My CraftbarnFriday, October 11, 2013

My craft heaven.

So many people have been asking me to share some pictures of my craftroom, that I´ve been bragging so much about, but it really is a true craft heaven for me. Hubby made this room for me about 2 years ago, and I know, that I´m one spoiled brat on this matter here,  so you don´t need to tell me that ha ha ha. I absolutely LOVE it here, and I must admit, that I spend almost all my awake time out here every day.
We live on an old former farm, which had been closed down, when we bought it almost 30 years ago, and we´ve been working on it here ever since, and I honestly don´t think, we´ll ever get finished LOL.
Earlier I had to craft at my dinig table like everybody else, and then as the kids grew up and moved out, I finally got a small room inside, and I thought, it was heaven back then. But then 2 years ago, hubby started to renovate the old barn of the farm here, and at the beginning it was meant for him to get a workspace for woodwork, but suddenly, when he had finished the outer of the room he announced, that he intended to make it into my craftroom, so how I would like it to be inside, and I suddenly had to think really close about that, and this here is what it all ended up with, a huge room a little over 40m2.
I hope, you´ll enjoy the tour around here and let me know afterwards, what you think, but here comes an awful lot of pictures, so please enjoy.

Rigtig mange mennesker har gennem længere tid spurgt mig, om jeg ikke nok ville dele nogle billeder af mit pragtfulde hobbyrum her, som jeg har pralet en del af, men det er virkelig et sandt himmerrige for mig, siden jeg har fået det rum herude, som jeg bare elsker overalt. Gemalen lavede det her rum til mig for ca. 2 år siden, og jeg ved udmærket godt, at jeg er en komplet forkælet møgunge, hvad det angår, så det behøver I ikke fortælle mig ha ha ha. Jeg elsker det bare herude, og må indrømme, at jeg tilbringer det meste af min vågne tid herude efterhånden, hvilket jeg er sikker på, I forstår, når I ser billederne.
Vi bor på et gammelt nedlagt landbrug, som vi købte for snart 30 år siden, og vi har faktisk arbejdet på det lige siden, og helt ærligt tror jeg aldrig vi bli´r helt færdig med det. Tidligere hen måtte jeg lave alt ved spisebordet, som så mange andre må også, men som ungerne voksede op og flyttede hjemmefra fik jeg endelig et lille værelse som mit hobbyrum, og det var jo simpelthen bare lykken dengang også. Men så her for 2 år siden,var gemalen igang med at renovere denne gamle lade, som var meningen han ville bruge til træværksted, men så en dag, da han var færdig med alle de ydre vægge og der stod et stort åbent rum, kom han pludselig ind og spurgte, hvordan jeg gerne ville há det indrettet som hobbyrum, for nu havde han lige bestemt, at det var, hvad det blev til, da han havde fået andre ideer indenfor, som ville koste mig mit hobbyrum. Så jeg fik pludselig meget travlt med at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig, og det her er så hvad jeg endte op med at få i sidste ende. Et kæmpe rum på lidt over 40m2.
Jeg håber, I vil nyde turen rundt herinde, og vil lade mig vide bagefter, hvad I synes om det hele, men her kommer der rigtig mange billeder.

 Across the room from the door, where we come in / Tværs over rummet fra døren, hvor vi kommer ind.
 From the other corner towards the kitchenpart / Fra det andet hjørne og over mod køkkenbordet.
 From the opposit corner towards the entry and the toiletdoor / Fra det modsatte hjørne over mod indgangen og døren ud til toilettet.
 From the last corner towards my craftarea and cuttingtable / fra det sidste hjørne over mod mit arbejdsområde og skærebordet.
 And the name I gave it. Ofcause it couldn´t be anything else but the Craftbarn right? / Og navnet herude, som jo selvfølgelig kun kunne være The Craftbarn, som betyder Hobbyladen, da det er den gamle lade LOL.
 And here´s a nice snook, where we can sit and enjoy a nice cup of coffee and also sit and read some magazines or books to get some inspiration, when that is needed.

