My CraftbarnTuesday, December 2, 2014

My entry to the December challenge på Card and Scrap and some great news too.

Hi sweet friends/ Hej kære venner,
Now  it´s time for my 2nd entry for the December challenge here on.Card and Scrap.
Det er nu tid for mit 2. indlæg til december udfordringen her på: Card and Scrap

I´ve made a christmascardholder out of an old book.
Jeg har lavet en julekort holder ud af en gammel bog.
 Here´s a picture of it directly from the front, where you can see, how the pages has been folded, so you can set the christmascards down between the sites. I first removed several of the pages in between, a few here and there, so it wouldn´t get too thick, but don´t take them all out the same place, as it´ll make weird holes in the pages then, so take a few here and there to keep it more even.

Her er der et billede direkte forfra, hvor du kan se, hvordan siderne er foldet op til at sætte julekortene ned imellem. Først fjernede jeg en del af siderne, da den ellers vil blive alt for tæt, men ryk ikke dem alle ud på samme sted, da det vil skabe nogle underlige huller i det så, men fjern lidt her og der hele vejen igennem, for at gøre den mere jævn.
 Here´s the top of the binding, that´s been covered inside with some great paper, that I got from a very dear friend just the day before, and some die cuts with the words God Jul ( is Merry Christmas in Danish) And then the Santa and his sledge and reindeer flying up over the page too.

Her er toppen af indersiden af bindet, som er blevet dækket af et stykke kanon flot papir, som jeg fik af en meget god ven dagen forinden, og så et par die cuts af ordene God Jul og julemanden med sin slæde og rensdyr, der drøner hen ovenover det hele.

 On the bottompart I´ve decorated it with the same paper as above, and also flowers and spread from Prima and WOC and an old seal I had in my stash from earlier, and also a little wood mouse also from my stash.

På den nederste del har jeg dekoret det med det samme papir som ovenover, og dernæst med blomster og spread fra Prima og WOC, og et gammelt segl, jeg havde i gemmerne, og også en lille træmus også fra gemmerne.
 How it looks on the backside, when it stands up. Again I´ve used paper from earlier and also used some die cuts with Santas clothes on the clothline and again the words God Jul, and a reindeer from Marianne Design and the snowdog from Crafters Companion too. And then I´ve added some metalcorners on all the corners from Rox Stamps in Sweden m to enforce all the corners and ofcause I´ve inked all the edges with disress Ink, here I´ve used faded jeans.

Sådan ser den ud bagpå, når den står op Igen har jeg brugt papirer som tidligere nævnt, og også brugt nogle die cuts med bl.a. julemandens tøj på tørresnoren og igen ordene God Jul, bare med en anden die, og et rensdyr fra Marianne Design og snehunden fra Crafters Companin også. Og så har jeg sat metal hjørner fra Rox Stamps i Sverige, på alle hjørnerne for at forstærke dem lidt, og selvfølgelig har jeg inked alle kanterne med distress Ink, her Faded Jeans.
 Here you can see it from the side, where I´ve put a lace in under the paper on both sides, so it can be knitted to a knot and a bow to hold it in position, and I´ve done the same in the other end as well.

Her kan I se den fra enden af, hvor jeg har limet enden af noget blondebånd in under papiret i begge sider, så det kan bindes i en knude og sløjfe, til at holde det hele på plads, og jeg har lavet det samme i den anden ende også selvfølgelig.

And here´s a final look at it all from the front. I hope, you liked my entry for this and maybe give it a chance and try and make your own too? It´s actually not that hard, I can promisse, so give it a shot okay? And feel free to ask anything you like, if there´s anything you would like to know more about.

Og her er lige et sidste kik på det hele forfra. Jeg håber, I kunne lide mit indlæg her, og måske enda give det en chance og prøve at lave jeres egen også? Det er faktisk slet ikke svært, det lover jeg jer, så bare hop ud i det og prøv, og er der noget som helst, I gerne vil há forklaret bedre eller andre spørgsmål, så spørger I endelig bare okay?

And then I promissed you some great news too, and they´ll come her now.
Og så lovede jeg jer ngle gode nyheder også, og de kommer her nu:


I´m a member of a wonderful group on FB called Kits and Clowder which is a group, where you can buy different coloring classes and get loads of great help in learning how to color, and they´ve just reached 5000 members, which has been celebrated here all week-end, and she has just given out an online beginners class here, where anybody can join from all over the world, and guess what?? 
It´s totally FREE.
So if you would like to learn something about coloring, then follow the link above and sign up for the free class, as this offer will go until christmas, and then it´ll be closed again, so don´t wait too long okay?

