My CraftbarnFriday, November 22, 2013

Tutorial Stamping on candles.

Hello dear friend/ Hej venner,
First og all, thanks so much for all the sweet comments on my last entry here, it means sooo much to me.
Først vil jeg gerne sige tusinfd tak for alle de søde kommentarer, jeg har fået på mit sidste indlæg herinde, det betyder virkelig meget.

I have promissed some Danish girls, that I would show , how I make my candles with either stamped images or napkinimages on, so I´ve made a little phototurial here for you all, which I hope, you´ll  enjoy and find usable. So here it comes:
Jeg har lovet et nogle danske piger, at jeg ville vise dem, hvordan jeg laver mine lys med stemplede billeder eller servietbilleder på, så jeg har lavet en lille foto tut her, på hvordan jeg gør det, som jeg håber, I kan bruge til noget. Så her kommer den:

 First a pic of all you need to make it.
Først et billede af de ting, som skal bruges for at lave dem.
 Here´s some images, that I´ve cut out of some napkins, and you don´t need to cut them too close to the image, as the edge wount show that clear.
Her er det nogle billeder, som er klippet ud af servietter. I behøver ikke klippe helt int il, da kanten ikke blir så kendt.
 BUT make sure that you ONLY use the very top layer and peel the rest of and throw away.
MEN sørg for at I får skilt alle lagene ad og KUN bruger det lag med billedet på.
 Here it´s different stamps, I have stamped on very thin silk paper and then colored, but you can do just as you like, and you can also just print in the silkpaper, if you like, that´s all up to you.
Her har jeg stemplet forskellige stempler på silkepapir og farvelagt, men det kan man gøre som man vil, og man kan også bare printe noget ud på silkepapiret, men så skal man nok lige sætte det fast på et stykke papir først for at få det gennem printeren.
 Some images close up, and again, you don´t need to cut too close, as here the edge can´t be seen at all on the silk paper.
Her nogle billeder tæt på, og igen I behøver ikke at klippe dem helt tæt ind til, da man overhovedet ikke kan se silkepapiret på lyset, når det er lavet.
 Or you can just stamp some sentiments to use too.
Eller man kan stemple tekster og bruge i stedet for, hvis man ikke er så glad for at stemple eller farve.
 Here I´ve taken a long piece of bakingpaperto hold the image on the candle, while I´m heating it. You can also use waxpaper, but the bakingpaper is a bit stronger, as you have to hold it pretty tight.
Her har jeg taget et langt stykke bagepapir og foldet, til at holde billederne på plads på lyset, mens jeg varmer dem. Man kan også bruge vokspapir, men bagepapir er noget stærkere, da man skal holde ret stramt, mens man varmer det.
 Place your different images, where you want them, to find out where they all looks best, sotry font and back before setting anything in place just to be sure.
Placer dine billeder på lyset, hvor du vil ha dem, men prøv dig lidt frem før du sætter noget fast, da de ikke kan flyttes overhovedet så snart du har varmet på det, så vær sikker før du går igang.
 Once you know exactly where you want everything, you take them one at a time and place on the candle, and then you wrap the bakingpaper really tight around it, to make sure it stays, where it should and to keep it totally flat on the candle.
Når du ved nøjagtigt, hvor de skal være, ta´r du dem en af gangen og sætter dem på plads og sætter bagepapiret stramt rundt om til at holde dem på plads og holde dit billede helt fladt mod lyset.
 Here it is all wrapped ready to heat on now.
Her er detpakket op, helt klar til at begynde og varme på.
 And then you just heat it with the heatgun for a few minutes, while you keep moving the heat tool around all the time, so the candle wount melt. Keep the heatgun about 10 to 15 cm over the cande.
Og så varmer du ellers bare på billedet gennem bagepapiret i et par minutter, mens du hele tiden bevæger varmepistolem rundt, så du ikke smelter lyset på et sted. Hold varmepistolem ca. 10 til 15 cm over lyset, mens du arbejder.

 Here´s one side of the candles with stamped images on.
Her er den ene side med de stemplede billeder.
 And the other side.
Og her den anden side.

 And here´s the first side with the napkins on
Og her er den første side af dem, der er brugt servietter på.
 And the other side.
Og her den anden side.

