My CraftbarnTuesday, December 31, 2013

HAPPY NEW YEAR EVERYONE!

Hi there sweet blogfriends /  Hej kære blogvenner,
I know, I´ve been a bit quiert here again, but haven´t been on top lately, since my back began to play up here again in the Holiday, but I did want to wish all of you a very Happy New Year, and I hope, you´ll all have a wonderful time with your family and friends, if you´re celebrating this night. But please be careful with all the fireworks, as we unfortunately hear about way too many accidents this night every year.
We´re just spending it nice and quiert, just the two of us, so it wount be anything crazy here.
I have a few more things to show you from this year, but I´ll do that over the next few days here, so I hope, you´ll come back later to see it, and I also have taken some pics from our Christmas and all the great gifts I got too, but as I said, I´ll share all this over the next few days here, but for now, I´ll just wish all of you a very HAPPY NEW YEAR, and may 2014 be the best year ever for all of us.

Jeg ved, at jeg har været lidt stille her på bloggen igen, men har ikke været helt oppe på dupperne her på det sidste, efter at den dumme ryg er begyndt at spille op her igen i ferien, men ville da lige ønske jer alle sammen et rigtig Godt Nytår. Jeg håber, at I alle sammen vil få en rigtig dejlig aften med familie og venner, hvis I fejrer denne aften, men vær forsigtig dmed fyrværkeriet derude, da vi desværre altid hører om alt for mange ulykker denne aften hvert år. Vi vil bare hygge os stille og roligt kun os to i aften, så der bli´r ikke noget vildt her.
Jeg har lidt flere ting at vise jer her fra i år, men det vil jeg prøve at gøre her over det næste par dage, så jeg håber, I har lyst til at komme tilbage og se dem senere, og jeg har også billeder fra vores juleaften og af alle de skønne gaver som jeg fik, men som jeg sagde, så vil de komme over det næste dage, men for nu vil jeg bare ønske jer alle sammen et rigtig GODT NYTÅR, og håber at 2014 vil blive det bedste år nogensinde for os alle sammen.

Thanks sooo much for everything during the last year, for all the great friendships and all the sweet comments inhere and all the inspirations, you´ve all shared with me. Happy New Year and take good care of yourself out there tonight.
Tusind tak for alt her gennem det sidste år, for alle de pragtfulde venskaber, der er kmmet til, og alle de super søde kommentarer her og for al inspirationen som I alle har delt med mig. Godt Nytår og pas rigtig godt på jerself derude her i aften.
Biiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuuuuuzer
Maryann

Tuesday, December 24, 2013

MERRY CHRISTMAS everyone.

It´s finally the 24th. December. I´m soo behind here and so busy today, so I just want to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year.
I know, that I owe sooo many of you wonderful friends a note, and I promisse, I will get caught up here and send you all a personal mail very soon, but until then I hope, that you´ll all have a wonderful Holiday with all your loved ones around and that Santa will bring you everything you´ve wished for this year. Take care everyone and enjoy this wonderful time of year.
Så blev det den 24. december her. Jeg er bare sååå bagud med alt, og rigtig travlt til i aften, så jeg vil bare lige ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Jeg ved kun alt for godt, at jeg skylder en masse af jer gode venner en hilsen, og jeg lover, at jeg nok skal få indhentet det hele snart, og få sendt jer alle en personlig mail meget snart, men indtil da håber jeg, at I alle får en pagtful Jul med alle jeres kære omkring jer, og at julemanden vil komme med alt hvad I har drømt om og ønsket jer i år. Pas rigtig godt på jer selv nu og hav en fantastisk ferie og nyd denne skønne tid på året.
Until we meet again next time/ Til vi ses igen næste gang
Biiiiiiiiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuzer
Maryann

Sunday, December 22, 2013

21th. and 22nd. December.

Sorry guys, I totally forgot to blog last night. I was just so tired, I could hardly keep my eyes open, so I forgot all about it, until I saw it here today, that I was a daty behind, but then you´ll get a bit longer entry today with many pictures.
Undskyld venner, jeg glemte fuldstændig at blogge i aftes. Jeg var simpelthen så træt, at jeg dårlæigt kunne holde øjnene åbne, så jeg kom slet ikke herud igen senere som jeg plejer, og opdagede først her idag, at jeg var en dag bagud igen., men så får I et lidt længere indlæg her idag med en del billeder.

I´ve been in an group on the Danish Forum Scrapsisters, where we´ve swapped Adventsgift, but because more of us had made them the same for all the participants, we agreed not to show anything until we had all opened them all. And today it´s the 4th sunday in Advent, so we opened the last one, so now we can show all the wonderful goodies we´ve got, so here they all come at once:
Jeg har deltaget i adventskalenderen på Scrapsisters her, men da flere af os havde lavet ens pakker til alle, blev vi enige om, ikke at vise noget, før vi alle havde åbnet alle pakkerne, for ikke at ødelægge noget for nogen. Og da det jo idag er 4.søndag i advent, og vi nu har åbnet den sidste alle sammen,  kan vi jo så nu vise alle herlighederne, som vi har fået, så her kommer de alle sammen på en gang.

