My CraftbarnTuesday, December 2, 2014

My entry to the December challenge på Card and Scrap and some great news too.

Hi sweet friends/ Hej kære venner,
Now  it´s time for my 2nd entry for the December challenge here on.Card and Scrap.
Det er nu tid for mit 2. indlæg til december udfordringen her på: Card and Scrap

I´ve made a christmascardholder out of an old book.
Jeg har lavet en julekort holder ud af en gammel bog.
 Here´s a picture of it directly from the front, where you can see, how the pages has been folded, so you can set the christmascards down between the sites. I first removed several of the pages in between, a few here and there, so it wouldn´t get too thick, but don´t take them all out the same place, as it´ll make weird holes in the pages then, so take a few here and there to keep it more even.

Her er der et billede direkte forfra, hvor du kan se, hvordan siderne er foldet op til at sætte julekortene ned imellem. Først fjernede jeg en del af siderne, da den ellers vil blive alt for tæt, men ryk ikke dem alle ud på samme sted, da det vil skabe nogle underlige huller i det så, men fjern lidt her og der hele vejen igennem, for at gøre den mere jævn.
 Here´s the top of the binding, that´s been covered inside with some great paper, that I got from a very dear friend just the day before, and some die cuts with the words God Jul ( is Merry Christmas in Danish) And then the Santa and his sledge and reindeer flying up over the page too.

Her er toppen af indersiden af bindet, som er blevet dækket af et stykke kanon flot papir, som jeg fik af en meget god ven dagen forinden, og så et par die cuts af ordene God Jul og julemanden med sin slæde og rensdyr, der drøner hen ovenover det hele.

 On the bottompart I´ve decorated it with the same paper as above, and also flowers and spread from Prima and WOC and an old seal I had in my stash from earlier, and also a little wood mouse also from my stash.

På den nederste del har jeg dekoret det med det samme papir som ovenover, og dernæst med blomster og spread fra Prima og WOC, og et gammelt segl, jeg havde i gemmerne, og også en lille træmus også fra gemmerne.
 How it looks on the backside, when it stands up. Again I´ve used paper from earlier and also used some die cuts with Santas clothes on the clothline and again the words God Jul, and a reindeer from Marianne Design and the snowdog from Crafters Companion too. And then I´ve added some metalcorners on all the corners from Rox Stamps in Sweden m to enforce all the corners and ofcause I´ve inked all the edges with disress Ink, here I´ve used faded jeans.

Sådan ser den ud bagpå, når den står op Igen har jeg brugt papirer som tidligere nævnt, og også brugt nogle die cuts med bl.a. julemandens tøj på tørresnoren og igen ordene God Jul, bare med en anden die, og et rensdyr fra Marianne Design og snehunden fra Crafters Companin også. Og så har jeg sat metal hjørner fra Rox Stamps i Sverige, på alle hjørnerne for at forstærke dem lidt, og selvfølgelig har jeg inked alle kanterne med distress Ink, her Faded Jeans.
 Here you can see it from the side, where I´ve put a lace in under the paper on both sides, so it can be knitted to a knot and a bow to hold it in position, and I´ve done the same in the other end as well.

Her kan I se den fra enden af, hvor jeg har limet enden af noget blondebånd in under papiret i begge sider, så det kan bindes i en knude og sløjfe, til at holde det hele på plads, og jeg har lavet det samme i den anden ende også selvfølgelig.

And here´s a final look at it all from the front. I hope, you liked my entry for this and maybe give it a chance and try and make your own too? It´s actually not that hard, I can promisse, so give it a shot okay? And feel free to ask anything you like, if there´s anything you would like to know more about.

Og her er lige et sidste kik på det hele forfra. Jeg håber, I kunne lide mit indlæg her, og måske enda give det en chance og prøve at lave jeres egen også? Det er faktisk slet ikke svært, det lover jeg jer, så bare hop ud i det og prøv, og er der noget som helst, I gerne vil há forklaret bedre eller andre spørgsmål, så spørger I endelig bare okay?

And then I promissed you some great news too, and they´ll come her now.
Og så lovede jeg jer ngle gode nyheder også, og de kommer her nu:


I´m a member of a wonderful group on FB called Kits and Clowder which is a group, where you can buy different coloring classes and get loads of great help in learning how to color, and they´ve just reached 5000 members, which has been celebrated here all week-end, and she has just given out an online beginners class here, where anybody can join from all over the world, and guess what?? 
It´s totally FREE.
So if you would like to learn something about coloring, then follow the link above and sign up for the free class, as this offer will go until christmas, and then it´ll be closed again, so don´t wait too long okay?

Jeg er medlem af en herlig gruppe på FB kaldet Kit and Clowder, som er en gruppe, hvor man kan købe forskellige kurser og få alt den hjælp man behøver, hvis man gerne vil lære at farvelægge.. Og de har lige rundet 5000 medlemmer , som er blevet fejret hele week-enden på behørig vis, og hun har i den anledning udgivet et online begynder kursus der, som man kan melde sig til uanset hvor i verden man kommer fra. Og ved I hvad?
Det er fuldstændig GRATIS.
Så hvis I gerne vil lære noget om hvordan man farvelægger, så følg linket herover og sign up til det gratis kursus, da dette tilbud kun kører frem til jul, hvor det vil blive lukket igen, så vent ikke for længe okay?

That´s what I had to share with you today. I hope, you´ll all have a wonderful December here with loads of fun and joy and spending great time with your families everywhere.

Det er hvad jeg havde at dele med jer her idag. Jeg håber, at I all vil få en herlig december her, med masser af sjov og og glæde, og at I vil få en masse herlig tid med jeres familier rundt om, hvor I er.

Take good care, of yourself until we meet again,
Pas rigtgtig godt på jer selv derude, til vi ses igen,
Biiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuuuzer 
Maryann