Jeg er medlem af en herlig gruppe på FB kaldet Kit and Clowder, som er en gruppe, hvor man kan købe forskellige kurser og få alt den hjælp man behøver, hvis man gerne vil lære at farvelægge.. Og de har lige rundet 5000 medlemmer , som er blevet fejret hele week-enden på behørig vis, og hun har i den anledning udgivet et online begynder kursus der, som man kan melde sig til uanset hvor i verden man kommer fra. Og ved I hvad?
Det er fuldstændig GRATIS.
Så hvis I gerne vil lære noget om hvordan man farvelægger, så følg linket herover og sign up til det gratis kursus, da dette tilbud kun kører frem til jul, hvor det vil blive lukket igen, så vent ikke for længe okay?

That´s what I had to share with you today. I hope, you´ll all have a wonderful December here with loads of fun and joy and spending great time with your families everywhere.

Det er hvad jeg havde at dele med jer her idag. Jeg håber, at I all vil få en herlig december her, med masser af sjov og og glæde, og at I vil få en masse herlig tid med jeres familier rundt om, hvor I er.

Take good care, of yourself until we meet again,
Pas rigtgtig godt på jer selv derude, til vi ses igen,
Biiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuuuzer 
Maryann
Friday, November 14, 2014

My 1st. entry as a DT on Card and Scrap.

Hi there sweet friends / Hej kære venner,
The last few months has been pretty hectic, but now I´m finally over all the Baptism, funeral and birthdays and so on, (will come back to more about that in a later post) so now I hope to get into a more regular blogging here again.
Today I´ll show you my very first entry as a memeber of the DT on Card and Scrap for their challenge, which is: Make a christmascard or -box.

Den sidste måned har godt nok været ret hektisk, men nu er jeg endelig ovre både barnedåb, begravelse og fødselsdage o.s.v., (mere om det i en senere post her) så nu håber jeg, at jeg kan komme ind i en mere jævnlig blogging her igen.
I dag vil jeg vise jer mit aller første bidrag som medlem af DT på Card and Scrap til deres udfordring, som lyder: Lav et julekort eller -boks.

So here we go/ Så går vi igang her.
The front here is all made with stuff from my hidings here. The fan is cut with a Marianne die, and then I found the small mitives on the internet and just resized them to fit here to this die. In the corners and the bottom, I´ve used some garlands, that I found for dollhouses, and also the Danish hearts and cones are some miniatures, that I found in a magazine once and else just some bling from the hidings here too.
 Fronten af mit kort, som er lavet af ene ting fra gemmerne. Viften er lavet med en Marianne die, og så har jeg brugt nogle motiver, jeg har fundet på nettet og bare formindsket og klippet ud til at passe til dien. I hjørnerne og i bunden har jeg brugt noget fint gran guirlande, som jeg fandt til dukkehuse, og de små julehjerter og kræmmerhuse er også nogle miniaturer jeg fandt i et gammelt blad, og så ellers lidt bling fra gemmerne.
 Inside I´ve used some G45 paper from 12 Days of Christmas 8x8 pad, and then a heartdoily and a nice vintage heartpicture I had too, and on the edges I´ve used some gold stickles.
Indeni har jeg brugt G45 papirer fra serien 12 Days of Christmas en 8x8 blok, og så har jeg brugt en hjerteserviet med et gammelt vintage hjertebillede, jeg havde og som blev kranset af noget guld stickles.
 The lower side I´ve only added a white diecut with a Joy die, to create a writing space for a little private message, and some bling in all the corners ofcause.
Den nederste del har jeg kun brugt en udskæring helt i hvid med en Joy die, for at skabe et fwelt til at skrive en privat hilsen på. Og så selvfølgelig lige lidt bling i alle hjørner indeni også.
And on the back, I have as always my own stamp on a nice diecut, and above that I have a small wreath made with a very old Provo Craft die and added some red bling to show the berries. Unfortunately the glue wasn´t all dry, when I took these pictures, but the glue can´t be seen now, I promisse LOL.
Og bagpå har jeg som altid mit eget stempel på en flot udskæring, og ovenover den har jeg sat en lille krans, som er lavet med en meget gammel Provo Craft die, og så er der tilføjet røde sten til at ligne bærrene. Desværre var limen slet ikke tør, da jeg tog billederne her, men jeg kan garantere, at det ikke kan ses på kortet mere, det lover jeg LOL.