 Here´s all the parcels, that I recieved last November and have been looking at ever since LOL.
Her er alle pakkerne, som ankom sidst i november, og som jeg har gået og kikket på lige siden he he.
 1st. sunday I got this one from Christina / 1.søndag fik jeg denne her fra Christina
 And look at all the amazing goodies, that came out of it here. Absolutely gorgeous stuff all of it.
Og se lige alle de pragtfulde godter, som væltede ud af den her. Alle er simpelthen bare pragtfulde  Tusind tak Christina.
 2nd. sunday I got this one from Mor Karen / 2.søndag fik jeg den her fra Mor Karen.
 And look at all these wonderful goodies here again, just awesome stuff all of it.
Og se lige alle de skønne ting, der væltede ud her igen. Bare helt fantasisk legetøj for mig, tusind tak Karen
 And look at the gorgeous tag, she had made for it too, it´s absolutely gorgeous.
Og se lige det vidunderlige tag, hun havde lavet til den også. Det er simpelthen bare så fantasisk flot.
 3rd. sunday I got this one frpm Dorte (Pips) / 3.søndag fik jeg den her fra Dorte (Pips)
 And look at all these wonderful goodies too, they´re just awesome, and she had also sent a special pencil, that´s to use to pick up small beads and bling and that kind of stuff, and it works perfectly. Just amazing stuff.
Og se så lige alle de skønne herligheder her også. Deriblandt en af Pip´s hjertebørn den berømte blyant til at samle sten og perler op med, og jeg er helt overvældet hvor godt den virker, for ja, den blev prøvet af øjeblikkeligt he he. Tusind tak Pips.
 And she had also made such a gorgeous tag here too, soooo beautiful work.
Og hun havde sørme også lavet et virkelig pragtfuldt tag også. kanon flot arbejde, og mere imponerende, når vi ved hvor dårlig hendes skulder er. Så ekstra tak for det Pips.
 And finally today I got this one from Tina / Og endelig idfag kunne jeg åbne denne her fra Tina.

 And look once again all the goodies, that just jumped out of there, and all is so amazing stuff.
Og se så nu igen alle de skønne herligheder, som væltede ud. Alt sammen fantastiske herligheder, som nok alle skal blive omsat med stor glæde og omtanke, når vi når til det nye år hr og får lidt mere ro på.
Tusind tusind tak alle sammen for alle de her fantastiske pakker. Jeg føler mig helt overvældet og super forkælet med alle de lækre ting og sager. Alt er bare lige i øjet og skal bestemt blive brugt med glæde hver eneste lille ting her. Tusind tak alle sammen, det har været næsten som at blive barn igen her i år ha ha ha.

The next pictures here are all Christmascards, that I´ve recieved from members of the christmascard group on Scrapsisters too, where we were all sending a christmascards to all the other on the list. Now I´ve recieved them all too, and look at all these gorgeous cards, that I´ve recieved here the last weeks from all the girls, ain´t they beautiful?
De næste mange billeder, er alle sammen af julekort, som jeg har modtaget fra pigernei julekortgruppen på Scrapsisters også, hvor vi ale skulle sende et julekort til alle de andre på listen. Nu har jeg også modtaget alle dem, og se nu her alle de pragtfulde kort, jeg har fået her de sidste uger. Er de ikke bare pragtfulde?
 First one here is from Anne Bente / Det første her er fra Anne Bente.
 The second one is from Bente / det andet her er fra Bente
 And this is Bentes inside, where she has written a recipee for Gingerbread cookies
Og det her er Bentes indeni, hvor hun har skrevet en opskrift på peberkager.
 And this one is from Hanneby/ Og det her er fra Hanneby
 Next here is from Helle ( Cowgirl) / Næste her er fra helle (Cowgirl)
 And her card inside. Look at that little cute cow here, I loved that detail ha ha ha.
Og hendes kort indeni. Se lige den lille cute ko her, jeg elskede den lille detalje ha ha ha.
 This one here is from Katarina / Det her er fra Katarina.
 And this one from Lena / og det her er fra Lena
 And her´s the one from Lissy/ Og her er det fra Lissy også.
 And Lissy´s is decorated sooo nice inside too / Og Lissy´s er også dekoreret sååå fint indeni også.
 And then this one is from Mulle/ Og så er der det her fra Mulle også
And the last one here is NOT from the cardgroup, but one I got from another girl on this forum too. It´s from Camilla and her beautiful daughter Silke.
Og det sidste her er ikke fra julekortgruppen, men stadig fra en af pigerne på Scrapsisters. Det er fra Camilla og hendes lille pragtfulde datter Silke.
Thanks sooooooooooooooooo very very much to everyone here, who´s been sending me both gidts and cards and been making my December sooo special this year. I absolutely LOVE each and everyone of them and I´m stunned with all the beauty and love, that´s been shown in every one of them too. I really apreciate every card and every little tiny piece ogf goodies from all the parcels too, and I promisse, everything will be used with sooo much love and care, in the new year, that´s for sure. Thanks soooo soooo much everyone of you, I really love everything here sooo much.
Tusind tusind tak alle sammen her, som har sendt mig enten kort eller pakker, og hjulpet med dtil at gøre min december så speciel her i år. Jeg elsker simpelthen bare hver eneste kort og lille ting i de gaver, og jeg lover, at det alt sammen skal blive brugt med omhu og kærlighed, når vi kommer ind i det nye år, det er sikkert og vist. Virkelig mange tak til jer alle sammen for alt her. det er helt fantastisk.

