My CraftbarnTuesday, August 18, 2015

A little news from our summer and a winner.

Hi there sweet friends/ Hej kære venner,
Then it´s again been way too long, since I´ve got anything done inhere, but my summer has been really hectic, so I haven´t had much time to do much crafting, but a little it has been thoug, which I´ll show in the end of this post here.

Så er det igen alt for længe siden, jeg har fået gjort noget herinde, men hele min sommer har bare været virkelig hektisk, så jeg har ikke haft tid til en masse kreativt, men lidt har jeg da fået lavet, som jeg vil vise til sidst i indlægget her.

We´ve had a lot going on here, as I already said, a lot of visitors here all summer, which has been sooo amazing, and then ofcause we´ve also been a lot out and about too. And as many of you know, I have some problems healthwise, which has been playing up quite a bit too, as I´ve probably overdone things here for too long, so now it bite itself in the tail here afterwards, I´m afraid. But never mind, I wouldn´t be without any of it for anything, as I have sooo enjoyed to see so many wonderful friends here, so it´s been all worth it. We had  the honor to see a couple of crafty friends here too, which I really really enjoyed. First a dear online friend with her family came by and we had a wonderful time, and then a very dear friend from Norway came by with her kids too and stayed for week, and it was sooo special and wonderful to meet them, as we´ve been friends online for soo many years, so to finally meet in person was such a blast. And ofcause we went a bit around to show them a bit of our small country here, and also spent a whole day in Legoland, as she had her kids with here too. And then we´ve ofcause as always also had all our girls visiting almost all summer too and also our newest little grandson ofcause, who´s already a big boy  running around.

Vi har haft en masse i gang her, som allerede sagt, en masse gæster her hele sommeren, hvilket har været helt fantastisk, og selvfølgelig har vi også været en del ude omkring med dem. Og som mange af jer ved, har jeg nogle helbredsproblemer, som desværre har stukket sit grimme fjæs ud en del også, da jeg formodentlig har været for overmodig, og det bider så sig selv lidt i halen efterfølgende. Men det er der ikke noget at gøre ved, jeg ville ikke være foruden noget af det for guld, da jeg virkelig har nydt at se så mange pragtfulde venner her, så det var det hele værd. Først havde vi besøg af en pragtfuld online  scrap veninde med familie, og vi havde bare nogle pragtfulde dage sammen, og så kom en rigtig kær veninde fra Norge her med sine børn og blev i en uge, og det var bare helt specielt og fantastisk at møde dem i virkelighedens verden, efter at vi har kendt hinanden online igennem rigtig mange år efterhånden. Så selvfølgelig kom vi også lidt runddt for at vise dem lidt af vores lille land her, og vi tilbragte også en hel dag i Legoland, da hun jo havde børn med. Og som altid havde vi selvfølgelig også alle vores piger her en stor del af sommeren, og i år også vores lille nye sønnesøn, som allerede er en stor dreng, som løber rundt.

So as you can probably understand, it havet been much crafty stuff I´ve got done here, but as I sai, I have done a little, so here´s a few pics of my latest work here in between, but hopefully I´ll soon have some more, now we´re back to normal days here again.

Så som du kan sikkert forstå, har der ikke været tid til at lave en masse scrap, men som sagt en smule er det dog blevet til, så her kommer et par enkelte billeder af det sidste jeg har fået lavet her ind imellem, men forhåbentlig har jeg snart mere at visde jer, nu da vi endelig er tilbage til normale tider her igen.
 A card made with the new Maja Design collection/ Et kort lavet med den nye Maja Design kollektion.
 The card inside/ Kortet indeni
 A box I made just before the holiday from a class I attenden then/ En boks jeg lavede lige før sommerferien på et kursus, jeg deltog i.
 The box with the lid of/ Boksen med låget af.
 A load of clocks I made right before the holiday too, they´re all gone by now./
En masse ure jeg også lavede lige før ferien, de er alle væk nu.

A lightstone I made for a friend here early this summer/ En lyssten jeg lavede til en veninde her tidligt på sommeren.
A lot of shoes I made, when I finally got my hands on this die/ En masse sko jeg lavede, da jeg endelig fik fingrene i den die her.

