My CraftbarnTuesday, August 18, 2015

A little news from our summer and a winner.

Hi there sweet friends/ Hej kære venner,
Then it´s again been way too long, since I´ve got anything done inhere, but my summer has been really hectic, so I haven´t had much time to do much crafting, but a little it has been thoug, which I´ll show in the end of this post here.

Så er det igen alt for længe siden, jeg har fået gjort noget herinde, men hele min sommer har bare været virkelig hektisk, så jeg har ikke haft tid til en masse kreativt, men lidt har jeg da fået lavet, som jeg vil vise til sidst i indlægget her.

We´ve had a lot going on here, as I already said, a lot of visitors here all summer, which has been sooo amazing, and then ofcause we´ve also been a lot out and about too. And as many of you know, I have some problems healthwise, which has been playing up quite a bit too, as I´ve probably overdone things here for too long, so now it bite itself in the tail here afterwards, I´m afraid. But never mind, I wouldn´t be without any of it for anything, as I have sooo enjoyed to see so many wonderful friends here, so it´s been all worth it. We had  the honor to see a couple of crafty friends here too, which I really really enjoyed. First a dear online friend with her family came by and we had a wonderful time, and then a very dear friend from Norway came by with her kids too and stayed for week, and it was sooo special and wonderful to meet them, as we´ve been friends online for soo many years, so to finally meet in person was such a blast. And ofcause we went a bit around to show them a bit of our small country here, and also spent a whole day in Legoland, as she had her kids with here too. And then we´ve ofcause as always also had all our girls visiting almost all summer too and also our newest little grandson ofcause, who´s already a big boy  running around.

Vi har haft en masse i gang her, som allerede sagt, en masse gæster her hele sommeren, hvilket har været helt fantastisk, og selvfølgelig har vi også været en del ude omkring med dem. Og som mange af jer ved, har jeg nogle helbredsproblemer, som desværre har stukket sit grimme fjæs ud en del også, da jeg formodentlig har været for overmodig, og det bider så sig selv lidt i halen efterfølgende. Men det er der ikke noget at gøre ved, jeg ville ikke være foruden noget af det for guld, da jeg virkelig har nydt at se så mange pragtfulde venner her, så det var det hele værd. Først havde vi besøg af en pragtfuld online  scrap veninde med familie, og vi havde bare nogle pragtfulde dage sammen, og så kom en rigtig kær veninde fra Norge her med sine børn og blev i en uge, og det var bare helt specielt og fantastisk at møde dem i virkelighedens verden, efter at vi har kendt hinanden online igennem rigtig mange år efterhånden. Så selvfølgelig kom vi også lidt runddt for at vise dem lidt af vores lille land her, og vi tilbragte også en hel dag i Legoland, da hun jo havde børn med. Og som altid havde vi selvfølgelig også alle vores piger her en stor del af sommeren, og i år også vores lille nye sønnesøn, som allerede er en stor dreng, som løber rundt.

So as you can probably understand, it havet been much crafty stuff I´ve got done here, but as I sai, I have done a little, so here´s a few pics of my latest work here in between, but hopefully I´ll soon have some more, now we´re back to normal days here again.

Så som du kan sikkert forstå, har der ikke været tid til at lave en masse scrap, men som sagt en smule er det dog blevet til, så her kommer et par enkelte billeder af det sidste jeg har fået lavet her ind imellem, men forhåbentlig har jeg snart mere at visde jer, nu da vi endelig er tilbage til normale tider her igen.
 A card made with the new Maja Design collection/ Et kort lavet med den nye Maja Design kollektion.
 The card inside/ Kortet indeni
 A box I made just before the holiday from a class I attenden then/ En boks jeg lavede lige før sommerferien på et kursus, jeg deltog i.
 The box with the lid of/ Boksen med låget af.
 A load of clocks I made right before the holiday too, they´re all gone by now./
En masse ure jeg også lavede lige før ferien, de er alle væk nu.

A lightstone I made for a friend here early this summer/ En lyssten jeg lavede til en veninde her tidligt på sommeren.
A lot of shoes I made, when I finally got my hands on this die/ En masse sko jeg lavede, da jeg endelig fik fingrene i den die her.

 And finally a bagcard I lifted from Christina Strindberg, who made one first in a FB group, that I fell completely in love with./ Og endelig et taskekort, som jeg har liftet fra Christina Strindberg, som lavede en i en FB gruppe, som jeg blev vildt forelsket i.
And here´s the bag opened/ Og her er tasken åbnet.

That´s all from me here today, so now I´ll just end this entry by sharing my winner from the Card and Scrap bloghop last month. And the winner was: /
Det er alt fra mig her i dag, så nu vil jeg bare lige slutte af med at afsløre vinderenfra bloghopppet hos Card and Scrap her i sidste måned. Og vinderen blev:

Kari Rønnåbakk, Norway  with this card here/ med dette kort her:

Your prize is on it´s way now Kari./ Din præmie er på vej nu Kari.