I hope, you like, what I made for this first entry here, and if you have any questions, please feel free to ask, and I promisse, I´ll answer as soon as possible.
Jeg håber, at I kan lide, hvad jeg havde lavet her til mit 1. indlæg her, og hvis I har nogle spørgsmål af nogen art, så endelig spørg løs, og jeg lover, at jeg vil svare så hurtigt, jeg overhovedet kan.

Have a wonderful day dear friends and lots of fun, and I hope to see a lot of you join us in the challenge on Card and Scrap too. See you there?
Hav en pragtfuld dag kære venner og forhåbentlig en masse sjov, og jeg håber at se rigtig mange af jer deltage med os i udfordringen hos Card and Scrap også. Ses vi der?

Til we meet again/ Til vi ses igen
Biiiig warm hugs/  Knuuuuuzer
Maryann

Friday, October 31, 2014

The anual craftfair last week-end.

This will be kept in Danish, as it´s all about the anual craftfait last week-end, and just a link for the actual article in The Paper Crafter where you can translate it from the right sidebar there.

Sidste week-end var det den store årlige Kreativ Messe i Fredericia, og jeg har skrevet en lang artikel om det, som I kan læse her i The Paper Crafter .
Håber I alle vil gå over og se alt det spændende, der skete dernede.

Until we meet again / Til vi ses igen
Biiigg warm hugs / Knuuuuuuuzer
Maryann

Tuesday, October 21, 2014

Lige lidt nyt her fra mig igen.

Hello dear friend/  Hejklre venner,
I have a little news to share with you, that I can reveal now. I´ve been chosen as one of the new Design Team member on a Scandinavian challenge blog here Cards and Scrap . I´m soo looking forward to join all these amazing girls here and hopefully be able to inspire all the girls, who´s following all the challenges ever 2 weeks there. So hopefully we´ll see some of you there too?

Jeg har lige en nyhed at dele med jer, som jeg kan afsløre nu. Jeg er blevet valgt som et af de nye Design Team medlemmer her Card and Scrap . Jeg ser virkelig frem til, sammen  med alle de fantastisk dygtige og talentfulde piger her, forhåbentlig at kunne inspirere alle de piger, der hver anden uge følger udfordringerne her. Og forhåbentlig vil vi også se mange af jer derovre?

Besides this news here above, I will also ask a little help from you. Us on The Paper Crafting is right now is running a survey about prices on handmade cards and papercrafted stuff, and as it´s about the time of the year, where many paper crafters are attending a lot of different craftfairs, and we all knows, how hard it can be to put a price on our own work most times, so we thought, it would be a great idea to find out, how much people actually are willing to pay for handmade products. So we really hope, that you´ll take a few minutes out of your time and go here and join in the survey too. It can be a great help for all of us to see, how much most people are willing to pay for a handmade card or tag or whatever we make, so we don´t fail, because it´s priced too high or too low. So please help us make it a much better and trustworthy survey, thanks sooo much in advance dear friends.

Foruden nyheden her over, vil jeg også bede om en lille smule hjælp fra jer. Os ovre på The Paper Crafting kører lige for tiden en undersøgelse omkring priser på håndlavede kort og andre papirprojekter, og da det jo er den tid på året, hvor rigtig mange Papirelskere deltager i mange julemesser rundt omkring med deres ting, og vi ved jo alle, hvor svært det kan være at prissætte vores eget arbejde, så vi tænkte, det ville være en god idé, at lave en undersøgelse af, hvor meget folk faktisk er villige til at betale for håndlavede ting. Så vi håber inderligt, at I vil tage et par minutter af jeres tid, og gå her og deltage i undersøgelsen også. Det kan blive til stor hjælp for os alle, at finde ud af hvor meget folk er villige til at betale for håndlavede produkter, så vi ikke får fiasko, bare fordi vi har prissat det for højt eller endda for lavt. Så jeg håber virkelig, at I all vil være søde, og gå over og deltag i undersøgelsen, så den kan blive så rigtig og troværdig som muligt, og på forhånd tusind tusind tak for hjælpen kære venner.

I hope, I´ll be back soon with some more work, as I have got a few more projects finished, that I can soon reveal now too.