 And finally a bagcard I lifted from Christina Strindberg, who made one first in a FB group, that I fell completely in love with./ Og endelig et taskekort, som jeg har liftet fra Christina Strindberg, som lavede en i en FB gruppe, som jeg blev vildt forelsket i.
And here´s the bag opened/ Og her er tasken åbnet.

That´s all from me here today, so now I´ll just end this entry by sharing my winner from the Card and Scrap bloghop last month. And the winner was: /
Det er alt fra mig her i dag, så nu vil jeg bare lige slutte af med at afsløre vinderenfra bloghopppet hos Card and Scrap her i sidste måned. Og vinderen blev:

Kari Rønnåbakk, Norway  with this card here/ med dette kort her:

Your prize is on it´s way now Kari./ Din præmie er på vej nu Kari.

Thanks soo much to all of you, who kept on to the end here. I hope, you´ve all had a great summer too and have a wonderful time ahead now as well.

Tusind tak til alle, der holdt ud helt til enden her. Jeg håber, at I all har haft en skøn sommer også og vil få en pragtfuld tid fremover tillige med.
Until we meet again/ Til vi ses igen
Biiiiiiiiiiiiiiig warm hugs/ Kæmpe knuuuuuzer
Maryann

Saturday, August 1, 2015

Udfordring nr. 100 på Card and Scrap.

Hej alle sammen,
Her hos Card and Scrap er vi nu nået til udfordring nr 100 her, og det er jo stort og skal selvfølgelig fejres!!!
Denne udfordring vil løbe over hele Juli måned, og for at gøre det hele lidt sjovere og festligt, har vi også lavet et bloghop denne gang. Og selvfølgelig vil der også være lidt ekstra præmier til sådan en fest, og for at få del i dem er der jo lige nogle ting, som skal fuldføres først. Så her er, hvad du skal gøre før at være med i trækningerne:
1. Besøg bloggene til alle de dygtige piger i designteamet og leg en kommentar hos alle, der er med i hoppet. Og I må  ind omkring alle på listen for å være med i trækningen.
2. Gå tilbage til Card and Scraps blog  og læg også en kommentar her OG et bidrag til udfordringen.
Vi blir også rigtig glade, hvis I vil fortælle om bloghoppet, enten i et indlæg eller i side baren på jeres egen blog eller andre steder.
Udfordringen denne gang er: Alt er tilladt.
Der vil blive nogle ekstra præmier denne gang, da designteamet vil vælge hver sin favorit, blandt dem som delta´r og gennemfører alt her, som efterfølgende vil få en præmie tilsendt.
*******************************************************************
Hi everyone,
Here at Card and Scrap we´ve now reached Challenge #100, and that is really big, and ofcause we´re going to celebrate that!!!
This challenge will run through all of July, and to make everything a bit more fun and festive, we're hosting a bloghop as well this time. And ofcause there´ll also be some extra prizes for such an event, and to be elegible to any of those, there is a couple of things, that needs to be fulfilled first. So here is, what you need to do to be considdered in the drawings:
1. Visit the blogs of all the fabulous  girls from our designteam and leave a comment on each of the girls in the hop, to be in the draw.
2.Go back to the Card and Scrap blog and leave a comment AND an entry in our challenge here.
We'll be really happy, if you would tell people about our bloghop, either in a blogpost or sidebar on your own blog or elsewhere.
The Challenge this time is: Anything goes.
There will be some extra prizes this time, as the designteam will choose each their favorit, among those who´s participating and fulfilling all here, who´ll get a prize sent afterwards.

Og nu til mit bidrag til udfordringen her. Jeg har lavet et sommerkort med et strandtema, med papirer og stickers fra 7Dots. Der ud over har jeg brugt noget fiskenet, rigtige strandskaller og lidt bling fra gemmerne og jeg har limet noget rigtigt fint strandsand på også.
*******************************************************************
And now to my entry for the challenge here. I´ve made a summercard with a beachtheme, with papers and stickers from 7Dots. Besides that I´ve used some fishnet, real shells and a bit of bling from my stash, and then I´ve glued some real beachsand on it too.

