My CraftbarnFriday, September 27, 2013

A little more work, I´ve managed to finish here.

I have managed to get a little more work done here lately, even I know, it haven´t been too much thoug.
A little while ago, I saw something like this on a blog, sorry I just can´t remember, who´s it was, and she had explained pretty well, how it was made, and as I thought, it looked really nice, I decided to give it a try too, and this is, what I got out of my try on this.

Det er da lykkedes mig at få lidt lavet her på det sidste, selv om jeg godt ved, at det ikke har været meget, må jeg nok desværre indrømme.
For nogen tid siden, så jeg noget lignende denne her på en eller anden blog, som jeg med skam må indrømme, jeg bare ikke kan huske hvis var, men hun havde i hvert fald forklaret ret godt, hvordan hun havde lavet den, og jeg kunne rigtig godt lide den, så besluttede at gøre et forsøg, og det her er så, hvad der kom ud af det. Håber I kan lí den.
 Front of the box, which is closed with a ribbon, I´ve glued around it and added an eyelet to and a tiny buckle in the other end, that is actually one I found in one of my mum´s old boxes, that I inheritaged, when she dies, and I can still remember, that it´s from my babysisters very old fine shoes, when she was maybe 3 or so, so it was a bit fun to reuse these too.
Fronten af æsken, som blir lukket med et bånd, der er limet rundt om, og isat en eyelet i den ene ende og et lille spænde, jeg faktisk fandt i en af min mors efterladte bokse, som jeg arvede, da hun døde, og jeg kan stadig huske, at det er fra min lillesøsters fine sko, fra hun var omkring 3 år gammel, så det var lidt sjovt at genbruge det.
 This is the box half opened. / Her er æsken halvt åbnet op.
 And here it´s all opened up, so you can see the paper I used in the bottom f it.
Og her er den helt åbnet op, så I kan se det flotte papir, der er brugt i bunden af den.
 And here´s the front shown at an angle. I haven´t decorated it too much, only with a little flowers, as I thought the paper, which is from Pion, was sooo decorative, that it didn´t need a lot more embellisment on it.
Og her er fronten så vist fra siden. Jeg har ikke dekoreret den særlig meget, ud over lidt blomster, da jeg faktisk syntes at de flotte papirer fra Pion er så flotte i sig selv, at de ikke behøver en masse mere.

Maybe you can all remember, I got all these folding dies from Nellie Snellen for my birthday? Here´s one thing, that I have made with one of them.  It´s originally meant to be for a christmas ornament, but I saw something like this on the fair, I went to a few weeks ago, and was pretty impressed by it, so I got pretty pleased, when I found out, that I got this die. But boy if I could remember, how it was folded, when I saw that at the fair, so it took quite a few trials, before I finally managed to make one, that looked at least like the one I saw, cause I´m still not sure, it´s done the same way, but it worked okay for me thoug, and I think, it was a great idea to make these tealight holders with it, and it makes it easy to make the decor fit any party you may create for, without too big costs to make some new ones next time LOL.

Måske kan I huske, at jeg fik denne die here fra Nellie Snellen i fødselsdagsgave? Her er så én ting, jeg har fået lavet med den. Den er egentlig beregnet til at lave ornamenter med til jul, men jeg så noget som det her, da vi var nede på messen i Viborg her for et par uger siden, hvilket jeg var ret imponeret over, så jeg blev ret glad, da jeg så, at den die var mellem mine gaver der. Men tror I så, at jeg kunne huske, hvordan den var foldet, som jeg havde set, selv om jeg havde stået og vendt den 100 gange LOL, så det tog godt nok et par forsøg, før det endelig luykkedes mig, at få noget, der bare lignede, for jeg er stadig ikke sikker på, at det er den rigtige måde, men pyt med det, for det her virker for mig, og det er det vigtigste, og jeg synes stadig, det var ret cool, at lave en lille lysestage ud af det også. Jeg elsker bare når jeg kan få mere ud af en ting end først antaget, så det er bare cool. Og det gør det nemt at lave noget til enhver fest, der bare passer helt ind i resten af borddækningen uden det behøver koste en formue, og man laver bare nogle nye næste gang.
 Here´s the die next to the tealight holders. / Her er ddien ved siden af lysestagerne.
 Seen close up from the side, how it´s folded./ Set tæt på fra siden, hvordan jeg har foldet den.