That´s all I have to show here tonight. I hope, you´re all having a great time with all the last preparations for Christmas now, but also take a little time to enjoy life too.
Det var alt, jeg havde at vise jer her idag. Jeg håber, at I alle har en skøn tid med de sidste juleforberedelser, og også lige husker at stoppe op og nyde det også.
Until we meet again next time: / Til vi ses igen næste gang:
Biiig warm hugs / Knuuuuuzer
Maryann

Friday, December 20, 2013

20th.December.

First I want to thank all of you, who´s taken the time to stop and read here and not least who´s left all the sweet comments here for me. I really enjoy to read them all, and they means a lot to me.
Først af alt, vil jeg gerne takke alle jer, der har taget jer tid her i den travle tid til at stoppe og læse her og ikke mindst dem der har lagt alle de supersøde kommentarer. De betyder bare en masse for mig og jeg nyder virkelig at læse hver og en.
 I haven´t had a lot of time left today, as I first went to get the last batch of christmascards mailed, and next we went to get the last christmasgifts bought too, and finally the last bit of groceries, so now I´m thanks god all done with these things, but it also means, I haven´t got much crafty done today, so I haven´t got a lot to share here yet. But then I just found a really fun article, that I had found online a while ago, and I thought maybe it would be great to bring you a really good laugh here tonight, so I hope, you´ll find it as funny as I did, when I first read it, but here it comes:
Jeg har ikke haft meget tid i overskud idag, da jeg først tog ind til bye for at få sendt det sidste batch af julekort her, så de kan nå frem også før næste år LOL. Så tog vi ud for at få købt de sidste få gaver, der anglede og dernæst endelig ud for at få handlet de sidste madvarer, så det alt sammen er overstået nu, men det betyder altså også, at jeg ikke rigtig har noget hobbyrelateret at dele med jer her idag. Men så kom jeg lige i tanke om en virkelig hyle skæg artikkel, som jeg fandt online for en tid siden, som jeg gemte, og så tænkte jeg, at det kunnejo være, at I alle trængte til et rigtig godt grin også her midt i travlheden. Jeg håber, at I vil finde det lige så sjov, som jeg gjorde, men læs nu selv. Desværre er den kun på engelsk, og jeg har altså ikke haft energi til at sætte mig ned og oversætte det hele, men jeg håber I forstår den alle sammen, ellers spørger I bare, så skal jeg forklare okay, men her kommer den:

Mike Pound: Scrapbooking takes over homes, lives, vacations

JOPLIN, Mo. — About a year ago my wife decided to get into scrapbooking.

Evidently, scrapbooking is big right now. When my wife started, she was working with a lot of other women who were also putting into books things most people would throw away. That’s what scrapbooking is to me, by the way. It’s taking stuff that you should throw away and gluing it into a book that, years later, you will throw away.

My wife tells me that I don’t understand the purpose of scrapbooks.

“They’re to preserve our memories and tell the story of our lives,” she said.

“I’ve seen most of the story of our lives, and so far I’m not impressed,” I said.

My wife told me that making scrapbooks will be a way for her to get rid of the piles of things around our house that she should have thrown away but hasn’t because they tell the story of our lives.

“Before long, all of those things will be in scrapbooks,” my wife said.

“No, they won’t,” I said.

So, a year after getting bit by the scrapbook bug, my wife has produced three or four scrapbooks and created 25 additional piles that she says “have to stay where they are because I’m going to put them in a scrapbook.”

After our March vacation to St. Augustine, Fla., my wife produced two nice scrapbooks about the trip. To create the scrapbooks, my wife found it necessary to take 2,348,873 pictures.

“I want to be able to document the trip,” she would say as she was taking a picture of me coming out of the airport bathroom.

Most of the pictures my wife took are of our 15-year-old daughter Emma and me holding our hands in front of our faces and telling her to stop taking our picture.