                                              Forsiden på mit kort/ The front of my card.

 Mit kort indeni er desuden også dekoreret med en diecut fra Memory Box  og Marianne Design og et skrivefelt lavet med en Joy die. /
My card inside is also decorated with a diecut from Memory Box and Marianne Design and also a writingfield made with a Joy die.

                         Bagpå har jeg sat mit navn på en diecut lavet med en Spellbinder die. /
                         On the back I´ve put my name on a diecut made with a Spellbinder die.

Og her er så endelig den præmie, som jeg har fundet til en af deltagerne i festen her. /
And finally here is the prize, that I´ve decided for one of the participants in this party here.

Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at fejre det her med os alle sammen, og glæder mig rigtig meget til at se alle jeres fantastiske indlæg på hoved bloggen snart.
I hope that really many wants to celebrate this with all of us here, and I really look forward to see all your amazing entries here on the main blog soon.

Det var alt fra mig i dag, og herfra skal I hoppe videre til Bodil Sewatdal,  som er den næste på listen herfra.
This was all from me today, and now you have to hop on to Bodil Sewatdal,  who´s the next on the list from here.

Hav en rigtig god da derude alle sammen og en rigtig god ferie til dem, der allerede har begyndt den. /
Have a really great day out there everyone and a really good holiday to those, who´s already started that too.
Til vi ses igen/ Until we meet again:
Kæmpe knuuuzer / Biiiiiig warm hugs
Maryann


Sunday, April 26, 2015

I´m back after a looooong holiday.

Hi sweet blogfriends/ Hej kære blogvenner,
I don´t hope, you´ve given all up on me, as I know, it´s been a very long time since I´ve been blogging. But there´s been sooo much going on here this year, and I just didn´t manage to get it done before we left for 5 weeks vacation in the US, where we just came back from a few days ago. But I promisse, I´ll try to be more frequent from now on, and I´m planning on making a serie of entries about our amazing trip, so I can show some of all the many many pictures, we´ve taken there. I just need to go through them all first, and as there´s about 1500, it will take me a little while, but they´ll come, I promisse.
I also just have a few things, I need to make here right away, so there´s quite a few things, I need to get done right away, and unfortunately the days are still only 24 hours LOL.

Jeg håber ikke, at I helt hare opgivet mig, selv om jeg ved, at det er meget længe siden, jeg har fået blogget. Men der har simpelthen bare været så meget her i år, at jeg bare ikke nåede at få det gjort, før vi stak af til 5 ugers ferie  i USA, som vi lige kom hjem fra her for få dage siden. Men jeg lover, at jeg vil prøve på at være mere regelmæssig her fremover, og jeg har planer om at lave en serie af indlæg her omkring vores helt fantastiske tur, så jeg kan vise nogle af alle de mange mange billeder, vi har taget derovre. Jeg er bare lige nødt til at få dem alle gået igennem først, og da der er godt 1500 billeder, vil der lige gå lidt, men de skal nok komme, det lover jeg.
Jeg har også lige nogle få ting, som jeg er nødt til at få lavet straks, og desværre har døgnet stadig kun 24 timer LOL.

But we just had an amazing trip, and I met sooo many wonderful friends, and also some, that I´ve never met in real life before, but more about that later.
Today I´ll just end this entry with a little thing, that´s unfortunately only for my Scandinavian readers, so hope the rest will excuse me for that.

Men vi havde en helt fantastisk tur, og jeg mødte en masse fantastiske venner, og også nogle, som jeg ikke har mødt i real life før, men mere om det senere.
I dag vil jeg afslutte dette indlæg med en meddelelse, som kun vedrører mine Skandinaviske læsere, så den kommer her:I samarbeid med kaBoks gir vi bort to gavekort til en verdi av 750 norske kroner på Scrapbookingdagen lørdag 2. mai. Alle som bor i Danmark, Norge eller Sverige kan delta i trekningen.

For å ha sjanse til å vinne gavekortene ønsker vi at du gjør følgende: Del bildet nedenfor på Facebook og andre sosiale nettverk, på din blogg og forum/grupper du er medlem av. Du får et lodd for hvert sted du deler bildet. Du må også skrive inn navnet på en eller flere venner du ønsker skal vinne et gavekort.