Now you´re ready to begin to decorate your candles further, and on the following pictures you can see some different things, that I´ve chosen to use for mine, but it´s only your own imagination, that sets the limits here. Just always think about, it is candles, so it has to be something, that wount burn, or at least make sure the reciever knows, they need to be careful with it then.
Nu er I så klar til at begynde at dekorere lysene yderligere, og på de næste billeder kan I se, hvad jeg har valgt at bruge til mine, men her er det kun fantasien, der sætter grænserne. Bare altid husk på, at det er levende lys, så det skal helst være noget, der ikke lige brænder, hvis uheldet er ude, eller i hvert fald gør modtageren opmærksom på at der er noget, som kan brænde så.
 This is a metalplate, that I have curved over a finger to make it fit for the candle.
Her er det en metalplade, som jeg har buet hen over et par fingre, for at tilpasse det lysets kurver.
 And here´s a metalband, and some brads, that I use to attach the band to the candle.
Og her er det et metalbånd, som jeg har brugt og nogle brads, som jeg bruger til at sætte båndet fast til lyset med.
 And here´s both sets of candles all done.
Og her er så begge sæt lys færdige.
 The big set with stamps close up.
De store lys med stempelbilleder tæt på.

Here you can see, how I´ve attached the metalplate and the band with the brads.
Her kan I se tæt på, hvordan jeg har sat metalpladen og båndet fast med brads.

 And here real close / Og her virkelig tæt på
 Here I had some brads made like a mitten. / Her nogle brads jeg havde lavet som vanter.
 And the small candles with napkins on / Og her de små lys med servietter på.
 The other side of these / Den anden side af de her.
 And here I´ve used a ribbon all at the bpottom and a ribbonbrd to gather it and attach it to the candle.
Og her har jeg brugt bånd og en båndbrad til at samle enderne og sætte det fast på lyser.

 Look here you can´t seee where it´s been cut out at all anymore.
I kan se her, at man slet ikke kan se kanterne, hvor billedet er klippet ud mere efter det er sat på.
 And here the stamped images. / Og her ser I de stemplede billeder også.
 And very close up. / Og her meget tæt på.

And here they finally all are completely done and ready to wrap as a gift to someone.
You can either make a nice box, that´ll fit exactly for these r you can wrap it up in some cellofane and close it with a nice ribbon and beautiful bow at the top. I most time makes a nice box for them, but that I can maybe show another time thoug.
Og her er de så alle fuldstændig færdige og klar til at blive pakket pænt ind til en gave til en eller anden. Du kan enten lave en flot æske, som passer lige til lysene, eller du kan pakke dem ind i cellofan og binde det med et flot bånd og sløjfe i toppen. Jeg laver for det meste en flot æske, der lige passer til lysene, men det kan vi måske tage en anden gang.

I hope, you´ve enjoyed my little tutorial here and it´s useful for some of you. If you have any improvements for it or just something, that can be done easier maybe, then I´ll love to hear from you, and ofcause also if you make anything from this, I would also love to hear and see it.

Jeg håber, I alle har nydt min lille tutorial her, og at det i hvert fald har været til glæde for nogen. Hvis I har nogle ting, som kan forbedres eller bare noget, som kan gøres nemmere, så hører jeg selvfølgelig meget gerne fra jer, og selvfølgelig også, hvis I laver noget efter den, vil jeg gerne både høre og se om det.

Have a wonderful day everyone and lots of fun making candles here now. Take good care of yourself and have a great week-end til we meet again.
Há en rigtig god dag allesammenog forhåbentlig en masse sjov med at lave lys nu. Pas godt på jer selv, og há en rigtig god week-end til vi ses igen.
Biiiiiig hugs / Knuuuzer
Maryann


Monday, November 18, 2013

Finally got the books finished for the girls.

Hello sweet friends/ Hej allesammen,
And thanks so much for all the sweet comments here for my last entry too. It really means a lot to me, and makes it worth to keep on. I must confess, I still don´t have the biggest energy, but thanks god it does get better day by day, just way too slow in my world, but guess I must learn to get a bit more patient, even THAT  definitely is NOT one of my strongest sides, I have to admit he he.