It got so bad that Emma and I started referring to my wife as “paparazzi” and eventually got a court order requiring her stay at least 100 yards from us.

We are taking another vacation in the summer, and my wife has already started working on the scrapbook.

“You realize that we haven’t taken that trip yet?” I asked.

“I’m just getting the pages ready so when we get back I just have to drop the pictures in,” my wife said.

Because she asked for it, for my wife’s birthday I got her a scrapbooking machine called a cricket, or a ladybug, or a flea. I’m really not sure what the machine is called, but I remember it was some sort of insect. What I remember most about the scrapbooking machine is that it was expensive.

“Will it take the trip for us so we can stay home?” I asked my wife.

My wife told me to be quiet.

She used the expensive scrapbooking machine to create all sorts of cute vacation-related clip art to stick on the pages of the scrapbook.

One day last week I took a glance at the scrapbook and noticed that my wife had it organized into days and that on the first day she had us walking through the city where we will be staying. The next page had us touring a museum in the same city.

“What if we don’t do those things on that day?” I asked.

“We have to,” my wife said.

“What if we decide to relax around the pool, go to a park or go shopping instead?” I asked.

“We can’t,” my wife said.

According to my wife, we have to do exactly what the scrapbook says we should and we have to do it exactly when it says we should.

“You realize that’s insane,” I said to my wife.

“I don’t care,” my wife said.

Based on that, Emma and I have decided that on this trip we are going to ask that my wife stay 200 yards away from us.

As long as the scrapbook says that’s OK.
Ha ha ha ha I hope, you liked it and got a good laugh from this, I know I did ha ha ha.                           Have a wonderful day everyone and loads of great fun.
Ha ha ha ha Jeg håber, I kunne lí den og fik et godt grin af den. Det ved jeg , at jeg helt sikkert gjorde.          Há en pragtfuld dag allesammen og hyg jer sammen med dem omkring jer okay.
Until we meet again dear friends / Indtil vi ses igen venner                                                                              Biiiiiiiiiiiiiiig warm hugs / Knuuuuuzer                                                                                                              Maryann

Thursday, December 19, 2013

19th. December.

Hi folks / Hej folkens!
I´ve been really busy here yesterday and today and managed to finish my last really big load of christmascards, but I can´t show them yet, as some of the recipients are also reading inhere, so I can´t show anything, until they´ve all been recieved, so you´ll have to wait to see them all til later, I´m afraid, but there´s a lot to see then thoug.
Jeg har virkelig haft travlt her de sidste dage, og blev også endelig færdig med den sidste store dynge af julekort her idag, men jeg kan desværre ikke vise nogen af dem ehrinde endnu, da nogle af modtagerne også læser med herinde, så det må I desværre vente med at se til senere, men så kommer der også bare en kæmpe dynge til den tid.
 Instead I´ll show you a really fun poem, I recieved from a very dear friend from Australia here the other day. It could as well have been sent to any one of us inhere I´m sure, and I couldn´t help laughing, when I read it, but see for yourself, here it comes:
I stedet vil jeg vise jer et digt, som jeg fik i en mail fra en meget nær ven fra Australien her den anden dag. Det kunne såmænd lige så nemt há været sendt til hvem som helst af os herinde, er jeg sikker på, og jeg kú bare ikke lade være med at grine, da jeg læste det, men se for jer selv, for her kommer det:


A little Christmas Cheer
Twas the night before Christmas, I'm glued to the tree.
I'm wondering what Santa will bring just for me.
Could it be Cardstock or Project Life or Lace?
Or a Bigshot, I said, with a smile on my face.
And that's when I heard him, "Hi Santa," I said.
“You know....good girls should be in their beds."
"I know I should Santa, and now I've been caught.
But I was just so excited to see what you brought."
"Well, let's take a look in this room where you work.”
He shook his head quickly, and left with a jerk.
I heard him exclaim as he put it in gear.
"You've got enough Scrapbooking crap, I'll see you next year!"
Merry Christmas
Thanks so much Marie, I loved it.
I just absolutely LOVED it, and have to admit, that there´s maybe something about it somehow, or what do YOU think??? ha ha ha ha
Jeg må sige, jeg simpelthen elskede det, og må da indrømme, at der er måske noget om det, eller hvad synes DU??? ha ha ha ha.
Thanks sooo much for reading here and all your wonderful comments all the time, I really apreciate them very much. Have a wonderful day everyone and loads of fun, I hope.
Tusind tak fordi du kom forbi her og for alle de mange supersøde kommentarer I har lagt, de er virkelig værdsat kan jeg godt love jer, de betyder rigtig meget for mig. H´s en rigtig god dag alle sammen og forhåbentlig en masse sjov og hygge, håber jeg.
Until we meet again next time/ Til vi ses igen næste gang
Biiiiiiiiiiiiiiig hugs/ Knuuuuuuuuzer
Maryann

Wednesday, December 18, 2013

18th. December.