Jeg håber at være tilbage igen her snart med lidt mere arbejde, da jeg har fået nogle ting færdige nu, som jeg snart kan afsløre også.
Soo until next time / Indtil vi ses igen her
Biig hugs / Knuuuzer
Maryann

Tuesday, October 14, 2014

All my gorgeous birthdaycards

Hi there sweet friends / Hej kære venner,
Sorry life has been a bit rough on us here lately with another sudden death of a young man in the family, so I must admit, my blog hasn´t been taken very good care of here, but now I really hope, all this is behind us, so we can move forward again now,
Undskyld venner, men livet har været lidt barskt her på det seneste, med endu et pludseligt dødsfald af en ung mand i familien, så jeg må indrømme, at min blog ikke har været passet særlig godt her, men alt det håber jeg, er lagt bag os nu, så vi i stedet kan se fremad nu.

Last month it was my birthday, and I got soo many gorgeous birthdaycards, that I thought deserved to be seen, so I´ll share them all here now. I´m in a birthday group on a Scandinavian forum Scrapsisters that I´m a member of, and they sent all these amazing cards this year.
Sidste måned var det min fødselsdag, og jeg fik såå mange virkelig flotte fødselsdagskort, som jeg synes fortjente at blive set, så dem vil jeg dele med jer her nu. Jeg er medlem af en fødselsdagsgruppe på det skandinaviske forum Scrapsisters, og de sendte alle disse fantastisk flotte kort i år.
 Annette´s kort
 Berit´s kort
 Camillas kort lukket/ closed
 Camillas kort åbent/ open
 Heidi´s kort
 Katharinas kort
 Lena´s kort
 Line´s kort lukket/ closed
 Line´s kort åbent/ Open
 Lise Lotte´s kort lukket/ closed
 Lise Lotte´s kort åbent/ Open
 Lissy´s kort
 Marias kort
 And this one is from a very dear friend Marie in Australia, and here it is closed
Det her er fra en rigtig nær ven Marie i Australien, og her er det lukket
 And here it is opened up. It´s an easelcard., and it´s absolut stunning made, and much more beautiful in real life, than the pics can show here.
Og her er det åbent. Det er et easelkort, og det er simpelthen bare noget såå flot, og meget smukkere i virkeligheden, da billederne her slet ikke yder det retfærdighed nok.

And finally here is a really cute owl, that my granddaughter Tascha made for me together with one of her girlfriends, as she knows, I have a thing with owls. And I was really touched by this, as she usually always makes everything here, but this she had kept as acomplete secret and the girls had made all by them self and also thought it all out even, so it showed me, that all she´s been doing here in all these years have been usefull, and she really have learned something. Really great job of 2 girls aged 8 and 10 I think.
Og endelig her til sidst er den sødeste lille ugle, som mit barnebarn havde lavet til mig sammen med en af sine veninder. da hun ved, at jeg har noget med ugler. Jeg blev virkelig lidt rørt over den, da hun sædvanligvis altid kun laver den slags her, men det her havde hun holdt som en total hemmelighed, og pigerne havde fuldstændig selv lavet det hele og også udtænkt, hvordan de kunne lave den, så det viste mig da i hvert fald, at det ikke har været spildt, alt den tid man har brugt med dem gennem årene, og at de virkelig har lært noget af det. Virkelig godt lavet af sådan et par tøser på 8 og 10 år synes jeg.

That´s all for today sweet friends, I have been doing more work myself too, but most of it is birthday cards, that´s not been recieved yet and all the stuff for the baptism, that they don´t want me to show until after either, but as soon as it´s over, I promisse to show you everything, I´ve been working on here too, that´s for sure.
Det er alt jeg vil vise jer her idag kære venner. Jeg har lavet en hel del selv også, men det meste er fødselsdagskort, som ikke er modtaget endnu eller alt til den barnedåb, som jeg har arbejdet på, og de vil gerne jeg venter med at vise noget, til den er overstået, men så snart det er sket, lover jeg at vise alt hvad jeg har nørklet med her også.

So have a wonderful day everyone and loads of great fun, I hope, and take good care.
Så hav en pragtfuld dag alle sammen med masser af sjov også, og pas godt på jer selv.
Until we meet again/ Til vi ses igen
Biiiiiiig warm hugs / Knuuzer
Maryann

Tuesday, September 23, 2014

National Cardmaking Day.

Hi there dear friends, / Hej kære venner,
Sorry it´s been so long, but my life hasn´t really been with me here for a while, so the blog has been pretty down priotized, and as todays entry is only for and about Scandinavians, I wount make the rest of it in English today, but I promisse, that I have new work to share one of the first days here, so hope, my English speaking friends will bare with me here today. Have a wonderful day dear freinds.

