My CraftbarnTuesday, January 20, 2015

Feature week for Maja Design on The PaperCrafting.

Hello there sweet blogfriends/ Hej med jer blogvenner,
I´m sooo sorry that I´ve been missing in action here for soo long, but unfortunately health has been playing quite a bit, so it haven´t been much, I´ve got done, I´m afraid. But hopefully I´ve got hold in it now again. Will know tomorrow, when I have my check up, if it´s all good again.
Jeg er rigtig ked af, at jeg har været ude af drift i såå lang tid, men helbredet har desværre drillet lidt meget på det sidste, så jeg har ikke fået meget gjort, er jeg bange for. Men forhåbentligt har jeg fået styr på det nu, men det ved jeg mere om, når jeg imorgen skal ind til mit næste lægecheck.

Maja Design  in Sweden so very kindly sponsored us på The Paper Crafting with loads of great prizes for our christmas calendar back in December, and also us in the team with a bunch of great papers too. And I promissed them back then, that we would make a feature week to promote their wonderful papers here first in the new year, as a thank you for their generousity. And now the time has come to show some of what we´ve done with these. But as my original idea of the promotion has been changed, so there´ll only be shown one project from each on the magazine, I´ll instead show them all for you here on my own blog. So here they all comes:
Maja Design i Sverige så venligt sponsorerede os på The Paper Crafting med masser af lækre præmier til vores julekalender tilbage i december, og også os i teamet med en bunke lækre papirer. Og  jeg lovede dem dengang, at vi ville lave en feature uge for at promovere deres skønne papirer her først i det nye år, som en tak for deres store generøsitet. Og nu er tiden så kommet til at visse jer, hvad vi har lavet med dem. Men da min idé med hvordan de skulle promoveres er blevet ændret, så der nu kun vil blive vist 1 project fra hver i magasinet, vil jeg vise alle mine projekter her på min egen blog i stedet. Så her kommer de alle:
 1st. project here is a wall calendar, made out of old defect CD´s, that´s been covered with papers from Vintage Autumn Basics No XI. 2 with one side of it and the last with the other side. And then decorated with sequense ribbons from Panduro and spree and flowers from WOC and Prima, and a piece of lace from my stash to hang it in.
1. projekt her er en væg kalender, lavet af gamle defekte CD´er, der er blevet dækket af papirer fra Vintage Autumn Basics No XI. 2 af dem med den ene side og den sidste med den anden side. Og så er de dekoreret med paillet bånd fra Panduro og perlespree og blomster fra WOC og Prima og et stykke blondebånd fra gemmerne til at hænge den i.

 Here´s the 1st CD close up / Her er den første CD tæt på.
 And here´s the 2nd. close up / Og her er den anden tæt på.
 And finally the last one close up./ Og endelig den sidste tæt på.
 And here´s the next project, which is a Toffifee box, that´s been decorated. I first made a sleeve in a solid colored Basic cardstock, and made all the layers with papers from the Vintage Frost collection. Here it´s 4th of December used. And then it´s decorated with a topper from Nellie Snellen and a piece of guipure lace and flowers from WOC and also some flowers and a buterfly  from Prima as well. Finally I found a sentiment on the internet, that I thought fitted very well and cut that out with a tag die from Joy Craft and a bit of bling from my stash.
Og her er næste projekt, som er en Toffifee æske, som er blevet dekoreret. First lavede jeg et cover i en ensfarvet Basic karton, og derefter dækket med layers af papir fra the Vintage Frost kollektion, Her er det 4th of December, der er brugt. Derefter er det blevet pyntet med en topper fra Nellie Snellen og et stykke guipure blonde og blomster fra WOC og også nogle blomster og en sommerfugl fra Prima. Endelig har jeg fundet en tekst online, som jeg syntes passede fint og skar den ud med en tag die fra Joy Craft, og til slut lidt bling fra gemmerne.
 Here it´s shown from the side / Her ses den fra siden.
 And here is´s shown from the back. / Og her vises den bagfra.

 Next project here is also recycling, as it´s an empty can from some after Eight sticks here from christmas, that I´ve covered with papers from the Vintage Spring Basics 4th of May and just turned the paper on the top of lid. Then I´ve decoratred the top and bottom with a piece of lace from my stash and the side is decorated with flowers from WOC and Prima, and a crystal spree from Magnolia. And on top of the lid is a big pearl flower from Prima as well.
Næste prjekt her er også genbrug, da det er en tom dåse fra nogle After Eight stick fra jul, som jeg har dækket med papirer fra the Vintage Spring Basics 4th of May og igen bare evendt papiret om på låget. Så har jeg dekoreret top og bund med et stykke blondebånd fra gemmerne og siden er pyntet med blomster fra WOC og Prima og en krystalgren fra Magnolia. Og på toppen af låget er der også en stor perleblomst fra Prima.
 Here´s the top / Her er toppen.
 And here´s the whole side / Og her er hele siden.
 And here seen from an angle / Og her ses den i en vinkel.
 
And last here is a braided card, that I first saw on the awesome Lisa´s blog  here. I made the cardbase in solid Basic cardstock and  then made the layers with the Vintage Spring Basics 1st of May. Then I used a stamp from Just Rite and cut that, and the solid layer under it, out with Spelbinder dies. And finally I decorated with a couple small flowers and bling from my stash.
Til slut er her et flettet kort, som jeg først så på super dygtige Lisa´s blog her. Jeg lavede kortbasen i ensfarvet Basic karton, og  derefter det øverste layer med the Vintage Spring Basics 1st of May. Så brugte jeg et stempel fra et Just Rite, som jeg, ligesom matten under det, skar ud med Spellbinder dies. Og endelig til slut pyntede jeg med et par små blomster og lidt bling fra gemmerne.
 Here´s the card inside covered with pink print paper. And on the left a print out sheet I found online too, and at the right a matte cutted with a Spellbinder die too to create a writing space.
Her er kortet indeni, som er dækket med et lyserødt kopi papir. På venstre side er der et gratis print ark, som jeg har fundet online engang også, og til højre et skrivefelt skåret ud med en Spellbinder die også.
And finally the back with my personal stamp on / Og endelig bagsiden med mit personlige stempel på.

That was all I had to share with you today, but I´m working on some more projects with these gorgeous papers here from Maja Design, so I´ll hopefully soon have more to share with you soon, so hope you haven´t given all up on me yet, but will come back later. And until then have a wonderful time and lots of great fun.
Det var alt, jeg havde til jer her i dag, men jeg arbejder stadig på en del flere projekter med disse utrolig smukke papirer her fra Maja Design, så jeg har forhåbentlig snart mere nyt at vise jer , så håber ikke at I har givet helt op med mig endnu, men vil komme tilbage og se mere senere. Og indtil da hav en vidunderlig tid fyldt med sjov og hygge.

Until next time/ Til vi ses igen
Biiiiiig warm hugs/ Knuuuuuuuuuuuuuzer
Maryann