Hello dear blogfriends / hej kære blogvenner
I´m pretty stressed right now trying to catch up on a lot of things here before christmas, so I haven´t got a lot done, I can share yet, but then I suddenly fell over some of all the pictures from the old tutorials, that I had uploadet on my old blog, before it was closed down, and thought I would reupload one of them here today. It´s a christmascone, that´s very easy to make, so maybe someone could still get some joy of it here now, so here it come:
Jeg er ret stressed lige nu med at prøve at få indhentet alt det jeg er bagud med her før jul, så jeg har ikke en hel masse, som jeg kan vise endnu i hvert fald, men så faldt jeg pludselig over en masse gamle billeder fra tutorials, som jeg havde uploadet på min gamle blog, før den pludselig blev lukket ned tidligere, og tænkte jeg kunne genuploade en af dem her idag. Det er et kræmmerhus, som er snydenemt og hurtigt at lave, så måske der er nogen som kunne få forenøjelse af det her nu, så her kommer det:
 Cut a piece of paper at 15 x 15 cm / skær et stykke papir på 15 x 15 cm
 Fold it from corner to  corner to a triangle / Fold det fra hjørne til hjørne som en trekant
 Open it and fold one side into the foldline in the middle
Åben det igen og fold den ene side ind til folden på midten
 Fold the other side into the foldline too  / Fold den anden side ind til midten også
 Turn it all over and fold the top down, so the edge is all straight
Vend det hele om og fold toppen ned, så kanten er helt lige
 Turn it back and add some db. sided tape or glue the edges like here
Vend det hele tilbage og sæt noget db.  sidet tape på eller lim kanterne som vist her
 Glue the parts inside each other, so it forms a triangle like this
Lim de to sider indeni hinanden, så de danner en trkant som her
 Cut a piece of ribbon about 20 to 25 cm and adhere as the handle
Klip et stykke bånd ca 20 til 25 cm og fæst som hank
 And now you can decorate, as you like. This is my first side here
 Og nu kan du dekorere, som du ønsker. Her er min første side
 And here´s another side / Og her er en anden side af den
And here´s 3 different ones, that I´ve made./ Og her er 3 forskellige, jeg har lavet

I hope, you´ve enjoyed this and please let me know, what you think of it? And I do have more of these old tutorials, if you´re interested? If you are let me know in the comments below then okay.
Jeg håber, du kunne lí det her, og lad mig vide, hvad I synes om det? og jeg har altså flere af de gamle tutorials, hvis I er interesserede? Hvis I er, så lad mig det vide i kommentarerne okay.

That´s all for today dear friends, I hope, you´re having a great time everyone and enjoying all the pre christmas stuff.
Det var alt, jeg havde i dag venner. Jeg håber I alle har en pragtfuld dag og nyder før juletiden.

Until we meet again / Til vi ses igen
Biiiiiiiiiiiig hugs / Knuuuzer
Maryann

Tuesday, December 17, 2013

17th. December.

