My CraftbarnTuesday, January 7, 2014

Let´s finish the last Christmas stuff here now.

Okay guys, I know, that Christmas is all over now, but as we all know, I have been a bit slack the last ½ year, so ofcause I´m also a bit late with this he he. A couple of the projects here were also made months ago as guestdesigner for another blog, but since they haven´t used them anyway, I think, it´s about time to show them now, as they are christmasprojects. And I haven´t shown my own christmascards either, that I sent out, but I hope everybody has got them now, even I haven´t heard from all I´ve sent to, but now I at least show them here, and I also have some pictures from our christmas here, that I´ve promisssed some friends to share too, and finally I have a couple of christmasgifts, I made too, that ofcause can be shared now too, so be aware, there will be quite a lot of pictures here today, so now you´re warned. But I think, I´ll split it all over two entries though, else it will be exstremely long, I´m afraid.

Okay folkens, jeg ved godt, at julen er ovre nu, men som vi også alle godt ved, så har jeg været lidt sløv her det sidste halve år, så selvfølgelig er jeg også bagud med det her he he.  Et par af projekterne er også lavet for flere måneder siden, som gæstedesigner til en anden blog, men da de ikke har brugt dem alligevel, og det jo er juleprojekter, er det vist på tide at vise dem her nu mon ikke. Jeg har heller ikke vist mine egne julekort endnu, som jeg selv har sendt ud, men nu håber jeg at alle har fået dem, selv om jeg godt nok ikke har hørt fra alle, men nu viser jeg dem i hvert fald her nu. Jeg har også nogle billeder fra vores jul her, som jeg har lovet nogle venner at vise, og endelig er der også et par julegaver, som jo selvfølgelig er modtaget nu også, så det blir nok til temmelig mange billeder her idag, så nu er I advaret. Men jeg vil nu splitte det over to indlæg tror jeg, ellers bli´r det godt nok langt.
But here they come / men her kommer de så:

 First a card made with a Sizzixs Accordion die, that can be connected to make this long album type of card. This is made for a good friends 60th´s birthday early November. This is the front of it.
Først et kort lavet med Sizzixs accordion die, som gi´r det her album style kort. Dette er lavet til en god vens 60 års fødselsdag life først i november. Det her er fronten af det.
 And here´s the backside of it / og her er bagsiden af det.
 The first 2 pages inside / de første 2 sider indeni
 And the next 2 pages inside / og de næste 2 sider indeni
 And all the pages unfolded here / Og her er alle siderne foldet ud.
 And here´s a box I made for Christmas too. I´ve first glued some fabric like paper on it everywhere and then decorated it with different flowers and wodden embellisments and on the corners I´ve used diecuts made with the fanholder die from Marianne Design, that I just folded the opposit way here to make it fit around the corners of the box here.
Og her er en boks, jeg også lavede her til jul. Først limede jeg noget stoflignende papir på den hele vejen rundt, og derefter dekorerede jeg den med forskellige blomster og træting o.l., og på hjørnerne har jeg brugt nogle diecuts fra Fanholderen fra Marianne Design, som passer perfekt, når man lige folder den modsat hvad man ellers gør, så den passer lige rundt om hjørnet på boksen.
 And here´s one of two opposit sides, that´s exactly the same/ Og her er den ene af to fulstændig ens sider, som er modsat hinanden.
 And here´s one of the other two opposit sides too/ og her er så en af de andre to modsatte sider, der er helt ens også.
 And here´s a look right down on the lid from above. Here I first glued a piece of foil, that I had embossed with one of Spellbinders 3D embossingfolders, and then added a couple of recycled flowers from an old candlewreath and also some berries from the same, a little fabricflower in the middle and a metalheart, saying God Jul, which is Danish and means Merry Christmas, and finally ofcause some bling, that has to get on it he he he.
Her er et direkte billede ned på låget ovenfra. Her limede jeg først et stykke folie på, som var blevet embosset med en af Spellbinders nye 3D embossingfoldere, og så kom der et par blomster på, som er genbrug fra nogle gamle lyskranse, og også nogle bær og lidt fra samme skuffe. Så en lille stofblomst i midten og et metalhjerte med God Jul på og så selvfølgelig noget bling bling, som bare skal på he he he.
 Here´s a close up on the embossing, so you can see both the embossed and the debossed parts on it.
Her lige et tæt på, så I kan se både det embossede og det debossede områder på det.
 Close up on the flowers and berries. / Tæt på blomsterne og bær.