Tusind tak foralle de super søde kommentarer til mit sidste indlæg her, det betyder rigtig meget, og virkelig gør det værd at fortsætte. Jeg må indrømme, at jeg godt nok stadig ikke har den største energi, men det blir da langsomt bedre dag for dag, selv om det bare er alt for langsomt i min verden, men det er jo nok bare mig, der skal lære at være lidt mere tålmodig, selv om jeg nok må indrømme, at DET bestemt IKKE er en af mine stærkeste sider he he.

But as the headline says, I have finally managed to finish a couple of books for the girls, that I had promissed them a little while ago. It all started about ½ year ago, when Tascha had her birthday, and a very sweet blogfriend, Anna from Cuddlebug Cuties drawn her her very own personal digistamp even with her name, and back then I ofcause also had to make them something with that stampimage on, and Tascha asked for some small bags, I made for them then, so a while before it Trines birthday here 3 weeks ago, she came and asked, if I thought, she would also get her own stamp too, I had to say, that maybe Anna didn´t know, it was her birthday, as it was a coinsidense she heard about Taschas. But ofcause you can´t make too much difference to two siblings, so I mailed Anna and told her about this, and she answered me right away, that ofcause she would make one for Trine too, so the week before her birthday, this sweet lady uploaded the cutest free digistamp to her blog and even together with a wonderful card dedicated to Trine, so I could send the link to her mum to show her right away. I can tell you all, it was really awesome to hear her on the phone that morning, when she was dancing around and yelling, she made this just for me,  and was so happy, it really made my day. And when I asked her, what she wished for for her birthday, she said right away, that she wished for a lot of her images printed out, and then she wanted me to make her a diary with this image on the front, and said too, that she knew, she also got a bag for Taschas birthday, so it was okay I made one for her too, but it just shouldn´t be the same color as hers and she wanted to pick first, and ofcause that wish was granted, as they all needs to feel special sometimes, and if not for their birthday, then when?

Som overskriften siger, så har jeg endelig fået lavet et par bøger færdige til pigerne, som jeg havde lovet dem for lidt siden. Det hele startede sådan set allerede for omkring ½ år siden, da det var Tashca´s fødselsdag, hvor en ritig supersød blogveninde fra Cuddlebug Cuties, havde tegnet hendes helt eget personlige digital stempel endda med hendes navn. Og dengang var jeg selvfølgelig nødt til også at lave et eller andet til dem med det image på, og efter Tascha´s ønske blev det et par små tasker, som jeg lavede. Så her en tid  før Trines fødselsdag for 3 uger siden, kom hun en dag og spurgte, om jeg troede, at hun også fik hendes personlige image også? Hvilket jeg måtte sige til hende, at det jo ikke var sikkert at Anna vidste, at hun havde fødselsdag nu, da det var lidt af en tilfældighed dengang med Tascha´s. Men selvfølgelig skal man ikke gøre forskel på 2 søskende, så jeg sendte en mail til Anna og forklarede hende det her, og fik da straks en mail tilbage, at selvfølgelig skulle Trine også há et, så ugen før Trines fødselsdag, uploadede denne kanon søde pige, det mest super cute gratis digistempel på sin blog og endda sammen med et fantastisk flot fødselsdagskort lavet med det, dedikeret til Trine, så jeg kunne sende linket til hendes more, som kunne vise hende det med det samme. Jeg kan love jer, at det var bare fantastisk at sidde og høre i telefonen, hvordan hun hoppede og dansede rundt mens hun skreg højt, at det havde hun lavet kun til hende, det var godt nok alt værd i det øjeblik. og da jeg spurgte hende, hvad hun æønskede sig til sin fødselsdag, svarede hun straks, en hel masse Trine stempler printet ud og så ønskede hun sig, at jeg ville lave en dagbog til hende med det image på fronten, og hun sagde selv med det samme, at hun godt vidste, at hun også fik en taske med Taschas stempel til hendes fødselsdag, og det var også helt fint, at jeg lavede en bog til Tascha, men de skulle altså ikke være ens, og hun ville há lov at vælge papir først, og selvfølgelig skulle hun da det, da de jo alle geren vil prøve at føle sig helt specielle og den det drejer sig om en gang imellem, og hvis ikke man skal til sin fødselsdag, hvornår så??