First I just want to thank everyone for all the sweet and wondeful comments I´ve got inhere and on my mail too, it really warms my heart, that sooo many obviously enjoy my blog that much.
 I admit, I haven´t got a lot done here these last 2 days except from cleaning and sorting the house, and I also needed a bit of peace after the hectic week-end we had, so I don´t have a lot to share today, but I´ve got sooo many requests to see, what I got at the craftstore the day hubby took me there, so I´ve taken some pics of that to share here today. Hope you´l enjoy them. Besides it´s today exactly 10 years since my mum passed away too, which put me in a bit of sad mood  as well.
Først vil jeg gerne sige tusind tusind tak for alle de super søde kommentarerr både her og på mail også, og det varmer virkelig om hjertet, at der åbenbart er såå mange, der nyder min blog så meget, så rigtig mange tak for det.
Jeg må indrømme, at det er desværre ikke meget, jeg har nået at få gjort her de sidste par dage, udover at gøre rent og rydde op i hele huset efter den hektiske week-end, og jeg trængte vist også til lidt fred og ro, så det er ikke meget, jeg har at vise jer idag, men jeg har fået rigtig mange forespørgsler på at se, hvad jeg fik snoldet hos Gitte i Hobbyboden den dag gemalen tog mig med derned, så jeg har taget nogle billeder af det til jer. Håber I vil nyde dem også. Desuden er det i dag nøjagtigt 10 år siden min mor døde, så jeg har vist været sådan et lidt sørgeligt mut humør idag, er jeg bange for.
Men her kommer billederne af alt det nye legetøj:
 The whole load here/ Her er det hele samlet
 Ofcause I found some papers I can´t live without he he. There´s some funny plastic kind of glitterpapers, that don´t loose any glitter. They´re called Pow paper and are from American Craft.
Selvfølgelig fandt jeg da noget papir, som jeg slet ikke kan leve foruden he he he, og fik noget af det fede Powpaper fra American Craft, som er et glitterpapir der overhovedet ikke drysser og kan skæres med dies. Det er bare noget så fedt, selv om det også godt nok er lidt dyrt he he.
 And then I got this new Envelopeboard from We´re Memory Keepers. I have been looking at it for a while, but now I decided I would get it, as I´ve seen sooo many great You Tube videos with soooo many awesome things we can make with this, so I can´t wait to finish all my ongoing projects, so I can get to just play with it.
Og så besluttede jeg mig endelig til, at NU ville jeg há det envelope board her fra We´re Memory Keepers, som jeg har kikket på længe, men ikke helt været overbevist om, men nu har jeg set så mange cool You Tube videoer, med alskens sjove ting, man kan lave med det, så nu glæder jeg mig bare til at blive færdig med alle igangværende projekter, så jeg bare kan lege med det for sjov.
 A die from Marianne and some fasteners from TH I needed for some drawers, I need to make here soon, and then I found one bag with these colored scrapbooking rings, and they were very cheap, so grabbed the last bag, I could find.
Så lige en die fra Marianne og nogle håndtagsbrads fra TH, som jeg skulle há, da jeg skal bruge dem til et projekt snart, og så fandt jeg lige en enkelt pose af dise farvede scrapbook rinnge, som var ret billige, så de røg jo så også lige med.
 And then I went a bit bezerk in all these Polish diecutted swirls and frames as they´re really cheap compared to most things you can get these days, and they´re absolutely gorgeous.
Og så gik jeg vist lidt amok på de her Polske diecuttede swirler og rammer, men de er bare sååå flotte til rigtig meget og super billige sammenlignet med næsten alt andet, man kan få, ssssssssog så skal man jo nødig stå og mangle en enkelt vel? he he
 And then I got a few clear stamps with Danish sentiments on, as I hardly have any Danish, I must admit,
Og så lige nogle af Gittes egne og Hobbygros´ clear stamps med danske tekster på, da jeg nok må indrømme, at jeg bare næsten ikke har noget med danskle tekster på.
And finally what actually was the reason I needed to go to a craftstore in the first place, as I had run completely out of double sided tape, and how on earth can that happen??? I just can´t understand how I can have grabbed the last one without making a note about it, as I always use to buy that in bulks, but the drawer were just completely empty for this, when I went to get a nrew one LOL. So had to get a few of these too ofcause. ha ha ha
Og endelig det, som faktisk var den egentlige grund til, at jeg overhovedet skulle i en hobbyforretning, da jeg var løbet helt tør for dobbeltsidet tape, selv om guderne må vide hvordan det overhovedet kan ske her hos mig, der altid køber den slags i store partier, når det er på bud, men men da jeg skulle hive en ny ud var skugffen gabende tom dfor den slags her, så det var ret nødvendigt at komme afsted, da det jo selvfølgelig IKKE kan undværes så selvølgelig måtte jeg há nogle stykker af dem også ha ha ha.

But that´s all I´ve got to share with you guys here today. I hope, you´re all having a wonderful day and enjoying the time with family and good friends around.
Det var alt jeg havde til jer her idag venner. Jeg håber, at I alle har en pragtfuld dag og nyder tiden her nu med familie og gode venner omkring jer.
Until we meet again/ Indtil vi ses igen:
Biiiiiig warm hugs/ Knuuuzer
Maryann

Monday, December 16, 2013

14th. - 15th. - 16th. December.

Sorry dear friends, I know, that I´ve missed a couple of days here, but my house just got as busy as an International Airport here with people popping in and out all the time ever since friday morning, and the last actually first left here right before dinnertime tonight, so I just haven´t had just one spare moment all week-end.
Undskyld venner, jeg ved godt, at jeg har misset et par dage her med bloggingen, men vores hus har simpelthen været som en International lufthavn her hele week-enden lige siden fredag formiddag, og de sidste har faktisk først forladt os her lige før spisetid iaften, så der har simpelthen ikke været mange ledige øjeblikke hele week-enden.