Thanks soo much to all of you, who kept on to the end here. I hope, you´ve all had a great summer too and have a wonderful time ahead now as well.

Tusind tak til alle, der holdt ud helt til enden her. Jeg håber, at I all har haft en skøn sommer også og vil få en pragtfuld tid fremover tillige med.
Until we meet again/ Til vi ses igen
Biiiiiiiiiiiiiiig warm hugs/ Kæmpe knuuuuuzer
Maryann

Saturday, August 1, 2015

Udfordring nr. 100 på Card and Scrap.

Hej alle sammen,
Her hos Card and Scrap er vi nu nået til udfordring nr 100 her, og det er jo stort og skal selvfølgelig fejres!!!
Denne udfordring vil løbe over hele Juli måned, og for at gøre det hele lidt sjovere og festligt, har vi også lavet et bloghop denne gang. Og selvfølgelig vil der også være lidt ekstra præmier til sådan en fest, og for at få del i dem er der jo lige nogle ting, som skal fuldføres først. Så her er, hvad du skal gøre før at være med i trækningerne:
1. Besøg bloggene til alle de dygtige piger i designteamet og leg en kommentar hos alle, der er med i hoppet. Og I må  ind omkring alle på listen for å være med i trækningen.
2. Gå tilbage til Card and Scraps blog  og læg også en kommentar her OG et bidrag til udfordringen.
Vi blir også rigtig glade, hvis I vil fortælle om bloghoppet, enten i et indlæg eller i side baren på jeres egen blog eller andre steder.
Udfordringen denne gang er: Alt er tilladt.
Der vil blive nogle ekstra præmier denne gang, da designteamet vil vælge hver sin favorit, blandt dem som delta´r og gennemfører alt her, som efterfølgende vil få en præmie tilsendt.
*******************************************************************
Hi everyone,
Here at Card and Scrap we´ve now reached Challenge #100, and that is really big, and ofcause we´re going to celebrate that!!!
This challenge will run through all of July, and to make everything a bit more fun and festive, we're hosting a bloghop as well this time. And ofcause there´ll also be some extra prizes for such an event, and to be elegible to any of those, there is a couple of things, that needs to be fulfilled first. So here is, what you need to do to be considdered in the drawings:
1. Visit the blogs of all the fabulous  girls from our designteam and leave a comment on each of the girls in the hop, to be in the draw.
2.Go back to the Card and Scrap blog and leave a comment AND an entry in our challenge here.
We'll be really happy, if you would tell people about our bloghop, either in a blogpost or sidebar on your own blog or elsewhere.
The Challenge this time is: Anything goes.
There will be some extra prizes this time, as the designteam will choose each their favorit, among those who´s participating and fulfilling all here, who´ll get a prize sent afterwards.

Og nu til mit bidrag til udfordringen her. Jeg har lavet et sommerkort med et strandtema, med papirer og stickers fra 7Dots. Der ud over har jeg brugt noget fiskenet, rigtige strandskaller og lidt bling fra gemmerne og jeg har limet noget rigtigt fint strandsand på også.
*******************************************************************
And now to my entry for the challenge here. I´ve made a summercard with a beachtheme, with papers and stickers from 7Dots. Besides that I´ve used some fishnet, real shells and a bit of bling from my stash, and then I´ve glued some real beachsand on it too.

                                              Forsiden på mit kort/ The front of my card.

 Mit kort indeni er desuden også dekoreret med en diecut fra Memory Box  og Marianne Design og et skrivefelt lavet med en Joy die. /
My card inside is also decorated with a diecut from Memory Box and Marianne Design and also a writingfield made with a Joy die.

                         Bagpå har jeg sat mit navn på en diecut lavet med en Spellbinder die. /
                         On the back I´ve put my name on a diecut made with a Spellbinder die.

Og her er så endelig den præmie, som jeg har fundet til en af deltagerne i festen her. /
And finally here is the prize, that I´ve decided for one of the participants in this party here.

Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at fejre det her med os alle sammen, og glæder mig rigtig meget til at se alle jeres fantastiske indlæg på hoved bloggen snart.
I hope that really many wants to celebrate this with all of us here, and I really look forward to see all your amazing entries here on the main blog soon.

Det var alt fra mig i dag, og herfra skal I hoppe videre til Bodil Sewatdal,  som er den næste på listen herfra.
This was all from me today, and now you have to hop on to Bodil Sewatdal,  who´s the next on the list from here.

Hav en rigtig god da derude alle sammen og en rigtig god ferie til dem, der allerede har begyndt den. /
Have a really great day out there everyone and a really good holiday to those, who´s already started that too.
Til vi ses igen/ Until we meet again:
Kæmpe knuuuzer / Biiiiiig warm hugs
Maryann