 And here´s a very Happy Trine on her actual birthday, when she celebrated it with all her small classmates from school. As mum had to work that day, it was grandma and pa, who was celebrating the day with her at that time.
Og her er så en rigtig glad Trine på sin rigtige fødselsdag, som hun fejrede med alle sine små klassekammerater fra skolen. Da mor var på arbejde var det Mormor og morfar holdt det for hende derhjemme.
 Here´s all the small girls coloring Trines stamp while they were eating their candybags .
Og her er alle de små piger, hvor de farver stempler mens de spiser slikposer på et tidspunkt på dagen.
 And some of the images, that were colored and finished.
Her er nogle af de images, der blev farvet færdigt.And that day I hadn´t got the books done, so had to make her the promisse, I would as soon as I could after her birthday, and now I´ve finally got them finished, so here they come:
Den dag havde jeg ikke nået at få lavet bøgerne til dem, så jeg måtte jo love, at få dem lavet hurtigst muligt efter fødselsdagen, og nu er de heldigvis lavet, så her kommer de:

 Both books, that I made for the girls./ Begge bøger, jeg lavede til pigerne her.
 The front of Trines book. / Fronten på Trines bog.
 Inside the cover of Trines book. / Indepå coveret af Trines bog.
 Backsite of trines book. / Bagsiden på Trines bog.

 And the cover of Tascha´s book. /  Og coveret på Tascha´s bog.
 Inside the cover of Tascha´s book. / Indenpå coveret af tascha´s bog.
 Backsite of tascha´s book. / Bagsiden på tascha´s bog.

And then hubby has also finished a project, he had promissed me to make long ago, and it was finally finished here lately too. It was a drawer for all my dies. Everybody who knows me, know that I am a bit addicted to cutting dies and have also been really lucky and won quite a few more times, so it was getting really hard to find the ones, I needed, when I should use them. If you remember from my craftroom pics, then I have this cuttingtable, and I wanted the dies to go in a drawer there right beside the cuttingmachines, so they were right on hand, when I needed them, so here´s what he made for me.

Og så har gemalen også endelig fået færdig gjort et projekt, som han lovede mig for meget længe siden. Det er en skuffe til alle mine dies. Alle dem, der kender mig rigtig godty ved, at jeg er helt vild med dies, og da jeg også bare har været snyde heldig og vundet en hel del flere gange, blev det efterhånden ret svært at finde dem jeg skulle bruge, når jeg skulle bruge nogen. Hvis I kan huse billderne fra mit hobbyrum her, så kan I huske at jeg har en stor skæreø i midten, så jeg ville gerne ha en skuffe til dem, lige der hvor de skulle bruges, så de altid er lige ved hånden, og her er så, hvad han fik lavet til mig:
 Here´s the drawer right under my cuttingmachine, where I wanted it to be.
Og her er så skuffen lige under min skæremaskine, hvor jeg ønskede den.

And here´s the drawer filled up and open, så you can see, how it´s devided inside too.
Now I just need one more, because this one is already filled completely up here ha ha ha. And yes you DON`T need to tell me, that I´m completely spoiled, I know already ha ha ha.

Og her er så skuffen fyldt helt op og åbent, så I kan se, hvordan den er delt op indeni. Nu mangler jeg bare at få ham til at lave en mere, da den her som I kan se, allerede er helt fyldt op ha ha ha. Og ja I behøver IKKE fortæle mig, at jeg er smadder forkælet, det ved jeg godt ha ha ha.

That´s all I had to share today dear friends, I hope, you´ve enjoyed to watch here and found some inspiration too maybe, but else have a great day and lots of fun til we meet again okay.


 Det var alt hvad jeg havde at dele med jer idag kære venner. Jeg håber, at I har nydt at se, hvad jeg havde til jer og fandt bare lidt inspiration også måske? Men ellers håber jeg, at I får en fantastisk dag og masser af sjov til vi ses igen.
Until next time biiiiiig hugs / Til vi ses igen kæmpe knuzz
Maryann
Thursday, November 14, 2013

I´ve managed to make a few christmascards lately.

First of all I want to thank soooo very much for all the sweet and wonderful comments, I got after my update yesterday, it really warms my heart to read all that, and I so apreciate all your nice words and wishes for me. You girls really are the best friends, anyone can get.
Aller først vil jeg lige sige tusind tusind tak for alle de søde og pragtfulde kommentarer efter min update igår. Det varmer godt hjertet, og jeg værdsætter virkelig meget at læse alle de super søde ord og ønsker for mig. I piger er simpelthen de bedste venner nogen mennesker kan ønske sig. Tusind tak skal I há.