 And seen from above, with a tealight in there. / Og set fra oven med et lys i dem.

The last one here is a card, that my son came and asked me to make wednesday night last week. It had to be made especially for his girlfriends cousin and his fiance, who both turned 30, and who had wished for money to help pay for a trip, they´re going on to Australia here in a couple of month, instead of a gift, so the card should have room to add the money and it should show an Australian theme. And by the way, then they needed it to be ready saturday morning, when they had to leave for the party, that was in the other end of our country LOL. So it didn´t leave me too much time to think out anything too complicated, so this is what I came up with here:

Det sidste her er et kort, som min søn kom og bestilte onsdag aften i sidste uge. Det skulle laves specielt ti hans kærestes fætter og hans kæreste, som begge blev 30. De havde ønsket sig penge til hjælp til en rejse til Australien, de skulle på om et par måneder, i stedet for gaver, så kortet skulle have plads til at indeholde nogle penge, og det skulle meget gerne há et Australs tema over sig, og så skulle det forresten gerne lige være færdigt senest lørdag morgen, hvor de skulle køre til festen, som blev holdt helt ovre på Sjælland ved Køge, så det levnede ikke ligefrem oceaner af tid, til at udtænke noget alt for kompliceret, så det her, er hvad jeg lige kunne komme op med:
 The front of the card, is a wordmap, I found on the internet, where I added a small diecut flyingmachine on a dottet line to show the route between Denmark and Australia, A picture of the Sydney Operahouse, that is designed and build of a Danish designer many years ago, and a couplde more pics, also found on the internet ofcause.
Fronten på kortet er et verdenskort, som er fundet online, og hvorpå der er dottet en linie mellem Danmark og Australien og tilføjet en lille diecut flyver og nogle billeder fra Australien bl.a. Sydney Operahus, som jo er designet og bygget af en dansker, som vi alle ved her.
 The inside of the card is decorated with some different items, that symbolized all their demands and an envelope to hold the money in it, and below a writingfield for the note, and a bit more small diecuts and flowers.
Indeni kortet er det dekoreret med forskellige ting, som igen symboliserer de krav, som de havde lagt og en lille kuvert til at holde pengene. Og nederst er der lavet et skrivefelt og omkranset af flere små die cuts og blomster.
 The upper half of the inside close up./ Øverste halvdel af det indeni tæt på.
 Lower part of the inside close up./ Nederste halvdel af det indeni tæt på.
Og selvfølgelig mit personlige stempel på bagsiden, så de kan se, hvem der har lavet det
And ofcause my personalized stamp on the back, so they know, who made it for them.

That´s all I have for you today dear friends, I hope, you´ll let me know, what you think and will enjoy to watch my work here again.
Have a wonderful day everyone and lots of great fun til we meet again next time. Take good care.

Det var alt, jeg havde at vise jer idag kære venner. Jeg håber, I vil lade mig vide, hvad I mener om det hele og vil nyde at se, hvad jeg har lavet.
Have a dejlig dag alle sammen og masser af sjov til vi ses igen næste gang. Pas godt på jer selv derude i den store verden.
Knuzzzzzzer Maryann

Another guestdesignerproject her today.

Now Hobbyboden has shown my second entry too, so I can show that one here on my own blog too.
It´s also a weddingcard, but a quite more untraditional one, than the first one LOL, but I hope, you all like it. I can tell, that the couple, who recieved it, were more than pleased about it, especially the groom, who just loved it for some reason, wonder why? ha ha ha.

Nu har Hobbyboden så haft mit andet indlæg på bloggen, så jeg kan også vise det her på min egen blog også.
Det er også et bryllupskort, omend et meget mere utraditionelt et af slagsen end det første, jeg viste, men jeg håber da at I alle kan lide det alligevel. Jeg kan fortælle, at parret som modtog det, var vilde med det, især gommen var helt vild med det af en eller anden grund, guderne må vide hvorfor? ha ha ha.