Undskyld det har taget så lang tid at få blogget her på det sidste, men mit liv har ikke været helt enig med mig i hvor meget, jeg skulle, så må indrømme min blog har været lidt nedprioriteret på det seneste, men jeg lover, at jeg her en af de næste dage har noget nyt arbejde lavet, som jeg vil vise jer, så jeg håber, at I alle vil bære lidt over med mig.
Dagens indlæg er kun for og om Skandinaver, hvorfor jeg kun vil skrive resten her på dansk også, da det ikke er relevant for mine engelsktalende venner.

Det skal nemlig handle om National Cardmaking Day, som er her den 4. oktober, og som vi vil fejre på The Paper Crafting her hele ugen op til.


Som I kan se af annoncen herover, starter vi allerede lørdag d. 27 september med at annoncere en præmie hver dag til og med fredag d. 3 oktober. Alle vinderne offentliggøres så på The Paper Crafting lørdag d. 4. oktober, som er National Cardmaking Day.
For at kunne deltage i lodtrækningerne, skal man være bosat i enten Danmark, Norge eller Sverige, og man skal så lægge en kommentar under de indlæg, hvor hver af præmierne offentliggøres.
Derudover kan du øge dine vinderchancer ved at dele links til indlæggene på din egen blog, eller på alle sociale medier, hvor du er, så som Face Book, Pinterest, Twitter, Google+ o.l. Du vil få ét ekstra lod for hvert sted du deler. Der bli´r trukket en vinder for hver præmie mellem dem, som har kommenteret under hvert indlæg inden midnat fredag d. 3 oktober, og så bli´r alle vinderne offentliggjort på The Paper Crafting på Cardmaking Day lørdag d. 4 oktober.Derudover laver vi et online galleri hvor du kan få dit bedste kort publiceret på webmagasinet også. Som I kan se af ovenstående annonce her, så finder I det kort, som I selv mener, er det bedste, I har lavet, og sender et billede af det vedhæftet en mail til:  editor@thepapercrafting.com, hvorefter de så alle vil blive tilføjet vores åbne galleri der, så alle kan se, hvad I har lavet. 
Man kan dog max. deltage med 5 kort hver, men mon såå ikke også man kan få vist lidt godt af det, man går og laver, det tror jeg nok, man kan.
Del det med så mange venner som muligt, så vi kan få en rigtig festlig dag ud af det, med så mange deltagende som overhovedet muligt, for det er jo med det som med alt andet, at jo flere vi er, jo sjovere bli´r det som regel, så fortæl det til alle du kender derude, hvor det er, det sker okay?
Hav en rigtig god dag alle sammen, og lad os gøre Cardmaking Day til en fest for os alle sammen okay.
Til vi ses igen 
Knuuuuuuuuuuuuuuzer Maryann

Monday, August 11, 2014

Creative Blog Hop.

Hi there sweet friends,
Today I´m participating in a Creative Blog Hop, that I was invited to join from my Canadian blogfriend Beth Norman from Sunflowers & Dragonflies, who so sweetly invited me as one of her 3 friends to continue this hop here. She introduced me last monday August 4th here, so you can go there and see, what she had to say about me too. And while you´re there, please have a look around her blog and see some of her amazing work too, I promisse you, it´s worth it.
Grab a nice cup of coffee or tea, cause this is going to be a very long post.
This blog hop is a great chance for YOU to get to know a bit more about me, and be introduced to a lot of artistic and creative work of any kind from different creative people too. The hop goes on every monday, and today it´s my turn to answer a few questions here.
But first let me tell you a bit about Beth. She´s actually been a very dear friend, and we´ve been following each others blogs for many years now soon. She´s a very talented girl, Mostly a rubber stamper and designer, and she´s been designing for The Technique Junkie Newslwetter for years, and have made tutorials for them the last many years, and she has over 150 tutorials on her blog too, that she sooo sweetly shares with everyone there. And she actualy is a lot to blame for, that I in the first time got into making tutorials too, as she kept telling me, I could do it, when I didn´t think so myself, so thanks a lot for that Beth, and also a big thanks for the invite to join the hop here, I hope, we´ll still be friends, when we can´t even chew butter anymore ha ha.

What am I working on right now?
I´m actually not working on anything right now, as I´ve just had kids here the last 3 weeks and until late saturday night, when they all went home to start school here today
 So this bunch here has been invading my craftroom the last weeks here, and believe me, there´s no time for my things, when they´re around here, as they all want to create all they can get away with.
 Here they´re busy with modelling clay
 And some also made cards.