Og her en herlig hyggekrog, hvor man lige kan sidde og nyde en kop kaffe, eller finde lidt inspiration i bøger og blade, hvis det er påkrævet en gang imellem også.
 Here´s my cuttingtable, that is made out of 2 cardstockshelves I got really cheap a few years ago from a closing craftstore back then. Hubby set them up and put a plate on the one side with these Ikea rods to hold all my punches and put a countertop on it, so it got twice as long as these shelves, and it works just perfect, and I love, that I´m able to stand up and craft sometimes too, if I need that. As you probably know, I have  a lot of problems with my back, so some days I just can´t sit, then this is just perfect. And I always stand uphere and cut with my cuttingmachines too.

Her er mit skærebord, som er lavet ud af 2 kartonreoler, som jeg købte superbilligt for nogle år siden, da en hobbyforretning blev lukket her i området. Gemalen satte dem op og lavede et endestykke til den hvorpå han satte alle disse Ikeastænger, til at holde mine punchere og til sidst en træbordplade ovenpå, som er næsten dobbelt så lang, og det virker bare helt perfekt og jeg elsker bare, at jeg kan stå op og arbejde når det behøves. Som I nok ved, har jeg en masse bøvl med min ryg, som er opereret en masse gange, så nogle dage kan jeg bare ikke sidde, og så elsker jeg det bord her, ligesom jeg altid står op og skærer på mine skæremaskiner også.
 Then there´s also a small diningtable and some chairs, that my son was going to throw out back then, but instead I got them and the chairs in the corner,  and they all just fit sooo perfect here, and you don´t worry about if any of the girls might loose some paint or anything, as they´re meant to work at, but we also almost always have our lunch out here I must admit he he he.

Så er der også det lille spisebord og stole her, som er nogle min søn ville há smidt ud, sammen med de to lænestole ovre i krogen, men som jeg nu fik i stedet for, og det er skønt, for da de ikke har kostet noget, er man ikke så pylret hvis en af pigerne eller en self skulle spilde lidt maling på dem eller noget, men jeg må da indrømme, at vi også næsten hver dag spiser frokost herude i stedet for at gå ind he he he.
 And here´s my scrapplace then, where I sit and make most of my stuff, and as you can see, I DID NOT sort out or clean before I took the pictures, so what you see is what you get ha ha ha. Hubby made a shelve all the way down over the edge of the tale, which just firts all these small Bachoboxes here, the big blue ones under it and the smaller red ones on the top, so I can store loads of things there righht in front of me. Many of them is filled with my recycled flowers thoug, but also all kind s of stuff that I use all the time.

Og her er så min scrapplads, hvor jeg sidder og laver det meste af hvad jeg laver. Jeg ryddede altså ikke op eller gjorde rent før jeg tog billederne, så det I ser, er hvad I får ha ha ha. Gemalen lavede en lille hylde, hele vejen hen over bagsiden af bordet, som lige passede til de her Bacho kasser, man kan få i tømmerhandlen. De store blå nedenunder og de mindre røde ovenpå. Så er der masser af kasser til at opbevare alt det man lige bruger omkring sig, men må indrømme, at rigtig mange af dem er fyldt med alle mine genbrugsblomster, som jeg har ordnet og samlet deri i farveorden.
 On the wall here, there had to be a closet, that has all the heating systems in it, and is also used for the broom and the vacuumcleaner and such, but I ofcause had to make everything else fit into that, as it couldn´t be moved, so I found these small drawers here in a local supermarket for almost nothing, and they fit exactly for an A4 sheet of paper or foil or whatever, so I used all these for my special paper and foil and stuff like that, as it just fit exactly between the closet and the table I already had. And over the table we hang some shelves for boxes and then hubby sat up some gutters to hold all my ribbonrolls, and they´re just perfect for that, and I added a scissor in a chain which was attached to the gutter too, so it was always where it was needed, when it was needed.