Men her er de lidt mange billeder, så døm selv:
But here they come, so judge for yourself:

 The front of the card all folded.
 The backside of the card all folded.
 How it opens up.
 The card all unfolded and tied the ribbons, so it can stand on a table or shelf all opened.
 Here´s the first pocket in the card.
 Here´s the second pocket of the card.
 And here´s a close up of  the headlines of an article I found on the internet once, and used onhere.
 And here´s the third pocket of the card too.
 And here´s the fourth and final pocket of the card with the article from the old English schoolbook, that I found on the internet, about a newly wedded wife´s duties LOL. Wonder if that wasn´t why the groom just loved it soo much?? he he he
And here´s a close up of the recipee for a Happy Marriage too.

I hope, you all like it and like the humour, that I put into it too.
It´s made as a Circle Flip Up Book , that I found the lesson for here:  http://www.splitcoaststampers.com/resources/tutorials/circleflipupbook/
I kept it in a vintage style, because the bride just loves that, and used lots of dies from Spellbinders and Marianne Design, as well as I used a lot of different vintage pictures and tags on it too and then the articles that I found on the internet some times ages ago and just saved for the fun in them, but thought they would be great here, as I know the groom isn´t too much for the romatic style as she was, and I think for a wedding, it has to be a bit for both of them, if I possibly can, and this time it was a huge succes from what I heard afterwards ha ha ha.

Jeg håber, I alle kan lí det og også humoren i det også.
Det er lavet, som en såkaldt Circle Flip Up Book, som jeg fandt tutorialen for her: http://www.splitcoaststampers.com/resources/tutorials/circleflipupbook/ hvis I nu skulle få lyst til selv at prøve at lave et også.
Jeg holdt det lidt i den vintage stil, da bruden elsker det, og brugte maser af dies fra Spellbinders og Marianne Design, foruden de der humoristiske artikler, som jeg fandt på internettet for lang tid  siden og bare gemte, fordi jeg syntes de var sjove. Og så syntes jeg lige de passede godt ind her, da gommen ikke er så meget for den romantiske stil, men elsker god humor, og fordi jeg mener, at når det nu er et bryllup, skal det helst være noget begge parter kan lí, hvis det er muligt, og i dette tilfælde var det en stor succes, efter hvad jeg fik fortalt efterfølgende. Især mændende rendte noget rundt med det, for at visse deres bedre halvdele, hvad den gamle bog sagde om kvindernes roller i ægteskabet ha ha ha.

I hope, you like, what I´ve made and I´ll be sooo happy, if you´ll let me know, if you like it, and also if you can give me any great ideas to improve anything for another times sake too.

Jeg håber, I kan lide det, og jeg vil be virkelig glad, hvis I vil efterlade en kommentar om I kan lí det, og også hvis nogen har nogel goode ideer til, hvordan jeg evt. kan forbedre noget til en anden gang.

Have a great day dear friends, I have a little more to show you a little later, so until we meet again here.

Há en rigtig god dag alle sammen, jeg har lidt mere at vise jer alle lidt senere, så til vi ses igen.


Monday, September 23, 2013

All my wonderful birthdaycards from last week.

It seems like, I´m getting more Danish followers too, who don´t deal too well with the English language, so at least for a while, I´ll try and write in both languages, just so you know, and don´t get too confused.

Da det ser ud til at jeg har fået flere dansk sprogede, som ikke er helt vilde med det engelske, har jeg bestemt, at prøve at skrive på begge sprog, ihvert fald for en periode og se, om det hjælper for nogen, b<re sådan, at ingen pludselig bli´r skrupforvirret over det.

Before we get started, I´ll have to warn you, it´s going to be a pretty long entry this time, just so you know.
As I also told you yesterday, I´ve joined  Birthdaygroup 3 on the Danish forum Scrapsisters, and as it was my birthday last week, Iit was my turn to recieve some awesome cards from the other girls there. I´ve recieved these 7 beautiful cards, and even got a little gift with a couple of them too. Thanks so much for all that girls, it was a wonderful feeling to get sooo many beautiful cards for my birthday.