Du oppgir antallet lodd du har i en kommentar på dette innlegget (på The Paper Craftings Facebookside): https://www.facebook.com/thepapercrafting/photos/a.448036345323904.1073741829.419055461555326/670071076453762/?type=1&theater

Der tagger du også en eller flere venner du ønsker skal vinne gavekortet sammen med deg. Dersom du vinner trekker vi ut en av vennene du har tagget i din kommentar. Dere vinner begge et gavekort til en verdi av 750 norske kroner sponset av kaBoks. Vinnerne kunngjøres i The Paper Crafting lørdag 2. mai.

Var det ikke noget at vinde sådan en lækker præmie? Ikke bare til sig selv, men også glæde en veninde med en? 

Now I´ll just wish everyone a very beautifulk Sunday with whatever you´re doing and hopefully a wonderful weather as well.Here the sun is shining from clear blue sky.

 Nu vil jeg bare ønske alle en rigtig herlig søndag, med hvad I nu end laver, og forhåbentlig et pragtfuldt vejr også. Her skinner solen fra en skyfri himmel.

Until next time/ Indtil næste gang
Biiig warm hugs/ Kæmpe knuuuuuuzer 
Maryann

Tuesday, January 20, 2015

Feature week for Maja Design on The PaperCrafting.

Hello there sweet blogfriends/ Hej med jer blogvenner,
I´m sooo sorry that I´ve been missing in action here for soo long, but unfortunately health has been playing quite a bit, so it haven´t been much, I´ve got done, I´m afraid. But hopefully I´ve got hold in it now again. Will know tomorrow, when I have my check up, if it´s all good again.
Jeg er rigtig ked af, at jeg har været ude af drift i såå lang tid, men helbredet har desværre drillet lidt meget på det sidste, så jeg har ikke fået meget gjort, er jeg bange for. Men forhåbentligt har jeg fået styr på det nu, men det ved jeg mere om, når jeg imorgen skal ind til mit næste lægecheck.

Maja Design  in Sweden so very kindly sponsored us på The Paper Crafting with loads of great prizes for our christmas calendar back in December, and also us in the team with a bunch of great papers too. And I promissed them back then, that we would make a feature week to promote their wonderful papers here first in the new year, as a thank you for their generousity. And now the time has come to show some of what we´ve done with these. But as my original idea of the promotion has been changed, so there´ll only be shown one project from each on the magazine, I´ll instead show them all for you here on my own blog. So here they all comes:
Maja Design i Sverige så venligt sponsorerede os på The Paper Crafting med masser af lækre præmier til vores julekalender tilbage i december, og også os i teamet med en bunke lækre papirer. Og  jeg lovede dem dengang, at vi ville lave en feature uge for at promovere deres skønne papirer her først i det nye år, som en tak for deres store generøsitet. Og nu er tiden så kommet til at visse jer, hvad vi har lavet med dem. Men da min idé med hvordan de skulle promoveres er blevet ændret, så der nu kun vil blive vist 1 project fra hver i magasinet, vil jeg vise alle mine projekter her på min egen blog i stedet. Så her kommer de alle:
 1st. project here is a wall calendar, made out of old defect CD´s, that´s been covered with papers from Vintage Autumn Basics No XI. 2 with one side of it and the last with the other side. And then decorated with sequense ribbons from Panduro and spree and flowers from WOC and Prima, and a piece of lace from my stash to hang it in.
1. projekt her er en væg kalender, lavet af gamle defekte CD´er, der er blevet dækket af papirer fra Vintage Autumn Basics No XI. 2 af dem med den ene side og den sidste med den anden side. Og så er de dekoreret med paillet bånd fra Panduro og perlespree og blomster fra WOC og Prima og et stykke blondebånd fra gemmerne til at hænge den i.