På væggen her står der et skab lige midt på, som indeholder alt varmesystemet og mekanikken, men også kost og støvsuger og lignende er derinde nu. Det kunne desværre ikke flyttes nogen steder, så jeg blev nødt til at tilpasse alt andet efter det, og der var jeg så heldig, at jeg i et lokalt supermarked fandt disse reoler her, som passer lige til A4 ark, så de blir brugt til alt special papir og folie o.l., og de passer bare perfekt ind mellem skabet og det bord jeg allerede havde før. over bordet, blev der så sat nogle hylder op til at holde bokse og ting til opbevaring, og mellem hylderne og bordet satte manden nogle tagrender op, som lige nøjagtigt passer til hele ruller bånd, så det er bare perfekt, og jeg satte en saks fast i kanten af en tagrende med en kæde, så der altid var en saks når man skulle bruge den der.
 Here you can see the shelve with all the Bacho boxes and another box with tiny rooms in the windowes, that I use for small embellisments and brads and stuff like that.
Her kan I se hylden til Bacho æskerne bedre og også en anden lille reol til småting, som er fyldt med små dimser og brads o.l.
 And here directly on my craftspace with my glass cuttingplate, that I made earlier this year and small boxes on the right, where I keep all my different tools I use all the time. There´s also a carrousel at the left with tools tool, but all within hands reach of my place here.

Og her er så direkte ind på min plads, hvor min glas skæreplade, som jeg lavede tidligere også ligger. Og til højre er der nogle bokse, som indeholder alt mit værktøj, som jeg bruger hele tiden, og til venstre står der også en karrousel, med en del værktøj i også, og alt indenfor en arms længde.
 The other side of my cuttingtable, where I store all my large sheets of cardstock and here stand also my cuttingmachines, so it´s easy to reach back on a shelve and grab the cuttingdies, that I need for a project, again in an arms reach.

Her er så den anden side af skærebordet, hvor jeg opbevarer alle mine store ark karton også(som faktisk fulgte med reolerne, da jeg købte dem LOL) Her står mine skæremaskiner også, så det er nemt lige at række bagud på reolen og tage de dies, jeg skal bruge til et eller andet projekt, men alt igen indenfor en arms længde, så det er nemt at gå til.
 And here´s my big Ikea Expedit boxes, that I just love, because it fits soo perfect for absolutely everything, and as you can see, there´s all kinds of stuff stored in there, and on top of it is all my fancy boxes and stuff I always save to recycle at some point ha ha ha.

Og her er så min pragtfulde Ikea reol. som bare er alle tiders, da den bare passer perfekt til stort set alt hvad man kan tænke sig, og som I nok kan se, er der også bare lagret alt muligt deri, og ovenpå er der tonsvis af alle mulige beholdere og dåser, som jeg gemmer for at bruge dem til genbrugsprojekter hen af vejen.
 And here´s the kids cabinet. The 4 smallest kids have each their very personal drawer in there and the bigger ones have one in this Ikea furniture. But in the kids dresser here, the top drawers are all mixed kids stuff, that is for all to use of, when they´re here, and also the first cabinet, while the last cabinet keeps all the stuff, they can only do with help from an adult, but everything nthere is the kids, which they love to come and play with as often as they can, but now they´re all at a school, it´s not quite as often anymore, as it used to be.

Her har vi så pigernes skabs væg. Alle de små af børnene har hver en helt privat skuffe, som ingen andre må røre uden tilladelse, og de større har så en i Ikea reolen ved siden af. Men tilbage til skabet, så er alle topskufferen fyldt med det alle må bare bruge af, som de har lyst, og også det første skab deri, mens det sidste skab indeholder de ting, man kun må bruge med hjælp af en voksen, da det er maling og specielle ting, men alt deri er udelukkende ungernes, og de elsker bare at komme her og lege, selv om det desværre ikke er så tit mere, da de alle er i skole nu.
 And finally the last corner here is my computerarea, where I also have some shelves above to hold all I need for the computer as ink and paper and envelopes and stuff for posting and things like that. It can be a bit frustrating, that thecomputer is in the opposit side of the room sometimes, casue I can´t follow anything on the computer, while I´m crafting, so I always have to print everything out, or drag everything over here, if I need to follow something on the screen, but else it works really well, I think.