As it says in the headline, then I have managed to get a few christmascards made the last month. I joined the christmascard class on Scrapsisters, which is the Danish Forum, I´m on, and I managed to get a couple of them done, before it all went all dead here.
I started to make 3 of the one for the first day and then one for the second day and then I´ve made one more besides these, so even it´s not much, I´m pretty happy about those, I have get done thoug, but see for yourself.

Som overskriften siger, så har jeg da formået at få nogle få julekort lavet den sidste måned. Jeg deltog i julekortkurset på Scrapsisters, som er et dansk forum, jeg deltar på, og det lykkedes mig at få lavet et par stykker af dem, før jeg gik helt død her.
Jeg startede ellers fint med at lave 3 af dem vi fik for den første dag, og et enkelt af anden dagens, og så har jeg fået lavet et mere udenfor kurset foruden disse. jeg er selv ret tilfreds med dem, jeg har fået lavet, men døm selv nu. Her kommer de:
 Here´s the 3 I made the first day of the class. It´s an envelopecard with tags inside. I really liked this one, and thought it was faster to make more the same time, as I need pretty many cards for christmas. And here´s the front of all 3 of them.
Her er de første 3, jeg lavede den første dag på kuset. Jeg vkunne virkelig rigtig godt li detn type kort her, så jeg lavede 3 med det samme, da jeg skal bruge ret mange julekort, og så er det hurtigere at lave flere ens af gangen. Her ser I først fronten af de 3.
 And here´s the one close up.  Og her etr det første tæt på.
 And here´s with the tag outside too.  Og her er taggen taget ud.
 And here´s the back of both the envelope and the tag.   Og her er bagsiden af både kuvert og tag.
 The tag is doublle, and here it is inside.    Taggen er dobbelt, og her ser I det indeni.
 And the second one. Og her er det andet kort. And finally the third card of these.    Og endelig det tredje af de her kort.
 And here´s the card for the second day too. It´s a card with 2 tags inside, which has also been nicely decorated too.
Og her er så det andet kort fra kurset, som er et kort med 2 tags indeni, som også er blevet fint dekoreret.
 And here´s the card with both tags outside.  Og her er kortet så med begge tags taget ud.
 The card itself with no tags in it.   Kortet selv uden tags i det.
 And here´s the first tag.   Og her er så første tag.
 And here´s the second tag.  Og her er anden tag.
 And the card on the inside.  Og her er kortet indeni.
 The verse, that I stamped on top inside.  Og her er vverset, som jeg stemplede øverst oppe indeni kortet.
 And the writing field on the lower part.  Og her skrivefeltet forneden.
 Here you can see, how it was decorated with lots of stones. Og her kan I se, hvordan det er dekoreret med masser af sten.
 And on the back too.  Og her er så bagsiden.
 And here´s a folded card, that I saw the idea for on one of the girls blogs. Sorry I simply can´t remember, who´s it was right now, but i liked it soo much, I had to give it a try and I think, it turned out pretty nice too.
Og her er så et foldekort, som jeg så ideen til på en af pigernes blogs. Jeg beklager meget, men jeg kan simpelthen ikke huske hvis det var, men jeg var ret vild med det, så blev bare nødt til at prøve det med det samme, da jeg syntes det var ret fedt.
 Here you can see, how it´s unfolded / folded.  her kan I se, hvordan det foldes ud /foldes.
 And here it´s all opened up.   Og her er det helt åbent.
And finally the back of the card here too.  Og endelig er her så bagsiden af kortet også.

I hope, you like, what I had to share with you here today, and I would really love to hear, what you think of it, both good and bad critic as well, as that´s how I gets better.
Have a wonderful day everyone and hopefully lots of great fun too.

Jeg håber, at I alle kan lí, hvad jeg havde at vise hjer her idag, og jeg vil virkelig gerne høre, hvad I mener om det, både god og dårlig kritik, da det er sådan jeg bli´r bedre også.
Håber I alle har en fantastisk dag og fyldt med masser af sjov.

Til we meet again / til vi ses igen næste gang:
Biiiiiiiiiiiiiiig hugs/ Knuzzzzzzer
Maryann