We use to have a day in a week-end every year, where we´re making goodies with the kids here, and that was planned to be here this saturday, but then my daughter had to go to a test on her school and called and asked if we could pick the girls up from school friday, so we suddenly were in a hurry to get some groceries shopped before they came, so we were ready, and while we were there Another of our granddaughters called and asked, if she could come friday too then, and ofcause she could. So right after hubby sat me of to put all groceries away, he went to pick the girls up, and as soon as they arrived, everything just went in the outer lane with 180 an hour LOL. They wanted to make presents too and hadd some cards they also wanted to make and ofcause some gifttags and so on and on so on it all went, and ofcause as they always sk, they also this time asked to have pancakes, and I can tell you, they can eat A LOT of pancakes, so we were baking pancakes like crazy for 1½ hour, while it only took them 20 minutes to eat them all I think ha ha ha.
But we got it all over and sat down again to draw and color and whatever in the evening, and then it was time for bed, and all 3 girls ofcause had to get ready and we read their bedtimestory and of they went, as we had to begin early the next day, if we would get through all they wanted to do.
Next morning, I started to make the dough to some oatmeal balls we always makes here for christmas, that just HAVE to be there, and they all just love them, so it had to be a big portion, and then we all sat down to roll all these balls and roll them all in cocconutgrates, and while we were doing that, the next of the kids and a couple of friends showed up too, but we all moved on and then it was time to make the marcipan confect too, and now the creaticvity went really high and they started to really play, like it was moddeling clay and went really creative and made lots of fun stuff, but ofcause the smaller girls went a little bored before we finished, so the adults had to step in a bit more and keep them to it, and at 5:30 in the afternoon, they had finally made out of all of it, and I could get on with some dinner, which ended being burgers, cause that´s another of the girls favorites, and ofcause it was all about having a good and cosy time, so finally about 8 PM we could sit down and enjoy a christmasmovie, before it was time to get all the girls ready for bed again and tucked in, and I admit, that when I finally got a little peace and quiert here, it was soo late, that it was NOT blogging I had on mind then LOL. Sunday morning Trine went up already 6:30 and wanted breakfast and about 9AM my oldest son and his family arrived to pick up their youngest daughter, and ofcause they also came for breakfast and spent a couple of hours,before they went on again, and then hubby had promissed to take Tascha and Trine home, as their parents had been to a party the night before, so they were probably a bit tired LOL, but then ourr car decided to strike, so he had to get into that and see if he could get that fixed , but it ended with, we had to call them and they came for the girls, and then they ofcause stayed for dinner too and again it was getting late last night, before they left and no time for blogging again LOL. Then this morning, my other son and his wife arrived about 8Am bringing bread for breakfast, as they had been to see the GP early, and then they first went again around 1 PM  and he even came back again a little later, and then he and one of his old friends, who suddenly came by too just left here before dinner, and now I´m finally here, so that´s how my week-end went with people in and out all the time from early morning to late evening.
But here´s a few pictures of the amazing goodies the kids have made during the week-end, and even it maybe don´t look like a million, it tastes really good, and they were soo proud and had a wonderful time doing it.
Vi plejer altid at há en dag hvert år, hvor vi laver konfekt  med alle børnebørnene, og i år var det så planlagt til i lørdags. Men allerede  fredag formiddag ringede min datter, om vi kunne hente pigerne direkte fra skole lige over middag, da hun skulle til en mellemtest( hun er under uddannelse til Social og sundjhedshjælper) og selvfølgelig kunne vi jo det, men det betød, at vi fik mega travlt med at komme ud og handle, da vi slet ikke var forberedt på alle de unger allerede og var nødt til at få handlet før de alle ankom, og mens vi var der, ringede vores andet barnebarn, om hun så også gerne måtte komme allerede fredag, når de andre to måtte, og ja selvfølgelig gør man ikke forskel, så strakds efter gemalen satte mig af med alle varerne, kørte han så for at hente pigerne, og kom tilbage med dem alle 3 lidt senere. Og straks de ankom røg de lige herud og skulle jo igang med alt muligt, for de skulle há lavet julegaver, julekort og gavemærker og hvad ved jeg, så der var bare tryk på med 180mi overhalingsbanen fra det øjeblik de ankom LOL. Og så til aften havde de jo som altid bestilt pandekager, og de kan altså bare spise rigtig mange de unger, og nu var de jo så en mere, så vi bagte pandekager i 1½ time, selv om det kun tog dem omkring 20 minutter at konsumere alle dem , men det er jo normalt ha ha ha. Men det blev overstået og de satte sig igen til at lave alle deres ting, indtl det var tid at komme ind og blive klar til natten, så vi kunne komme igang med konfekten tidligt lørdag morgen.
Næste morgen fik jeg lavet en kæmpe portion til havregrynskugler, som de alle bare er helt vilde med, så dem skulle der bare være mange af, da alle jo selvfølgelig skulle há noget med hjem også.  Mens vi var igang med dem kom det næste barnebarn så også med hendes more og også et par venner dukkede op, men vi måtte jo fortsætte med vores trilleri, og da de endelig var rullet og trillet og helt overstået, var det så igang med marcipanen som blev æltet og farvet i alle regnbuens farver, og så gik de llers amok, som var det moddellervoks, og de havde det virkelig sjovt alle sammen og kreativiteten var stor, i hvert fald i begyndelsen, men så begyndte de mindste at finde det lidt kedeligt, så vi voksne måtte lige steppe ind, så vi endelig langt om længe kunne blive helt færdige ved halv 6 tiden, og så skulle der jo igen tænkes på mad, og det endte så med burgere, som er en anden af deres livretter hjemme hos mormor og det hele gik jo ud på at há en hyggelig tid LOL. Så endelig kl. 8 om aftenen kunne vi sætte os ned og se en sjov julefilm, indtil det var tid for pigerne til at komme ud og blive gjort natklar og komme i seng, og der må jeg indrømme, det var bestemt IKKE blogging jeg havde på programmet dengang, men at finde min seng.
Søndag morgen startede Trine ud allerede kl. 6:30 og ville há morgenmad, og omkring kl 9 kom vores ældste søn og hans familie for at hente ders yngste datter, som først stod op der, og de blev selvfølgelig også  og fik morgenmad og hyggede de næste timer, før de tog afsted igen. Og da de var kørt havde Vagn lovet at køre Tascha og Trine hjem, da deres forældre havde været til julefrokost aftenen før, men så besluttede vores bil pludselig at strejke og ville bare overhovedet ikke slå igang, så vi måtte ringe til dem og sige, at vi ikke kunne komme over med dem, så de måtte så komme her og selvfølgelig blev de så også til middag, nu de alligevel var kommert herud mens drengene kikkede på vores bil, og vi fik pakket alle pigernes ting sammen i deres, så det blev igen ret sent og min energi var mere end godst brugt, så det var bare lige ½ times med en kop kaffe i fred, og så på hovedet i seng. Og så endelig her til morgen ankom vores yngste søn og hans pige, med brød til morgenmad omktring kl 8, da de havde været til læge med hende (hun er gravid)  og så var formiddagen faktisk gået før de kørte igen, og så skulle jeg endelig til at finde bunden i mit hus her, så eftermiddagen er stort set gået med at gøre rent efter alle udskejelserne og så kom junior endda tilbage igen i eftermiddags og jeg fik lavet aftensmad, så derfor har jeg kun lige fået indhentet de mest nødvendige på min mail og blog her idag og får først blogget nu, så I får ikke det helt vilde bare lige nogæe billeder af ungernes anstrngelse med ders konfekt. Det ligner måske ikke en hel million, men det smager pragtgtfuldt, og de havde en skøn week-end og var bare sååå stolte alle samme, og det er det det kommer an på.