Og her er så til sidst mit computerhjørne, hvor der også er reoler ovenover, hvor jeg opbevarer alt til computeren som blæk og papir og alt forskelligt til at sende med som kuverter o.l.
Det kan være lidt frustrerende at computeren står helt modsat af min scrapplads, især, hvis man skal følge en tutorial eller noget, så enten skal jeg kan printe noget ud og tage med derover, eller jeg skal slæbe det hele herover, hviket ikke altid virker helt godt, men ellers fungere det bare helt perfekt, synes jeg.
 And here the little tiny toilet, I have outhere. It´s really small, but it works just perfect and there is what I need out here eve a closet for towels and soap and toiletpaper and stuff, so just fine.

Og her er så i døren ind til mit lille bitte toilet herude, men det virker bare helt perfekt, og der er hvad vi har brug for, og endda et skab til ekstra papir, håndklæder og andet, vi kan få brug for, så det er helt perfekt.
Here you can see that little closet./ Her kan I se det lille skab bedre.

That was all for now, and I hope, you´ve enjoyed the big tour around here now??? I absolutely LOVE it out here, and except from the toilet, there´s lots of biiiiig windows, to bring the light inside, and it´s absolutely amazing, what such bright daylight do to crafting and your own mood, and there comes light in from 3 sides, so no matter where I am inhere, then there´s loads of light around me, which is soooo awesome and means sooo much to your work too.

Det er alt for nu, og jeg håber, at I virkelig har nydt turen rundt her  i mit lille univers her. Jeg ELSKER det simpelthen herude, og bortset lige fra toilettet, så er hele rummet fyldt med kæmpe store vinduer, som bringer masser af pragtfuldt dagslys ind her fra alle sider, da der er vinduer i 3 af siderne, og det er helt utroligt, hvad det betyder for hvad man laver, og også for ens eget humør, som jo også genspejles i ens arbejde, så det betyder virkelig meget, og så er det simpelthen bare såååååååå pragtfuldt, når sol og lys strømmer ind fra alle sider.

Like I said I hope, you´ve all enjoyed this tour here, and please let me know, what you think, and if there´s anything you´ll like to ask about, please feel free and ask me anything, and also if you have any ideas to improvement, I´ll love to hear from you too, but else have a wonderful time til we meet again next time okay.

Som sagt så håber jeg virkelig, at I har nydt turen rundt her i mit hobbyrum, og hvis der er noget some helst I gerne vil vide mere om, så bare spørg løs, og  hvis I har ideer til noget her, som kan forbedres på nogen måde, så hører jeg også meget gerne fra jer, det er helt sikkert, men ellers må I alle há en rigtig god dag indtil vi ses igen næste gang.
Biig hugs / Knuzzer
Maryann

The final wedding work for this time now.

Hello there sweet friends,
Now I can finally show you the last wedding work, I´ve made here for this time, as the wedding has been and this has been recieved of those, it was meant for, but as she might be looking inhere, I couldn´t show it before, but here it comes:

Nu kan jeg endelig vise jer det sidste bryllupshalløj, som jeg lavede her for lidt siden, da brylluppet er overstået og kortet/æsken modtaget af dem, det var tiltænkt. Kunne desværre ikke vise det tidligere, da hun meget ofte vil kikke herinde, så turde ikke risikere, at hun så det før tid, men som sagt, har det været nu, så her kommer billederne af det:
 Here´s first the front of the card, which was decorated with lots of pearls and flowers and some  stamps from LOTV. Most of the flowers here are from recycled candlewreaths.

Her er først fronten på kortet, som er dekoreret med masser af perlerbånd og blomster, og stempler fra LOTV. De fleste af blomsterne er genbrug fra gamle lyskranse, jeg har pillet fra hinanden.
 Here´sthe first side inside the card. It has a small pocket, so we could add a small giftcard inside it too. And then I´ve used a MS punch for the edge and stamps from Just Rite and different dies from Spellbinders.

Her er det første side indeni kortet. Det har en lille lomme, som kunne holde et gavekort indeni også. Derudover har jeg brugt en MS kantpunch og stempler fra Just Rite, og forskellige dies fra Spellbinders.
 And the other site inside is decorated with a white diecut piece to write a message on, and then it´s  decorated with a couple more flowers and some outline stickers in gold and finally I´ve used some Perfect Pearls to create the small pearls.