Før vi kommer for godt igang, vil jeg gerne lige advare jer, det er et ret langt indlæg her denne gang, så nu er I advaret.
Som jeg også fortalte igår, så er jeg kommet med i fødselsdagsgruppe 3 på det danske forum Scrapsisters, og da det var min fødselsdag i sidste uge, var det så min tur til at modtage disse fantastiske kort, fra de andre piger i gruppen. Jeg har modtaget disse 7 fantastisk flotte kort, og endda modtaget en lille gave med et par stykker af dem også.
Tusind tak piger, det var bare super dejligt at få så mange flotte kort til min fødselsdag .
Og her kommer de så alle sammen:

And here they are all of them:

 Fra Katarina - Kortmager. Tusind tak for gaven Katarina. Og selv om jeg har ret mange dies, havde jeg faktisk ikke disse he he.
 Fra Camilla - Calmlund.
 Fra Berit - Male.
 Fra Lissy
 Lissys kort indeni, da det også var så fint dekoreret indeni.
 Fra Maria - Bejlegaard og også tusind tak til dig for gaven MAria, det var supersjovt at åbne for posen fint pyntet med flag og det hele ha ha ha.
 Marias kort indeni også så flot dekoreret.
 Og lige en close up på en ret fed detalje synes jeg, så den var værd at fokusere på, en super sej ide.
 Og Marias fint pyntede gave, der var med også.
 Fra Linda - Mayfair Et superflot farvelagt stempelkort, og jeg er super misundelig på din evne til at farve, detr er virkelig kanonflot farvelagt Linda.
Og endelig det sidste her fra Lena - smukke stump.
Tusind tak piger for alle de rigtig flotte kort, det var virkelig cool at åbne så mange kort og maser af fin inspiration til undertegnede til en anden gang man mangler ideer til et kort. Tusind tak alle sammen.

But besides all these, I also got some great cards and parcels from friends around the world too, as well as I got some gorgeous gifts too, that will bring me loads of fun times for the rest of the year and a good part of next year too ha ha ha.

Men udover alle disse lækre kort, fik jeg faktisk også nogle fra venner andre steder på jorden, og også nogle virkelig fede gaver, som nok skal bringe masser af fornøjelse resten af året og næste år med såmænd ha ha ha.
Den første sending her er fra min mange år gamle veninde Marie fra Australien

The first lot here is from my really sweet and dear friend through many many years, Marie from Australia.

 Here´s all the wonderful goodies, I got out of the box from her. Lotts of crafting stuff for me to play with now he he.
 And look at this absolutely gorgeous little box, she had made for me. It is sooooo stunning and lovely decorated. Just awesome work.
 And when I looked inside it, I found this gorgeous neclace here with the owl. MArie knows, that I have a soft spot for owls he he he. Thanks sooo much sweetie, it´s really gorgeous and I just LOVE it.
 And look at this gorgeous card here, she made too. It´s absolutely stunning. I´m totally overwhelmed with this here too.
 And when I looked inside it, she had also decorated it very personally inside with and owl reading in a book with my personal greeting on.
 Unfortunately it had been opened in custom, so they had messed it up a bit on the back, where she had also decorated it with gorgeous diecuts as well, but those custom people don´t care too much about those things, I´m afraid, but just toss it back down in the box, when they´re done LOL.
And here´s a little close up on that gorgeous owl, she made inside.
Thanks so much sweetie, I just LOVE everything here and feel really spoiled with all this, thanks sooo much.

Jeg fik også en anden pakke fra Australien fyldt med lækre ting og sager. Den var fra en dame Angie, som kører en international hobbygruppe, jeg er medlem af på internettet. Der var bare ingen kort med, men alligevel en supersej gave at få.