 And here´s the edge of the lid / Og her er et tæt på kanten af låget.
 And here´s a couple of lampshades I made for the table too. The shade is made of a piece of printed vellum, but you can as well stamp a pattern yourself on a piece of plain, and maybe emboss that with gold or silver embossingpowder, or whatever you like, if you don´t have any printed. Then I´ve diecut some Poinsettias with a Spellbinder die out of some parchment paper and just dry embossed it from the back, which give it this white look here. And then it´s got some goldstickles on all the edges  and in the middle of the flowers, before I accembled it all. These fit perfectly on a whitewine glass, which most people have in the house.

Her er der så et par lampeskærme, som blev lavet til bordet. Selve skærmene er skåret ud af et ark printet vellum, men hvis I ikke har det, kan I nemt selv stemple på et stykke almindeligt og evt heat embosse det med enten guld eller sølv pulver, eller hvad I nu kan lide. Så har jeg die cutted nogle julestjerner med en Spellbinder die, og tør embosset dem fra bagsiden, hvilket gi´r det hvide look, I ser her. Og så har det hele ellers fået guldstikkles på alle kanter og i midten af blomsterne, før det hele blev samlet. De skærme her passer lige præcis på et alm hvidvinsglas, som de fleste af os jo har.
 Here it´s seen from above, where you can see, that I´ve used an electric tealight candle, as you NEVER use anything that can burn with paper okay.
Her kan I se det fra oven af, hvor I også kan se, at jeg har brugt et elektisk fyrfadslys, da man bare ALDRIG bruger noget med ild sammen med papir okay.
 A close up on the poinsettia / et nærbillede af julestjernen

 And here at night with light in them / og her om aftenen med lys i.
 And a close up with light on / og her nær på med lys i.
 And here´s most of my christmascards before they were sent out / Og her de fleste af julekortene før de blev sendt ud.
 Some closer / nogle tættere på.
 And some others, as not all were the same / og her lidt flere, da de ikke alle var helt ens.


 And the next couple of pics are of them inside, where they also all were a bit different from each other.
Og de næste par billeder er alle af dem indeni, hvor de også alle var lidt forskellige fra hinanden.


 And finally here, you can see , I made them, so people could just turn them all around and turn the inside out, then they have a tablecalendar for this year, so they can use it all year until next christmas, which I hope, they´ll enjoy.
Og endelig kan I her se, hvordan jeg har lavet dem, så folk bare kan vende dem rundt, så indersiden kommer udenpå, så har man en bordkalender, man kan bruge hele resten af året også, så det ikke kun er til jul, hvilket jeg da håber, folk synes om.
And finally here´s the backside og the cards, but they´re all the same, except it´s different die cuts, I´ve used for the stamps, but else it´s the same.
Og endelig er her så bagsiden af dem, som alle er helt ens lige foruden de dies der er brugt til at skære stemplet ud med, men ellers totalt det samme.

I´ll stop this entry here now, and then continue with the rest in another entry, as it´ll else be exstremely long, I´m afraid, so the rest will follow in the next entry, and I´ll see you there I hope, so util then; have a wonderful day everyone.
Jeg vil altså stoppe dette indlæg her nu, da det ellers bare blir ekstremt langt, er jeg bange for, så det næste vil følge i et andet indlæg lidt senere, så håber jeg vi ses der, og indtil da, hav en rigtig god dag alle sammen.
Biiiiiiiiig hugs / Knuuzer
Maryann

6 comments:

Beth Norman said...

Well, haven't you been a busy beaver. I love your box. I'd like the Sissix Accordion Die. It's on my wish list. You did a stunning job with the decorating of it. And the box, wow, love those corners. Nice tea lamps too. Your poinsettia is so pretty. You do such good work. Keep it up.

Pia said...

wow så flotte projekter, alle så smukke og lækre i farver og design

Pia said...

wow så flotte projekter, alle så smukke og lækre i farver og design

Pia said...

wow så flotte projekter, alle så smukke og lækre i farver og design

Pia said...

wow så flotte projekter, alle så smukke og lækre i farver og design

Shirley Lane said...

Wow the accordion box is so beautiful and all your cards are so good.