 Here´s the 1st CD close up / Her er den første CD tæt på.
 And here´s the 2nd. close up / Og her er den anden tæt på.
 And finally the last one close up./ Og endelig den sidste tæt på.
 And here´s the next project, which is a Toffifee box, that´s been decorated. I first made a sleeve in a solid colored Basic cardstock, and made all the layers with papers from the Vintage Frost collection. Here it´s 4th of December used. And then it´s decorated with a topper from Nellie Snellen and a piece of guipure lace and flowers from WOC and also some flowers and a buterfly  from Prima as well. Finally I found a sentiment on the internet, that I thought fitted very well and cut that out with a tag die from Joy Craft and a bit of bling from my stash.
Og her er næste projekt, som er en Toffifee æske, som er blevet dekoreret. First lavede jeg et cover i en ensfarvet Basic karton, og derefter dækket med layers af papir fra the Vintage Frost kollektion, Her er det 4th of December, der er brugt. Derefter er det blevet pyntet med en topper fra Nellie Snellen og et stykke guipure blonde og blomster fra WOC og også nogle blomster og en sommerfugl fra Prima. Endelig har jeg fundet en tekst online, som jeg syntes passede fint og skar den ud med en tag die fra Joy Craft, og til slut lidt bling fra gemmerne.
 Here it´s shown from the side / Her ses den fra siden.
 And here is´s shown from the back. / Og her vises den bagfra.

 Next project here is also recycling, as it´s an empty can from some after Eight sticks here from christmas, that I´ve covered with papers from the Vintage Spring Basics 4th of May and just turned the paper on the top of lid. Then I´ve decoratred the top and bottom with a piece of lace from my stash and the side is decorated with flowers from WOC and Prima, and a crystal spree from Magnolia. And on top of the lid is a big pearl flower from Prima as well.
Næste prjekt her er også genbrug, da det er en tom dåse fra nogle After Eight stick fra jul, som jeg har dækket med papirer fra the Vintage Spring Basics 4th of May og igen bare evendt papiret om på låget. Så har jeg dekoreret top og bund med et stykke blondebånd fra gemmerne og siden er pyntet med blomster fra WOC og Prima og en krystalgren fra Magnolia. Og på toppen af låget er der også en stor perleblomst fra Prima.
 Here´s the top / Her er toppen.
 And here´s the whole side / Og her er hele siden.
 And here seen from an angle / Og her ses den i en vinkel.
 
And last here is a braided card, that I first saw on the awesome Lisa´s blog  here. I made the cardbase in solid Basic cardstock and  then made the layers with the Vintage Spring Basics 1st of May. Then I used a stamp from Just Rite and cut that, and the solid layer under it, out with Spelbinder dies. And finally I decorated with a couple small flowers and bling from my stash.
Til slut er her et flettet kort, som jeg først så på super dygtige Lisa´s blog her. Jeg lavede kortbasen i ensfarvet Basic karton, og  derefter det øverste layer med the Vintage Spring Basics 1st of May. Så brugte jeg et stempel fra et Just Rite, som jeg, ligesom matten under det, skar ud med Spellbinder dies. Og endelig til slut pyntede jeg med et par små blomster og lidt bling fra gemmerne.
 Here´s the card inside covered with pink print paper. And on the left a print out sheet I found online too, and at the right a matte cutted with a Spellbinder die too to create a writing space.
Her er kortet indeni, som er dækket med et lyserødt kopi papir. På venstre side er der et gratis print ark, som jeg har fundet online engang også, og til højre et skrivefelt skåret ud med en Spellbinder die også.
And finally the back with my personal stamp on / Og endelig bagsiden med mit personlige stempel på.

That was all I had to share with you today, but I´m working on some more projects with these gorgeous papers here from Maja Design, so I´ll hopefully soon have more to share with you soon, so hope you haven´t given all up on me yet, but will come back later. And until then have a wonderful time and lots of great fun.
Det var alt, jeg havde til jer her i dag, men jeg arbejder stadig på en del flere projekter med disse utrolig smukke papirer her fra Maja Design, så jeg har forhåbentlig snart mere nyt at vise jer , så håber ikke at I har givet helt op med mig endnu, men vil komme tilbage og se mere senere. Og indtil da hav en vidunderlig tid fyldt med sjov og hygge.

Until next time/ Til vi ses igen
Biiiiiig warm hugs/ Knuuuuuuuuuuuuuzer
Maryann