for at forstærke dem lidt, og selvfølgelig har jeg inked alle kanterne med distress Ink, her Faded Jeans.
 Here you can see it from the side, where I´ve put a lace in under the paper on both sides, so it can be knitted to a knot and a bow to hold it in position, and I´ve done the same in the other end as well.

Her kan I se den fra enden af, hvor jeg har limet enden af noget blondebånd in under papiret i begge sider, så det kan bindes i en knude og sløjfe, til at holde det hele på plads, og jeg har lavet det samme i den anden ende også selvfølgelig.

And here´s a final look at it all from the front. I hope, you liked my entry for this and maybe give it a chance and try and make your own too? It´s actually not that hard, I can promisse, so give it a shot okay? And feel free to ask anything you like, if there´s anything you would like to know more about.

Og her er lige et sidste kik på det hele forfra. Jeg håber, I kunne lide mit indlæg her, og måske enda give det en chance og prøve at lave jeres egen også? Det er faktisk slet ikke svært, det lover jeg jer, så bare hop ud i det og prøv, og er der noget som helst, I gerne vil há forklaret bedre eller andre spørgsmål, så spørger I endelig bare okay?

And then I promissed you some great news too, and they´ll come her now.
Og så lovede jeg jer ngle gode nyheder også, og de kommer her nu:


I´m a member of a wonderful group on FB called Kits and Clowder which is a group, where you can buy different coloring classes and get loads of great help in learning how to color, and they´ve just reached 5000 members, which has been celebrated here all week-end, and she has just given out an online beginners class here, where anybody can join from all over the world, and guess what?? 
It´s totally FREE.
So if you would like to learn something about coloring, then follow the link above and sign up for the free class, as this offer will go until christmas, and then it´ll be closed again, so don´t wait too long okay?

Jeg er medlem af en herlig gruppe på FB kaldet Kit and Clowder, som er en gruppe, hvor man kan købe forskellige kurser og få alt den hjælp man behøver, hvis man gerne vil lære at farvelægge.. Og de har lige rundet 5000 medlemmer , som er blevet fejret hele week-enden på behørig vis, og hun har i den anledning udgivet et online begynder kursus der, som man kan melde sig til uanset hvor i verden man kommer fra. Og ved I hvad?
Det er fuldstændig GRATIS.
Så hvis I gerne vil lære noget om hvordan man farvelægger, så følg linket herover og sign up til det gratis kursus, da dette tilbud kun kører frem til jul, hvor det vil blive lukket igen, så vent ikke for længe okay?

That´s what I had to share with you today. I hope, you´ll all have a wonderful December here with loads of fun and joy and spending great time with your families everywhere.

Det er hvad jeg havde at dele med jer her idag. Jeg håber, at I all vil få en herlig december her, med masser af sjov og og glæde, og at I vil få en masse herlig tid med jeres familier rundt om, hvor I er.

Take good care, of yourself until we meet again,
Pas rigtgtig godt på jer selv derude, til vi ses igen,
Biiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuuuzer 
Maryann
Friday, November 14, 2014

My 1st. entry as a DT on Card and Scrap.

Hi there sweet friends / Hej kære venner,
The last few months has been pretty hectic, but now I´m finally over all the Baptism, funeral and birthdays and so on, (will come back to more about that in a later post) so now I hope to get into a more regular blogging here again.
Today I´ll show you my very first entry as a memeber of the DT on Card and Scrap for their challenge, which is: Make a christmascard or -box.

Den sidste måned har godt nok været ret hektisk, men nu er jeg endelig ovre både barnedåb, begravelse og fødselsdage o.s.v., (mere om det i en senere post her) så nu håber jeg, at jeg kan komme ind i en mere jævnlig blogging her igen.
I dag vil jeg vise jer mit aller første bidrag som medlem af DT på Card and Scrap til deres udfordring, som lyder: Lav et julekort eller -boks.

So here we go/ Så går vi igang her.
The front here is all made with stuff from my hidings here. The fan is cut with a Marianne die, and then I found the small mitives on the internet and just resized them to fit here to this die. In the corners and the bottom, I´ve used some garlands, that I found for dollhouses, and also the Danish hearts and cones are some miniatures, that I found in a magazine once and else just some bling from the hidings here too.
 Fronten af mit kort, som er lavet af ene ting fra gemmerne. Viften er lavet med en Marianne die, og så har jeg brugt nogle motiver, jeg har fundet på nettet og bare formindsket og klippet ud til at passe til dien. I hjørnerne og i bunden har jeg brugt noget fint gran guirlande, som jeg fandt til dukkehuse, og de små julehjerter og kræmmerhuse er også nogle miniaturer jeg fandt i et gammelt blad, og så ellers lidt bling fra gemmerne.
 Inside I´ve used some G45 paper from 12 Days of Christmas 8x8 pad, and then a heartdoily and a nice vintage heartpicture I had too, and on the edges I´ve used some gold stickles.
Indeni har jeg brugt G45 papirer fra serien 12 Days of Christmas en 8x8 blok, og så har jeg brugt en hjerteserviet med et gammelt vintage hjertebillede, jeg havde og som blev kranset af noget guld stickles.
 The lower side I´ve only added a white diecut with a Joy die, to create a writing space for a little private message, and some bling in all the corners ofcause.
Den nederste del har jeg kun brugt en udskæring helt i hvid med en Joy die, for at skabe et fwelt til at skrive en privat hilsen på. Og så selvfølgelig lige lidt bling i alle hjørner indeni også.
And on the back, I have as always my own stamp on a nice diecut, and above that I have a small wreath made with a very old Provo Craft die and added some red bling to show the berries. Unfortunately the glue wasn´t all dry, when I took these pictures, but the glue can´t be seen now, I promisse LOL.
Og bagpå har jeg som altid mit eget stempel på en flot udskæring, og ovenover den har jeg sat en lille krans, som er lavet med en meget gammel Provo Craft die, og så er der tilføjet røde sten til at ligne bærrene. Desværre var limen slet ikke tør, da jeg tog billederne her, men jeg kan garantere, at det ikke kan ses på kortet mere, det lover jeg LOL.

I hope, you like, what I made for this first entry here, and if you have any questions, please feel free to ask, and I promisse, I´ll answer as soon as possible.
Jeg håber, at I kan lide, hvad jeg havde lavet her til mit 1. indlæg her, og hvis I har nogle spørgsmål af nogen art, så endelig spørg løs, og jeg lover, at jeg vil svare så hurtigt, jeg overhovedet kan.

Have a wonderful day dear friends and lots of fun, and I hope to see a lot of you join us in the challenge on Card and Scrap too. See you there?
Hav en pragtfuld dag kære venner og forhåbentlig en masse sjov, og jeg håber at se rigtig mange af jer deltage med os i udfordringen hos Card and Scrap også. Ses vi der?

Til we meet again/ Til vi ses igen
Biiiig warm hugs/  Knuuuuuzer
Maryann

Friday, October 31, 2014

The anual craftfair last week-end.

This will be kept in Danish, as it´s all about the anual craftfait last week-end, and just a link for the actual article in The Paper Crafter where you can translate it from the right sidebar there.

Sidste week-end var det den store årlige Kreativ Messe i Fredericia, og jeg har skrevet en lang artikel om det, som I kan læse her i The Paper Crafter .
Håber I alle vil gå over og se alt det spændende, der skete dernede.

Until we meet again / Til vi ses igen
Biiigg warm hugs / Knuuuuuuuzer
Maryann