 Tascha and Emilie busy right away / Tascha og Emilie i gang med det samme de ankom.
 And trine too/ Og også Trine .
 Saturday grandad had to lend a hand too / Lørdag måtte morfar gí en hånd med også.
 Trine thought we had made too big a bowl full ha ha ha/ Trine syntes pludselig vi havde lavet lidt for stor en skålfuld ha ha ha
 And then they´re all onto playing with the marcipan here / Og her er de alle i gang med marcipanekonfekten.
 And this it the result of all their hard work/ Og her er så resultatet af nogle af deres anstrengelser.

And the last of their marcipan here / Og her er det sidste af deres marcipan så.

I hope, that all of you too have had a great week-end? I know, we sure had here, even I admit, I´m totally busted tonight LOL But the girls had loads of fun and a really great time, and that´s what it was all about. Do you have any traditions like this at your house too?
Jeg håber, at I alle har haft en rigtig god week-end også, det har vi i hvert fald, selv om jeg indrømmer, at jeg er bare totalt busted iaften og trænger til en uges ferie nu LOL, men pigerne havde det smadder sjovt og havde en fantastisk tid her, og det er det eneste der betyder noget. Har I nogle lignende traditioner hos jer også??
Thanks sooo much for vising my blog here and hopefully want to leave a comment too, and have a wonderful day everyone.
Tusind tak fordi du kikkede ind og forhåbentlig har lyst til at gi en kommentar også. Håber I alle har en fantastisk dag/aften alle sammen.
Until we meet again/ Indtil vi ses igen
Biiiiiig warm hugs / Knuzer
Maryann

Thursday, December 12, 2013

12th. December

As you know it was our anniversary yesterday, so as I thought, we got compagny yesterday, so I diodn´t get time to finish anything, but just want to show you the gorgeous flowers my daughter and son and their families brought us together with a box of Toffeefee for dad and Marzipanbread for mum LOL.

Som I ved var det vores bryllupsdag igår, så som jeg nok regnede lidt med, fik vi gæster, så jeg fik ikke tid til at gøre noget færdigt, så vil bare lige vise de fantastisk flotte blomster, som vores datter og søn  med familier kom med, sammen med en æske Toffee fee til far og marcipanbrød til mor LOL.
Og idag tog gemalen mig så lige pludselig med en tur ud at køre, hvor jeg fandt ud af, at turen gik til Hobbyboden og bruge lidt penge he he.
Men her er blomsterne:
Ain´t they just gorgeous? Er de ikke bare flotte?
Hope you´ll all have a wonderful day til we meet again/ Håber I alle har en herlig dag, til vi ses igen.
Biiiiig hugs/ Knuuzer 
Maryann