Og her er den anden side indeni, hvor der er et hvidt die cut skrivefelt, og så har jeg brugt et par blomster mere og kantstickers i guld til at omkranse udenom, og til sidst har jeg brugt Perfect Pearls til at lave de små perler, så de passer til.
 And the back of the card, with my personal stamp ofcause, so they can see, who made this.

Og bagpå en diecut med mit personlige stempel, så de kan se, hvem der har lavet dette kort selvfølgelig.
 Here´s the front of the box, that I made for the card too. Like the card, it´s decorated with pearlribbon and again lots of flowers, some tull and more Perfect Pearls and some pearlpins to finish it all of togetherwith some gold stickles too.

Her er så låget på æsken, som jeg lavede til kortet. Ligesom kortet, er den også dekoreret med perlebånd og masser af blomster, noget tyl og igen brugt Perfect Pearls og nogle perlepins til at færdiggøre det hele sammen med noget guld stickles også.
 Here´s the inside of the lid, again decorated with a sentiment on a diecut from Spellbinder and stamps from Just Rite, and more flowers and Perfect Pearls here too.

Her er det indersiden af låget, igen dekoreret med et stempel på en diecut fra Spellbinder og masser af blomster og Perfect Pearls her også.
 And here the bottom of the box inside, where I´ve added Pearlribbon in the edges all the way around inside, and another sentiment from Just Rite on a diecut from Spellbinder too.

Og her er så bunden af æsken indeni, igen med perlebånd hele vejen langs kanten indeni, og et stemplet diecut fra Spellbinders og stempel fra Just Rite.
 And the bottom underneath with my personal stamp here again ofcause.

Og æsken helt under bunden med mit personlige stempel igen selvfølgelig.
 And here´s the card inside the box, so you can see how it fits in there.

Og her er kortet så indeni æsken, så I kan se hvordan det lige passer ned i.
 And the box here all opened up. / Og her er æsken åbnet helt op.
And here´s the box with everything together ready to go. / Og her er æsken så helt færdigpaket og klar til at blive sendt.

I hope, you all like, what I´ve been creating here, and I´ll love to hear, what you think of my work and if there´s anything I can do better, cause that´s how I learn and devellop myself.
Sooo many people has been asking me for quite some time now, if I wouldn´t share some pictures from my craftroom here. I´ve finally got them taken  now and just need to get them all edited and uploaded, what I hope to get done here tonight., so come back later and see, what you think okay.
Have a wonderful day and week-end ahead now dear friends.

jeg håber, at I alle kan lí, hvad jeg har lavet her, og jeg vil elske at høre, hvad I mener om det, da detr er sådan jeg kan lære og udvikle mig og blive bedre hele tiden, så jeg hører rigtig gerne, hvis I synes der er noget, som kan blive bedre okay.
Rigtig mange mennesker har plaget en tid for at jeg skulle vise nogle billeder her fra mit hobbyrum, og jeg har nu endelig fået nogle taget, og mangler bare lige at få dm redigeret lidt, så kan de blive uploadet, hvad jeg forhåbentlig får gjort her i aften, så kik tilbage senere og se, hvad du synes okay.
Have a rigtig god dag og en pragtfuld week-end forude kære venner.
Until next time / Til vi ses igen.
Biiiiig hugs / Knuzzzzzzzzzzer
Maryann

Lige på vippen her er en fantastisk chance.

Desværre har jeg ikke set det her før, men hvis I skynder jer, kan I lige nå at være med til en fantastisk bloghop hos ETT TRYK magasinet i Norge, som har haft deres første bloghop i anledning af WCD sidste lørdag. Det er sidste dag i dag for at deltage, så skynd jer her over: http://etttrykk.blogspot.dk/2013/10/card-making-day-blogghopp.html
for at deltage. Der er nogle fede præmier at vinde, som du kan se i deres indlæg på bloggen.
Det er et helt fantasisk blad, så prøv at gå over og se, jeg er sikker på I ikke vil fortryde det.
Knuzzzer Maryann