My CraftbarnFriday, October 31, 2014

The anual craftfair last week-end.

This will be kept in Danish, as it´s all about the anual craftfait last week-end, and just a link for the actual article in The Paper Crafter where you can translate it from the right sidebar there.

Sidste week-end var det den store årlige Kreativ Messe i Fredericia, og jeg har skrevet en lang artikel om det, som I kan læse her i The Paper Crafter .
Håber I alle vil gå over og se alt det spændende, der skete dernede.

Until we meet again / Til vi ses igen
Biiigg warm hugs / Knuuuuuuuzer
Maryann

Tuesday, October 21, 2014

Lige lidt nyt her fra mig igen.

Hello dear friend/  Hejklre venner,
I have a little news to share with you, that I can reveal now. I´ve been chosen as one of the new Design Team member on a Scandinavian challenge blog here Cards and Scrap . I´m soo looking forward to join all these amazing girls here and hopefully be able to inspire all the girls, who´s following all the challenges ever 2 weeks there. So hopefully we´ll see some of you there too?

Jeg har lige en nyhed at dele med jer, som jeg kan afsløre nu. Jeg er blevet valgt som et af de nye Design Team medlemmer her Card and Scrap . Jeg ser virkelig frem til, sammen  med alle de fantastisk dygtige og talentfulde piger her, forhåbentlig at kunne inspirere alle de piger, der hver anden uge følger udfordringerne her. Og forhåbentlig vil vi også se mange af jer derovre?

Besides this news here above, I will also ask a little help from you. Us on The Paper Crafting is right now is running a survey about prices on handmade cards and papercrafted stuff, and as it´s about the time of the year, where many paper crafters are attending a lot of different craftfairs, and we all knows, how hard it can be to put a price on our own work most times, so we thought, it would be a great idea to find out, how much people actually are willing to pay for handmade products. So we really hope, that you´ll take a few minutes out of your time and go here and join in the survey too. It can be a great help for all of us to see, how much most people are willing to pay for a handmade card or tag or whatever we make, so we don´t fail, because it´s priced too high or too low. So please help us make it a much better and trustworthy survey, thanks sooo much in advance dear friends.

Foruden nyheden her over, vil jeg også bede om en lille smule hjælp fra jer. Os ovre på The Paper Crafting kører lige for tiden en undersøgelse omkring priser på håndlavede kort og andre papirprojekter, og da det jo er den tid på året, hvor rigtig mange Papirelskere deltager i mange julemesser rundt omkring med deres ting, og vi ved jo alle, hvor svært det kan være at prissætte vores eget arbejde, så vi tænkte, det ville være en god idé, at lave en undersøgelse af, hvor meget folk faktisk er villige til at betale for håndlavede ting. Så vi håber inderligt, at I vil tage et par minutter af jeres tid, og gå her og deltage i undersøgelsen også. Det kan blive til stor hjælp for os alle, at finde ud af hvor meget folk er villige til at betale for håndlavede produkter, så vi ikke får fiasko, bare fordi vi har prissat det for højt eller endda for lavt. Så jeg håber virkelig, at I all vil være søde, og gå over og deltag i undersøgelsen, så den kan blive så rigtig og troværdig som muligt, og på forhånd tusind tusind tak for hjælpen kære venner.

I hope, I´ll be back soon with some more work, as I have got a few more projects finished, that I can soon reveal now too.

Jeg håber at være tilbage igen her snart med lidt mere arbejde, da jeg har fået nogle ting færdige nu, som jeg snart kan afsløre også.
Soo until next time / Indtil vi ses igen her
Biig hugs / Knuuuzer
Maryann

Tuesday, October 14, 2014

All my gorgeous birthdaycards

Hi there sweet friends / Hej kære venner,
Sorry life has been a bit rough on us here lately with another sudden death of a young man in the family, so I must admit, my blog hasn´t been taken very good care of here, but now I really hope, all this is behind us, so we can move forward again now,
Undskyld venner, men livet har været lidt barskt her på det seneste, med endu et pludseligt dødsfald af en ung mand i familien, så jeg må indrømme, at min blog ikke har været passet særlig godt her, men alt det håber jeg, er lagt bag os nu, så vi i stedet kan se fremad nu.

Last month it was my birthday, and I got soo many gorgeous birthdaycards, that I thought deserved to be seen, so I´ll share them all here now. I´m in a birthday group on a Scandinavian forum Scrapsisters that I´m a member of, and they sent all these amazing cards this year.
Sidste måned var det min fødselsdag, og jeg fik såå mange virkelig flotte fødselsdagskort, som jeg synes fortjente at blive set, så dem vil jeg dele med jer her nu. Jeg er medlem af en fødselsdagsgruppe på det skandinaviske forum Scrapsisters, og de sendte alle disse fantastisk flotte kort i år.
 Annette´s kort
 Berit´s kort
 Camillas kort lukket/ closed
 Camillas kort åbent/ open
 Heidi´s kort
 Katharinas kort
 Lena´s kort
 Line´s kort lukket/ closed
 Line´s kort åbent/ Open
 Lise Lotte´s kort lukket/ closed
 Lise Lotte´s kort åbent/ Open
 Lissy´s kort
 Marias kort
 And this one is from a very dear friend Marie in Australia, and here it is closed
Det her er fra en rigtig nær ven Marie i Australien, og her er det lukket
 And here it is opened up. It´s an easelcard., and it´s absolut stunning made, and much more beautiful in real life, than the pics can show here.
Og her er det åbent. Det er et easelkort, og det er simpelthen bare noget såå flot, og meget smukkere i virkeligheden, da billederne her slet ikke yder det retfærdighed nok.

And finally here is a really cute owl, that my granddaughter Tascha made for me together with one of her girlfriends, as she knows, I have a thing with owls. And I was really touched by this, as she usually always makes everything here, but this she had kept as acomplete secret and the girls had made all by them self and also thought it all out even, so it showed me, that all she´s been doing here in all these years have been usefull, and she really have learned something. Really great job of 2 girls aged 8 and 10 I think.
Og endelig her til sidst er den sødeste lille ugle, som mit barnebarn havde lavet til mig sammen med en af sine veninder. da hun ved, at jeg har noget med ugler. Jeg blev virkelig lidt rørt over den, da hun sædvanligvis altid kun laver den slags her, men det her havde hun holdt som en total hemmelighed, og pigerne havde fuldstændig selv lavet det hele og også udtænkt, hvordan de kunne lave den, så det viste mig da i hvert fald, at det ikke har været spildt, alt den tid man har brugt med dem gennem årene, og at de virkelig har lært noget af det. Virkelig godt lavet af sådan et par tøser på 8 og 10 år synes jeg.

That´s all for today sweet friends, I have been doing more work myself too, but most of it is birthday cards, that´s not been recieved yet and all the stuff for the baptism, that they don´t want me to show until after either, but as soon as it´s over, I promisse to show you everything, I´ve been working on here too, that´s for sure.
Det er alt jeg vil vise jer her idag kære venner. Jeg har lavet en hel del selv også, men det meste er fødselsdagskort, som ikke er modtaget endnu eller alt til den barnedåb, som jeg har arbejdet på, og de vil gerne jeg venter med at vise noget, til den er overstået, men så snart det er sket, lover jeg at vise alt hvad jeg har nørklet med her også.

So have a wonderful day everyone and loads of great fun, I hope, and take good care.
Så hav en pragtfuld dag alle sammen med masser af sjov også, og pas godt på jer selv.
Until we meet again/ Til vi ses igen
Biiiiiiig warm hugs / Knuuzer
Maryann