I also got another parcel from Australia a couple days before my birthday. It was from a lasy named Angie, who´s running a craftgroup, I´m in on the internet. There wasn´t any card in it, but still a supercool gift, I got here, and I absolutely LOVE everything in there too.
Thanks sooo much Angie, I really LOVE this too, and these gorgeous papers will be kept for some really special projects, that´s for sure.
Here they come:
 Here´s all I pulled out of the envelope from Angie.
 Look at these absolutely stunning papers here. Angie knew, I had been searching high and low to find some of these, but it showed, that Australia was the only place in the entire world, we could get them, and they were pretty expensive, so with the postage on top and our crazy customrules, I just gave up on ordering them, so Angie sent me a few sheets of these, which I absolutely LOVE.
 There were also some gorgeous vellums inthere in gorgeous pastel colors, that she also knoew, I loves.
 And a pack of these stunning patterned foiled sheets too, that will be fantastic for christmascards now, soooooooo gorgeous too.
And finally she also know my love for owls and sent a set of owlstamps for me too he he, so I was really spoiled here too, thanks sooooooooooo very much Angie, I really love everything here, and it´ll keep me busy for a while too.ha ha ha.

Endelig blev jeg bestemt også virkelig forkælet af min bedre halvdel, som var gået helt amok med at købe ind til mig, og jeg må da godt nok indrømme, han har saft suse mig fået lært, hvad en pige af vores slags gerne vil há he he he.
Vi havde først været på den store årlige hobbymesse i Viborg week-enden før, hvor jeg havde fået temmelig meget, og så kom han alligevel med endnu en pakke fra min lokale hobbybutik på dagen også, så jeg kan i hvert tilfælde ikke klage over min gave her i år ha ha ha, men se for jer selv, hvad I synes:

Finally I was certainly also really spoiled by hubby, who had gone completely crazy buying goodies for me, and I definitely must say, he has learned, what a girl like us likes to get for her birthday ha ha ha.
We had first been on the big anual fair the week-end before my birthday, where I had already been spoiled rotten, but anyway he still had been by my local craftshop and brought me another parcel on the day too, so I can definitely NOT complain about my gift this year, but look for yourself , here it all comes:

 Masser af dies fra MArianne design
 Og nogle fra Joy, Nellie Snellen og Memory Box
 Og 2 af de store Nellie Snellen folding dies, som laver et hjerte og et ornament eller en lysestage, alt efter hvordan man folder den, men den viser jeg senere.
The first one makes a heart and the second one makes an ornament or a small holder for a tealight candle, which I´ll show later.
 Og så en pakke af den nye serie fra vivi Gade. Papir er en anden af mine mange laster he he.
 Nogle hjemmelavede sentiments og digistamps lavet af pigerne i Gavlhuset selv.
 Mere super lækkert papir til store æsker, som vi fandt dernede. De er bare kanon flotte alle sammen.
 Her er de spredt ud over bordet, så I kan se, hvor store de faktisk er.
 Og en bog om rigtig gammeldags bogbindingsmetoder, så man kan lave alle mulige forskellige album selv.

Og her er så den næste sending af lækre dies, som han kom med på selve dagen, så nu er der godt nok imgen undskyldninger, men bare at se at komme i sving her ha ha ha
Men det skal så lige siges, at han var selv komplet betaget af de der folding dies, og nok også hvorfor han har købt så mange af dem, men de er nu også ret fede, må jeg indrømme.

And all these here on the last picture, is those, he had bought for me and vgave me on the actual birthday, so I was really spoiled as you can see. But I just want to say thoug, that he´s been completely facinated of these folding dies himself, and probably also why I got soo many of those here ha ha ha, but I certainly don´t mind, as I like them too he he he he.
So it´s been quite a birthday I must confess and besides all these things, I also got perfume, flowers and different deodorants from my kids too, so I can definitely enjoy myself  for quite a while here now.

Så det har bestemt være noget af en fødselsdag her, og udover alle disse ting her, har jeg også fået perfumer, blomster og forskellige deodoranter og sådan fra mine unger, så de har bare været helt vildt i år, men jeg kunne faktisk ret godt lí det må jeg da indrømme ha ha ha.
Tusind tak fordi I kikkede med, og håber da ikke I gav op på halvvejen, da det godt nok blev et ret langt indlæg her. Há det rigtig godt til vi ses igen.

So it has certainly been quite a birthday this year, but I have to admit, that I actually quite liked it thoug he he he. Thank you so much for watching, and I don´t hope, you´ve given up half way through, as it did get pa pretty long entry, I have to admit. But thanks anyway and have a wonderful time til we meet again.
Biiiiiig hugs to all of you.
Maryann