 Painted and decorated boxes
 Made big clothespins
A nice buquet Trine came and gave Gran when they left.
So I admit, I haven´t got much else done than the card I showed the other day in my last entry here. But as soon as I get all catched up here after the summer invasion, I´ve getting on with invites and tablesettings for my new grandsons baptism here later this year, so there´s lots of work waiting for me thoug.

How does my work differ from others in my genre?
That is really hard for me to answer, cause I´m not even sure, I have a genre at all?? I like to try out everything I ever see, and I´m really doing all kinds of craftings, and like to move around between many different things. I´m a true die addict, and I love to stamp and alter all kinds of different things, and I really love to make something out of things everybody else would throw out, and I like to work with felt and tubeknitting, and then I love to create 3D things too and homedecors, but I like to keep a lot of it a bit Shabbyvintage as I use to call it. But if it can be called a certain style, I´m not really sure ha ha ha. So I´ll just show some pictures of different things, that I´ve made over the years. All these above here are different cards.
 A bunch of mall notebooks I made for friends one year.
 A recycled card, where I used some small corkpads, that were sitting between some new windows, we got.
 Ninialbum made from coffeefilters
 A suitcase made all from cardstock

 Above 3D projects made for various occasions
 A clock made from old defect CD´s

 A minialbum sawed out of plywood and decorated
 A recycled bisquitcan
 A parchment card
 Mice made from felt for another baptism
 My own home made embellisments used here
 My fist attempt ever on pencilcoloring
 Tubeknitting made for christmas
 Inchie walldecor  A great way to get all these left over pieces of embellisments used, that we always get, cause here you can use anything you like.
 A little princess wagon made for my granddaughter years ago

 All the weddingdecor from my daughters wedding
 Small elves made of tubeknitting and the small furnitures made of wood
 A basket made of cardstock and paper
And finally some pretty big elves sewn out of fabric.

So as you can see, it´s ranging pretty wide, what I´m doing here, and I like to change among many things.

Why do I write/create what I do?
Hmmm it´s really some tuff questions I get here, why? I guess because I have to, because it gives me a huge satisfaction, when I´ve finished a project, and can look at it and think, I made this. And then it keeps me in sane after I unfortunately had to be retired after I broke my back 10 years ago. Even I had several big surgeries, they couldn´t make it work again, and as I wasn´t ready to just sit down and feel sorry for myself, I thought it could as well be a chance for me to do much more of what I´d always done, but never had enough time for, so here I am today, creating almost every day in some kind.

How does your writing/creative process work?(where do I get my inspiration)
I get my inspiration abasolutely everywhere. It can be a picture I see, or something some one says, or a piece of beautiful paper or somthing I see on TV, that suddenly puts an idea in my head, or the internet, other crafters blogs, a situation I face, some new products, that´s getting out, that makes me think of something. So it really can come from anything, as I said absolutely everywhere around us, we just need to open our eyes and ears, and it´ll flow against us everywhere. My biggest problem today is, to find time to bring all my ideas out in the open, because I always have soooo many ideas running in my head.

Now I was supposed to introduce you to 3 new bloggers for next monday, BUT I must unfortunately say, that it has been completely impossible for me to get 3 as it seems many of my blogger friends have already been asked by others, and some didn´t have the time to join and one unfortunately got sick , so I must admit, I can only introduce you to one new blogger, but it´s then not just any blogger, but a really fabulous lady, so I´ll like you to welcome:
 Kirsten Hyde from My craft and Garden Tale .
She´s one of the most amazing ladies, I´ve ever met, and she´s been a huge inspiration to me for many years now, and I really admire her stunning work, and her always sweet and kind personality. Always ready to help, if anyone need that and sharing her godgiven talent in making her own amazing templates for all kind of things always. So I can definitely recommend to give her blog a vist, that´s for sure. I know, you wount regret that.
Well like I said first, it has been a long post here today, but I hope, you´ve enjoyed it, and will give the other girls a visit too, as they really deserve it, and as always if any of you have any questions, just ask, and I´ll be happy to answer anything, and sorry to my Danish friends, that this is only in English, but it had to be kept this way, so most possible could read it and it was a bit much to write doubbled.
Have a wonderful day everyone and lots of crafty fun, I hope.
Until we meet again take good care.
Biig hugs Maryann